Agjentët e regjistruar në Teksas: Kuptimi i rolit dhe përgjegjësive të tyre

Po kërkoni të filloni një biznes në shtetin Lone Star dhe nuk mund ta kuptoni pse keni nevojë për një agjent të regjistruar në Teksas? Nuk ka asgjë për t'u shqetësuar, nuk jeni i vetmi që jeni pak konfuz për këtë. Regjistrimi me një agjent të regjistruar është një nga hapat e parë që duhet të ndërmerrni kur filloni udhëtimin tuaj të biznesit.

Pajtueshmëria ligjore është shumë e rëndësishme për bizneset dhe meqenëse agjenti juaj i regjistruar do ta trajtojë atë për ju, ju duhet të merrni një moment për të kuptuar rolet dhe përgjegjësitë e këtyre profesionistëve. Merrni parasysh këtë kujdes të nevojshëm përpara se të filloni një udhëtim biznesi përmbushës dhe fitimprurës.

Çfarë është një agjent i regjistruar në Teksas?

Një agjent i regjistruar në Teksas është një individ ose kompani që shërben si kontakt i caktuar për biznesin tuaj në Teksas. Ata do të jenë kontakti për shërbimin e procesit dhe njoftimeve zyrtare. Agjenti i regjistruar mund të marrë gjithashtu dokumente zyrtare dhe ligjore të destinuara për biznesin tuaj. Kjo mund të përfshijë dokumente tatimore, padi, thirrje nga gjykata, njoftime të pajtueshmërisë dhe më shumë.

Mendoni për agjentin e regjistruar si një ndërlidhës midis kompanisë suaj dhe Sekretarit të Shtetit, si dhe organeve të tjera ligjore dhe rregullatore. Ata marrin të gjitha proceset dhe dokumentacionin në emër të kompanisë dhe jua përcjellin për veprimet e nevojshme. 

Çfarë është një zyrë e regjistruar në Teksas?

Agjentët e regjistruar duhet të kenë një vend fizik biznesi. Kjo quhet zyrë e regjistruar. Është vendi ku agjentët e regjistruar mund të pranojnë dokumente ligjore dhe postë zyrtare në emër të biznesit tuaj. Zyra e regjistruar përmbush edhe lidhjen për përcaktimin e juridiksionit juridik.

Cilat janë detyrat ligjore të një agjenti të regjistruar në Teksas?

Janë disa detyra ligjore që duhet të kryejë një agjent i regjistruar, ndër të cilat kryesore është të sigurojë që subjekti afarist të qëndrojë në përputhje dhe të bëjë regjistrimet vjetore pranë organeve shtetërore përkatëse. Kjo është përveç duke mbrojtur privatësinë tuaj si pronar biznesi. Detyrat e tjera kryesore të një agjenti të regjistruar në Teksas përfshijnë:

 • Duke vepruar si ndërlidhës zyrtar ndërmjet biznesit dhe Sekretarit të Shtetit
 • Lehtësimi i korrespondencës ndërmjet biznesit dhe autoriteteve rregullatore
 • Marrja dhe përcjellja e dokumenteve ligjore dhe tatimore
 • Ndihma në çështjet e pajtueshmërisë
 • Mbrojtja e privatësisë së pronarëve të bizneseve

Pse kërkohet një agjent i regjistruar në Teksas?

Sipas Kodi i Organizatave të Biznesit të Teksasit Titulli 1 Sec. 5.201, bizneseve u kërkohet të caktojnë dhe mbajnë vazhdimisht një agjent të regjistruar, të cilit mund t'i dërgohet çdo proces, njoftim ose kërkesë e kërkuar. Kjo për të siguruar që subjektet afariste që operojnë në shtet, si p.sh Teksas LLC, kanë një pikë kontakti zyrtare dhe të besueshme me shtetin. 

A kërkon Teksasi pëlqimin e agjentit të regjistruar?

Teksasi kërkon pëlqimin e qartë kur cakton dikë si agjent të regjistruar për një entitet si a kompani me përgjegjësi të kufizuar (SHPK). Individi ose organizata e caktuar për këtë qëllim duhet të ketë dhënë pëlqimin që të vazhdojë të shërbejë në atë cilësi. Teksasi vendos gjoba nëse caktoni dikë si agjent të regjistruar pa pëlqimin e tij. 

Kërkesa për të marrë pëlqimin është mbajtur për të siguruar që agjenti i regjistruar është i vetëdijshëm për detyrat dhe përgjegjësitë e tij, në mënyrë që ata t'i kryejnë ato në mënyrë efektive. 

Kur keni nevojë për një agjent të regjistruar në Teksas?

Ka disa raste kur do t'ju duhet një agjent i regjistruar në Teksas. Ajo shkon përtej funksionit të tyre themelor të lidhjes me autoritetet në emrin tuaj dhe marrjes së dokumenteve të rëndësishme ligjore. Disa nga këto raste përfshijnë: 

 • Formimi i biznesit: Ju do të duhet të caktoni një agjent të regjistruar kur regjistroni një strukturë biznesi si një LLC ose një korporatë në Teksas.
 • Kualifikimi i huaj: Nëse dëshironi të zgjeroni biznesin tuaj që është i regjistruar në një shtet tjetër në Teksas, do t'ju duhet të caktoni një agjent të regjistruar në shtetin Lone Star përpara se të fillojnë operacionet.
 • Regjistrimet vjetore rregullatore: Subjektet afariste janë të detyruara të paraqesin raportet e tyre vjetore dhe dokumente të tjera. Një agjent i regjistruar do të sigurojë që ato regjistrime të bëhen në kohë.
 • Ndryshimi i adresës: Kur adresa e një subjekti ndryshohet, ajo duhet të përditësohet në përputhje me rrethanat nga agjenti i regjistruar për të siguruar dërgimin në kohë të komunikimeve të rëndësishme.
 • Shërbimi i procesit: Shërbimi i procesit kryhet nga agjenti i regjistruar. Këtu përfshihen paditë, thirrjet gjyqësore dhe dokumentet e tjera që i janë dorëzuar subjektit.
 • Pajtueshmëria: Si pjesë e shërbimeve të tij, agjenti i regjistruar sigurohet që të përcillet i gjithë dokumentacioni i nevojshëm që biznesi të qëndrojë në përputhje. Kjo mund të përfshijë korrespondencën administrative, dokumentet ligjore dhe rregullatore, dhe më shumë.

Kush mund të jetë një agjent i regjistruar në Teksas?

Shteti i Teksasit ka përcaktuar se kush mund ose nuk mund të caktohet si agjent i regjistruar. Klasifikimi është mjaft i thjeshtë. Një agjent individual i regjistruar mund të jetë një person që është banor i Teksasit, është të paktën 18 vjeç dhe është shtetas i Shteteve të Bashkuara. Një ent biznesi mund të veprojë gjithashtu si agjent i regjistruar nëse është i autorizuar të kryejë biznes në Teksas.

Një njësi ekonomike nuk mund të jetë agjent i vet i regjistruar. Ai duhet të caktojë dikë tjetër për të kryer këtë përgjegjësi në emër të tij. Për më tepër, mund të ketë edhe disa kufizime për disa mbajtës të posteve të një njësie ekonomike, siç janë drejtorët e saj, për të shërbyer si agjent i regjistruar.

Si të zgjidhni një shërbim agjenti të regjistruar në Teksas?

Ofruesit e shërbimit të agjentëve të regjistruar janë një duzinë monedhë. Nëse ndiqni këto këshilla të thjeshta, do të jeni në gjendje të zgjidhni agjentin e duhur të regjistruar në Teksas, i cili do të shkojë në distancë me ju.

Kostoja e Shërbimit

Të gjithë ofruesit e shërbimeve do të kenë struktura të ndryshme çmimesh. Ju duhet të merrni kuota nga disa ofrues dhe t'i krahasoni ato për të gjetur se ku mund të merrni ofertën më të mirë. Sigurohuni që të jeni të qartë nëse tarifat e tyre janë një herë ose të përsëritura. Kini parasysh çdo tarifë shtesë të ngarkuar për shërbime shtesë, nuk do të dëshironit të përfundoni duke shpenzuar më shumë para sesa duhet.

karakteristika 

Agjenti i regjistruar duhet ta bëjë më të lehtë për ju kryerjen e detyrave të pajtueshmërisë. Së paku, ai që zgjidhni duhet të ofrojë një llogari në internet ku mund t'i shikoni lehtësisht të gjitha dokumentet. Disa mund të ofrojnë shërbime shtesë si përcjellja e postës, formacionet e entiteteve në internet, zyrat virtuale, etj.

Reputacion

Kërkoni komentet e agjentit që keni zgjedhur në internet. Shihni se çfarë thonë të tjerët për shërbimet e tyre dhe nëse ka ndonjë problem apo ankesë që ata po i injorojnë vazhdimisht. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni se cili është reputacioni i tyre dhe nëse duhet të mendoni të punoni me ta. Një ofrues shërbimi me reagime të shkëlqyera do të jetë bastja juaj më e mirë.

Çfarë ndodh nëse nuk keni një agjent të regjistruar në Teksas?

Nuk rekomandohet të kryeni biznes në Teksas pa një agjent të regjistruar pasi do të hapnit biznesin ndaj përgjegjësive të konsiderueshme. Kjo do të çojë gjithashtu në sfida të tjera, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

 • Gjykimet e paracaktuara: Nëse ka një padi kundër subjektit tuaj dhe ju nuk i përgjigjeni njoftimit ligjor sepse nuk kishte asnjë agjent të regjistruar për ta marrë atë në emrin tuaj, kjo mund të rezultojë në një gjykim të paracaktuar kundër biznesit tuaj, ku gjykata do të vendosë në favor të palës tjetër pa dhënë një mundësi për të ngritur çështjen tuaj.
 • Mospërputhja: Mosrespektimi i rregulloreve shtetërore në lidhje me caktimin e një agjenti të regjistruar mund ta bëjë biznesin tuaj të nënshtrohet ndëshkimeve dhe gjobave. Mund të ketë edhe pasoja shtesë në varësi të ashpërsisë së veprimit kundër jush.
 • Goditja e reputacionit: Do të ishte një goditje e madhe për reputacionin e biznesit tuaj nëse zbulohet se po kryen biznes në mungesë të një agjenti të regjistruar. Një kompani që vullnetarisht shkel rregullat dhe rregulloret nuk priret të fitojë asnjë favor në sytë e publikut ose rregullatorëve. 

Ju mund t'i shmangni të gjitha këto probleme dhe të parandaloni çdo rënie në reputacionin tuaj duke u siguruar që një agjent i regjistruar të caktohet paraprakisht.

Si të ndryshoni agjentët e regjistruar në Teksas?

Ju kurrë nuk jeni të mbërthyer me të njëjtin agjent të regjistruar. Mund ta ndërroni agjentin në çdo kohë. Vetëm sigurohuni që të ndiqni procesin e duhur në mënyrë që të mos hasni ndonjë problem më vonë.

 1. Pasi të keni zgjedhur agjentin e ri, paguani tarifat e tij në mënyrë që ata të pranojnë të shërbejnë si agjent për biznesin tuaj. Pastaj plotësoni dhe nënshkruani çdo dokument që u nevojitet për të zyrtarizuar marrëveshjen.
 1. Ju do të duhet të njoftoni shtetin për ndryshimin e agjentit të regjistruar. Plotësoni dhe dorëzoni formularin e Ndryshimit të Agjentit të Regjistruar me Sekretarin e Shtetit të Teksasit. Ky është një nga hapat më të rëndësishëm të gjithë këtij procesi. 
 1. Paguani tarifën e kërkuar, aktualisht 15 dollarë, shtetit për fillimin e procesit. Zakonisht duhen rreth 3-5 ditë për t'u përfunduar. 
 1. Përditësoni dokumentacionin e brendshëm për biznesin tuaj për të pasqyruar ndryshimin e agjentit të regjistruar. Sigurohuni që të mbani një kopje të të gjitha dosjeve për të dhënat tuaja. 

Një agjent i besuar i regjistruar do ta bëjë jetën tuaj më të lehtë

Drejtimi i një biznesi është mjaft stresues, nuk ju nevojitet presioni i shtuar për të qëndruar në krye të këtyre çështjeve gjithashtu. Kjo është arsyeja pse një agjent i besuar i regjistruar mund ta bëjë jetën tuaj shumë më të lehtë. 

Ndërsa një agjent i regjistruar do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe pajtueshmërinë, doola do të menaxhojë librat dhe taksat tuaja në mënyrë që të fokusoheni në rritjen e biznesit.

FAQs

Sa zgjat takimi i një agjenti të regjistruar në Teksas?

Emërimi i një agjenti të regjistruar në Teksas zgjat për aq kohë sa dëshironi. Ju keni gjithmonë mundësinë për të ndryshuar agjentin sa herë që dëshironi. Takimi përfundon gjithashtu nëse agjenti juaj vendos të revokojë pëlqimin e tij.

A mund të caktoni një agjent të regjistruar jashtë shtetit për biznesin tuaj në Teksas?

Subjekteve të biznesit u kërkohet të kenë vazhdimisht një agjent të regjistruar në Teksas, një agjent që ka një adresë fizike të rrugës të vendosur në shtet, kështu që një agjent jashtë shtetit nuk mund të përdoret për biznesin tuaj në Teksas.

Sa kushton të punësosh një agjent profesionist të regjistruar në Teksas?

Të gjithë ofruesit e shërbimeve kanë struktura të ndryshme çmimesh për shërbimet e tyre të agjentëve të regjistruar, por ju mund të prisni të paguani diçka nga disa qindra dollarë ose më shumë për një agjent profesionist të regjistruar në Teksas.

A janë agjentët e regjistruar të Teksasit përgjegjës për ndonjë tarifë ose taksë?

Agjentët e regjistruar në Teksas janë përgjegjës vetëm për aspektin e dokumentacionit, ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë ose taksë në emër të biznesit tuaj drejtpërdrejt, kështu që kjo është diçka që ju duhet të keni parasysh veten.

A është adresa e një agjenti të regjistruar publike?

Adresa e agjentit të regjistruar është gjithmonë pjesë e të dhënave publike, që do të thotë se mund të aksesohet nga kushdo që dëshiron ta shikojë atë. Nuk është e mundur të kesh adresën e një agjenti të regjistruar privat, pasi kjo do ta prishte plotësisht qëllimin.

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.