Belastingaftrekkings: Kan jy Maatskappystigtingsfooie afskryf?

Om jou besigheid te begin is opwindend, maar die belasting- en korporatiewe formaliteite kan maklik die sentiment knou. 

Wel, moenie vrees nie!

As 'n entrepreneur kan jy verskillende aanvangskostes afskryf, soos maatskappystigtingsfooie, aangesien dit belastingaftrekbaar is. 

Maar dan weer, watter besighede kwalifiseer vir hierdie aftrekkings en hoe kan jy dit eis? Is daar enige geskiktheidsvereistes of spesiale besigheidskategorieĆ« waarvan u bewus moet wees? 

Hier is 'n gedetailleerde uiteensetting van alles wat jy as entrepreneur moet weet in terme van belastingaftrekkings.

Watter besigheidskoste kwalifiseer vir aftrekkings?

Watter besigheidskoste kwalifiseer vir aftrekkings

Die IRS erken en maak voorsiening vir aftrekkings van "gewone en nodige" uitgawes wat tydens die vormingsproses aangegaan is. Dit kan 'n aansienlike belastingvoordeel in jou eerste jaar van bedryf bied. Hierdie aftrekkings word bepaal volgens die bedryf van die besigheidsbedrywighede en die hoofaftrekbare kategorieĆ« sluit in ā€“ direkte uitgawes, indirekte uitgawes en rente op skuld.

Kom ons neem 'n dieper duik in die spesifieke kategorieƫ van maatskappystigtingskoste waarvoor kwalifiseer verskillende tipes belastingaftrekkings.

Regering indieningsfooie

Die fooie wat deur u staat gehef word vir die registrasie van u LLC of korporasie val onder hierdie kategorie. Dit sluit gewoonlik liasseringsfooie in vir die aanvanklike vormingsdokumente, naambesprekingsfooie (indien van toepassing) en enige ander besigheidslisensiefooie wat volgens u staat verpligtend is.

Dit is belangrik om daarop te let dat al die kwitansies vir hierdie staatsaansoeke dien as deurslaggewende dokumentasie vir die eis van aftrekkings. U moet dit dus hou vir rekord- en dokumentasiedoeleindes.

Staatsregistrasiekoste

Al die uitgawes verbonde aan die registrasie van jou besigheid by jou staat se Staatsekretaris of 'n soortgelyke agentskap val onder hierdie kategorie. Hierdie koste kom ook in aanmerking vir aftrekking, en sluit registrasiefooie, jaarverslaggelde (in sommige state) en enige ander heffings wat deur die staat gehef word vir amptelike besigheidsregistrasie in.

Professionele diensfooie

Enige fooie wat jy betaal aan gekwalifiseerde professionele persone, soos prokureurs en rekenmeesters, wat help met die wetlike en rekeningkundige aspekte van jou maatskappyvorming, is oor die algemeen aftrekbaar en val onder hierdie kategorie. Dit sluit in koste verbonde aan die opstel van regsdokumente soos bedryfsooreenkomste of statute, die indiening van papierwerk by die staat, en enige konsultasies rakende die vormingsproses. 

Soos hierbo voorgestel, moet al die kwitansies en fakture vir hierdie fooi-indienings ook veilig gehou word vir dokumentasie- en rekordhoudingdoeleindes. Terwyl daar sommige is aftrekkings wat jy kan eis sonder kwitansies, om behoorlike rekords van transaksies te hĆŖ, maak oudits altyd makliker. Maak ook seker dat die fakture gedetailleerd is en die dienste wat gelewer word uiteensit vir akkurate liassering en aftrekkings. Om al hierdie kostes te identifiseer en te bestuur en die uitgawes so te beplan dat jy jou aftrekkings kan maksimeer, kan skrikwekkend wees, veral as jy beter vertroud moet wees met die tegniese aspekte van belastingaansoeke. 

Dit is waar professionele belastingbestuur en besigheidsvormingsdienste soos doola uiters nuttig kan wees. 

doola se totale nakomingspakket stroomlyn die hele proses van maatskappyvorming, van die papierwerk en inlywingsdokumentasie tot wettigheid en belastingaansoeke. Die platform hanteer al die nodige indienings en registrasie by die staat, terwyl dit verseker dat die staat wat jy vir besigheid kies die beste belastingtoewydings vir daardie spesifieke bedryf bied.

Jy kan maklik behoorlike dokumentasie kry om die stigtingskoste as aftrekkings op jou belastingopgawes te eis en gebruik maak van duidelike en bondige rekords van alle fooie verbonde aan die dienste, wat die proses van stawing van jou aftrekkings vergemaklik.

Punte om te onthou

 • Die IRS mag nie aftrekkings toelaat vir persoonlike uitgawes aangegaan tydens die vormingsproses, soos reis of etes nie.  
 • Enige promosie- of bemarkingsuitgawes wat verband hou met die bekendstelling van jou besigheid val gewoonlik buite die bestek van aftrekbare maatskappystigtingskoste.
 • Raadpleging met 'n professionele persoon of belegging in 'n totale voldoeningsplatform soos doola kan jou help maksimeer jou aftrekkings gebaseer op jou spesifieke besigheidstruktuur, stigtingsuitgawes en algehele finansiĆ«le situasie.
 • Uitgawes wat deur 'n besigheid aangegaan word in die vorm van omkoopgeld, steunwerwingskoste, boetes, boetes en bydraes wat aan politieke partye of kandidate gemaak word, kom nie in aanmerking vir aftrekkings nie.
 • Die IRS beperk die aftrekkings op koste verbonde aan geskenke, etes en vermaak. Gewoonlik word sake-eienaars toegelaat om 50% van die koste van die verskaffing van etes aan werknemers af te trek, terwyl sekere etes ten volle aftrekbaar kan wees.

Hoe om maatskappystigtingsfooie op u belastingopgawes te eis

Hoe om maatskappystigtingsfooie op u belastingopgawes te eis

Noudat jy 'n volledige oorsig van die verskillende kostes en aftrekkings gehad het, laat ons verder gaan om uit te vind hoe jy die eisproses kan navigeer en jou aftrekkings kan maksimeer.

Versamel alle dokumentasie wat met formasiefooie verband hou

Maak noukeurige rekordhouding 'n gewoonte, want dit sal baie help om jou lĆŖers rommelvry, georganiseer en akkuraat te hou vir die komende jare, en nie net vir die eerste keer nie. Die IRS vereis behoorlike dokumentasie om jou aftrekkingseise te staaf en gedetailleerde fakture met behoorlike heffings en dienste aangeteken vereis minimale verwerking.

Versamel al die regeringskwitansies wat die staatsregering uitgereik het vir die registrasie van u LLC of korporasie. Dit sluit in indieningsfooie vir die aanvanklike vormingsdokumente (artikels van organisasie/inlywing), naambesprekingsfooie (indien van toepassing) en enige besigheidslisensiefooie wat deur u staat gemagtig word.

Kry gedetailleerde fakture van prokureurs, rekenmeesters of enige ander professionele persoon wat gehelp het met die vormingsproses. Soos hierbo genoem, maak seker dat hierdie fakture gedetailleerd is en die dienste gelewer, gepaardgaande fooie vir elke diens en relevante diensdatums duidelik uiteensit. 

Versamel die dokumente of kwitansies van jou staat se minister van staatskantoor of soortgelyke agentskap wat jou besigheidsregistrasie bevestig. Algemene dokumente wat in hierdie kategorie val, is kwitansies vir registrasiefooie, jaarverslaggelde (in sommige state) en enige bykomende dokumentasie wat met amptelike besigheidsregistrasie verband hou.

Navigeer Vorm 1040 Bylae C vir Aftrekkingseise

Afhangende van jou besigheidstruktuur, eenmansaak, LLC, C Corp of S Corp, sal jy gebruik Vorm 1040 Bylae C om u besigheidsinkomste en -uitgawes op u belastingopgawe aan te meld (Vorm 1040).

Op Bylae C, soek die afdeling getiteld "Uitgawes." Dit is waar jy jou maatskappystigtingsfooie as 'n besigheidsaftrekking sal eis. Daar sal verskillende kategorieĆ« wees, soos ā€œProfessionele Fooieā€, ā€œReg- en Rekeningkundeā€, ens. Gaan al die kategorieĆ« na, dien jou uitgawes dienooreenkomstig in en maak seker dat jy behoorlike stawende dokumente vir almal aanheg.

Vorm 1040 Bylae C-aftrekkings ā€“ Sleuteloorwegings

Vervolgens deel ons 'n paar oorwegings wat u in gedagte moet hou wanneer u die aftrekkings eis.

Gespecificeerde aftrekkings teenoor standaardaftrekkings

Die standaardaftrekking wat deur die IRS aangebied word, kan hoĆ«r wees as die totale bedrag van u maatskappystigtingsfooie. Daarom is dit belangrik om beide opsies te evalueer en te vergelyk en die voordeliger een te kies. Kyk die amptelike IRS hulpbronne vir meer gedetailleerde inligting hieroor. 

Staatspesifieke variasies

Sommige state kan addisionele indieningsvereistes of spesifieke maatskappyvormingsaftrekkings hĆŖ. Daarom beveel ons aan om met 'n professionele belastingkonsultant in aanraking te kom om jou aftrekkings te maksimeer. 

Die impak van besigheidstruktuur op die aftrekking van stigtingskoste

Die aftrekbaarheid en behandeling van maatskappystigtingsfooie kan wissel na gelang van jou besigheidstruktuur. Om hierdie nuanses te verstaan, kan jou ook help om jou aftrekkings te maksimeer en 'n wesenlike verskil in jou belastingaanspreeklikheid te maak. 

Hier is 'n omvattende uiteensetting van belastingaftrekkings vir besigheidstrukture.

Maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLC's)

Vir LLC's wat deur die IRS as verontagsaamde entiteite geklassifiseer word (tipies enkel-lid LLC's), word stigtingskoste beskou as aanvangsuitgawes onder IRC Artikel 195. Hierdie koste kan ten volle afgetrek word in die jaar wat die besigheid begin werk het. Dit stel sake-eienaars in staat om 'n volle aftrekking van die inlywingsuitgawes in die heel eerste jaar van sakebedrywighede te kry.

U kan ons gids nagaan vir meer gedetailleerde inligting oor belastingaftrekkings vir LLC eienaars.

Vir multi-lid LLC's (met twee of meer lede), word die aftrekbaarheid van stigtingsuitgawes soortgelyk aan vennootskappe behandel (hieronder bespreek).

S Corps en C Corps 

Vir korporasies val stigtingskoste onder IRS Artikel 248 en word tipies as organisatoriese uitgawes gekategoriseer. Hierdie koste word vir belastingdoeleindes oor 15 jaar versprei. 

Dus, die aftrekkings vir korporasies werk anders in vergelyking met LLC's en is kleiner. U kan egter vir aftrekkings deur die korporasie se leeftyd aansoek doen.

vennootskappe

Soortgelyk aan LLC's, kan vennootskappe die stigtingskoste ten volle aftrek gedurende die jaar wat die besigheid begin werk, soos per die IRC-afdeling 709 ten opsigte van vennootskapsaftrekkings.

Die keuse van die regte struktuur: meer as die vormingskoste

Alhoewel die aftrekbaarheid van stigtingsuitgawes belangrik is, is dit nie die enigste maatstaf vir die keuse van 'n besigheidstruktuur nie. 

Hier is 'n paar bykomende oorwegings om in gedagte te hou wanneer u 'n besigheidstruktuur kies:

 • LLC's en korporasies bied beskerming met beperkte aanspreeklikheid aan hul eienaars en beskerm hul persoonlike bates teen besigheidskuld en -laste. Aan die ander kant bied vennootskappe nie hierdie beskerming nie.
 • Korporasies het 'n meer komplekse bestuurstruktuur met direksies en beamptes. Hulle word egter ook as aparte entiteite van hul eienaars belas. 
 • In vergelyking met korporasies, bied LLC's meer buigsaamheid in bestuur en word tipies belas as deurloop-entiteite, waar winste en verliese deurgaan na die eienaars se persoonlike belastingopgawes. 
 • Ten slotte deel vennootskappe winste en verliese volgens die vennootskapsooreenkoms en is ook deurlaatentiteite.

Algemene foute by die eis van maatskappystigtingsaftrekkings

Algemene foute by die eis van maatskappystigtingsaftrekkings

Om aftrekkings vir maatskappystigtingskoste te eis, kan 'n slim manier wees om jou belastinglas te verminder, maar die kompleksiteite van IRS-regulasies en tegniese aspekte wat verband hou met maatskappystigting kan 'n mynveld wees. 

Hier is 'n paar algemene slaggate om te vermy:

 • Baie entrepreneurs meng persoonlike en besigheidsuitgawes, terwyl die IRS 'n duidelike skeiding tussen beide vereis. Hou dus toegewyde rekords vir alle vormingsverwante koste, soos kwitansies, fakture en gekanselleerde tjeks. 
 • Verkeerde rekordhouding is nog 'n fout wat jy moet vermy. Handhaaf 'n toegewyde stelsel om jou vormingsuitgawes na te spoor, aangesien onvolledige of ongeorganiseerde rekords rooi vlae tydens oudits kan lig en tot ontoelaatbare aftrekkings kan lei.
 • Moenie aftrekbare koste verkeerd verstaan ā€‹ā€‹nie. Nie alle formasieverwante uitgawes kwalifiseer vir aftrekkings nie. Fokus op die eis van koste wat direk met die vormingsproses verband hou, soos indieningsfooie, regskonsultasies rakende vormingsdokumente en staatsregistrasiekoste. As jy onseker is, is dit raadsaam om met 'n belastingadviseur te konsulteer om te bepaal of 'n spesifieke uitgawe vir aftrekking kwalifiseer.
 • Verkeerde besigheidstruktuurklassifikasie kan daartoe lei dat aftrekkings verkeerd geĆ«is word. Ons beveel dus aan om met 'n rekenmeester of belastingadviseur te konsulteer om behoorlike liassering te verseker.

Vrae & Antwoorde

FAQ

Kan ek maatskappystigtingsfooie op my belastingopgawe aftrek?

Ja! Maatskappystigtingsfooie soos indieningsfooie en regskostes kan belastingaftrekbare besigheidsuitgawes wees in die jaar wat jou besigheid begin of oor 'n tydperk. Raadpleeg u belastingadviseur of amptelike IRS-hulpbronne vir besonderhede.

Hoe bepaal ek watter besigheidskoste vir belastingaftrekkings kwalifiseer?

Besighede kan "gewone en nodige" uitgawes wat aangegaan word om die besigheid te bedryf, aftrek. Dit sluit dikwels aanvangskoste soos indieningsfooie en regskoste vir stigting in. Die bedryf- en besigheidstruktuur-spesifieke koste kan tussen state verskil, so maak seker met jou belastingkonsultant.

BeĆÆnvloed die besigheidstruktuur die geskiktheid om stigtingskoste af te trek?

Ja, besigheidstruktuur beĆÆnvloed die aftrekking van stigtingskoste. LLC's en vennootskappe trek dikwels ten volle in jaar een af, terwyl korporasies die aftrekking oor 15 jaar versprei.

Wat is die stappe om maatskappystigtingsfooie op my belastingopgawes te eis?

Om maatskappystigtingsfooie op u belastingopgawe te eis, versamel kwitansies vir indieningsfooie, regsdienste en staatsregistrasies. Spesifiseer dan hierdie aftrekkings op Bylae C van u Vorm 1040.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.