A duhet të formoj një SH.PK apo pronar të vetëm si artist?

Imagjinoni këtë: karriera juaj artistike po lulëzon. Ju jeni duke shitur pjesë rregullisht, duke u lidhur me galeritë dhe duke krijuar një ndjekës të dedikuar. Por me këtë sukses vjen një grup i ri konsideratash. 

Si duhet të vazhdoni me inkorporimin e biznesit tuaj – një LLC apo si një pronar i vetëm? Cilat janë ligjshmëritë kritike që duhet të keni parasysh?

Ky udhëzues do të eksplorojë botën e strukturave të biznesit për artistët, duke u fokusuar veçanërisht në ndërmarrjet individuale Kompanitë me përgjegjësi të kufizuar (SHPK). Eksploroni avantazhet dhe disavantazhet e secilit në mënyrë që të jeni më të pajisur për t'iu përgjigjur pyetjes së mëposhtme: A është inkorporimi si LLC masa e duhur për biznesin tim të lulëzuar të artit?

Ne do të shqyrtojmë ligjshmëritë, implikimet financiare dhe se si çdo strukturë mund të ndikojë në udhëtimin tuaj krijues. Pra, kapni një filxhan kafe, vendosuni dhe le të eksplorojmë rrugën drejt një të ardhmeje të sigurt dhe të begatë për karrierën tuaj artistike!

Cilat janë strukturat kryesore të biznesit për të zgjedhur?

Zgjedhja e strukturës së duhur të biznesit është thelbësore për sigurimin e suksesit të përgjithshëm dhe përputhjen me normat e qeverisë. Ajo ndikon në taksat tuaja, mbron pasuritë tuaja dhe formëson operacionet e biznesit tuaj. Më poshtë, ne ndajmë tre strukturat më të zakonshme për artistët.

1: Pronësia e vetme

Kjo është struktura më e thjeshtë dhe më e zakonshme, veçanërisht për artistët që sapo kanë filluar. Si një pronar i vetëm, nuk ka asnjë dallim ligjor midis jush dhe biznesit tuaj. Kjo përkthehet në lehtësinë e vendosjes me kërkesa minimale për dosje.

Të gjitha të ardhurat e biznesit rrjedhin drejtpërdrejt në deklaratën tuaj tatimore personale dhe ju mund të zbrisni shpenzimet e lejuara të biznesit për të minimizuar barrën tuaj të përgjithshme tatimore. 

Megjithatë, ky integrim i thjeshtë ka një pengesë të rëndësishme: asetet tuaja personale kanë nevojë për më shumë mbrojtje nga detyrimet e biznesit. Nëse lind një proces gjyqësor ose borxhet mbeten të papaguara, gjërat tuaja personale, si makina ose shtëpia juaj, mund të jenë në rrezik.

Ndërsa kjo strukturë ofron një platformë të drejtpërdrejtë nisjeje, ajo mund të mos jetë ideale për artistët e lulëzuar që kërkojnë mbrojtje më të fortë nga përgjegjësia ndërsa biznesi i tyre rritet.

2: LLC

Një LLC ofron një ekuilibër midis fleksibilitetit dhe mbrojtjes. Krijon një person juridik të veçantë nga ju, pronari. Ky dallim thelbësor mbron pasuritë tuaja personale. Nëse biznesi juaj përballet me një padi ose ndeshet me vështirësi financiare, pasuritë tuaja personale si vendbanimi ose kursimet në përgjithësi mbeten të mbrojtura.  

SH.PK-të janë të njohura për "tatimin e tyre të përçuar", që do të thotë se fitimet ose humbjet e biznesit "përcillen" në deklaratën tatimore personale të pronarit, duke shmangur taksimin e dyfishtë. Kjo përputhet në mënyrë të përkryer me strukturën tatimore të shumicës së artistëve.  

Për më tepër, SH.PK-të ofrojnë fleksibilitet të menaxhimit, duke ju lejuar të zgjidhni se si të kontrollohet biznesi, qoftë nga ju ose përmes menaxherëve të caktuar.

Ndërsa ngritja dhe mirëmbajtja e një LLC përfshin pak më shumë kompleksitet sesa një pronësi e vetme, mbrojtja e përgjegjësisë dhe avantazhet tatimore të LLC e bëjnë atë një opsion të fortë për artistët që përjetojnë rritje të konsiderueshme.

3: Korporata C

Korporatat C përfaqësojnë strukturën më të ndërlikuar të biznesit, zakonisht të rezervuara për kompani të mëdha dhe të themeluara mirë. Ato ofrojnë mbrojtjen më të fuqishme të përgjegjësisë, duke mbrojtur si asetet tuaja personale ashtu edhe asetet e aksionarëve të tjerë.  

Kjo siguri e përmirësuar vjen me një kosto: korporatat C i nënshtrohen rregulloreve komplekse dhe kërkojnë mbajtjen e përpiktë të të dhënave.

Për më tepër, korporatat C përballen me tatim të dyfishtë, që do të thotë se korporata paguan taksa mbi fitimet e saj dhe më pas aksionarët paguajnë përsëri taksa për çdo divident që marrin. Duke pasur parasysh kompleksitetin dhe kostot që lidhen me korporatat C, ato në përgjithësi nuk rekomandohen për shumicën e artistëve.

A duhet të formoj një LLC si Artist?

Zgjedhja e një LLC ose Pronar i vetëm për Artistët

E dhënë më poshtë, është një përmbledhje shumë e detajuar e përfitimeve, ligjshmërive dhe ndërlikimeve të funksionimit të biznesit tuaj si LLC. Lexojeni plotësisht për të marrë një vendim të informuar.

Struktura Ligjore e një SH.PK

Një LLC është një strukturë hibride e biznesit që kombinon karakteristikat e një sipërmarrjeje të vetme dhe një korporate.  

Këtu është një përmbledhje e aspekteve kryesore të tij:

Person i veçantë juridik

Një LLC krijon një person juridik të ndryshëm nga ju, pronari. Ky dallim është thelbësor sepse mbron pasuritë tuaja personale (si makina ose shtëpia juaj) nga detyrimet e biznesit. Gjërat tuaja personale përgjithësisht mbrohen nëse biznesi juaj përballet me një padi ose has në vështirësi financiare.

Kalimi i Tatimeve

SH.PK-të konsiderohen entitete "përçuese". Kjo do të thotë se vetë biznesi nuk paguan tatimin mbi të ardhurat. Në vend të kësaj, fitimet ose humbjet "kalojnë" në deklaratën tatimore personale të pronarit dhe tatohen si të ardhura nga vetëpunësimi. Kjo shmang taksimin e dyfishtë, i cili mund të ndodhë me korporatat.

Fleksibiliteti i Menaxhimit

LLC-të ofrojnë fleksibilitet në mënyrën se si e menaxhoni biznesin tuaj. Ju mund të zgjidhni ta menaxhoni vetë ose të caktoni menaxherë për të trajtuar operacionet. Ju gjithashtu mund të krijoni një Marrëveshje Operative që përshkruan pronësinë, menaxhimin dhe ndarjen e fitimit brenda LLC (rekomandohet, por jo e detyrueshme).

Mbajtja e LLC tuaj në përputhje

Është e rëndësishme të ruani një ndarje të qartë midis financave tuaja personale dhe atyre të biznesit. Kjo përfshin të kesh llogari bankare dhe karta krediti të veçanta për biznesin tuaj dhe për veten tuaj.

Dështimi për ta bërë këtë mund të çojë në "shpimin e velit të korporatës", një koncept ligjor që mund të mohojë mbrojtjen e përgjegjësisë të ofruar nga LLC.

Ekzistojnë tarifa të vazhdueshme të paraqitjes dhe raporte vjetore që lidhen me mbajtjen e një SH.PK. Këto kërkesat ndryshojnë sipas shtetit, prandaj është e rëndësishme t'i kontrolloni me kujdes këto kërkesa për vendndodhjen e biznesit tuaj për të siguruar pajtueshmërinë.

Të mirat dhe të këqijat e një LLC për Artistët

Përparësitë

 • Mbrojtja me përgjegjësi të kufizuar: Ky është një përfitim i madh për artistët që mund të kenë pajisje të vlefshme, vepra arti ose pronë intelektuale. Një LLC mbron pasuritë tuaja personale nëse biznesi juaj paditet.
 • Kalimi i tatimit: Kjo shmang taksimin e dyfishtë dhe thjeshton paraqitjen e taksave për shumicën e artistëve.
 • Besueshmëria e biznesit: Një LLC mund t'i japë biznesit tuaj të artit një imazh më profesional, duke tërhequr potencialisht më shumë klientë dhe bashkëpunëtorë.
 • Fleksibiliteti i menaxhimit: Ju keni kontroll mbi mënyrën se si menaxhohet biznesi juaj.

Disavantazhet

 • Konfigurimi dhe mirëmbajtja më komplekse: Ngritja dhe mirëmbajtja e një LLC përfshin më shumë kompleksitet sesa një sipërmarrje e vetme. Ka tarifa të paraqitjes dhe raporte vjetore për të menaxhuar.
 • Mundësia për tarifa më të larta: Në varësi të shtetit tuaj dhe ofruesit të shërbimit të zgjedhur, tarifat që lidhen me formimin dhe mirëmbajtjen e një LLC mund të jenë më të larta se ato për një sipërmarrje të vetme.
 • Implikimet tatimore për rritjen e ardhshme: Ndërsa taksat e përçuara përfitojnë shumica e artistëve, nëse biznesi juaj përjeton rritje të konsiderueshme dhe ju sjellni anëtarë shtesë, mund t'ju duhet të konsultoheni me një këshilltar tatimor për të përcaktuar nëse një LLC mbetet struktura optimale.

Vendimi për të formuar një LLC varet nga rrethanat tuaja unike. Pra, ju rekomandojmë që të peshoni avantazhet e mbrojtjes nga përgjegjësia dhe përfitimet e mundshme tatimore kundrejt kompleksitetit dhe kostove shtesë të përfshira. Konsultimi me një profesionist ligjor ose tatimor mund të ofrojë udhëzime të vlefshme të përshtatura për situatën tuaj specifike.

LLC Përfitimet tatimore për artistët

LLC Përfitimet tatimore për artistët

Struktura tatimore e një LLC ofron avantazhe të rëndësishme për artistët. Këtu, ne do të bëjmë një zhytje më të thellë në konceptin e taksimit të përçuar dhe do të eksplorojmë zbritjet që mund të pretendoni si pronar i LLC.

Duke kuptuar taksimin e kalimit dhe gamën e shpenzimeve të zbritshme të biznesit, ju mund të përfitoni nga përfitimet tatimore të ofruara nga një strukturë LLC për biznesin tuaj të artit. 

Kuptimi i tatimeve kaluese

Ndryshe nga korporatat, SH.PK-të konsiderohen entitete "përçuese". Kjo do të thotë se vetë biznesi nuk paguan tatimin mbi të ardhurat. Në vend të kësaj, fitimet ose humbjet "kalojnë" në deklaratën tatimore personale të pronarit dhe tatohen si të ardhura nga vetëpunësimi.

Kjo shmang taksimin e dyfishtë, i cili ndodh me korporatat ku korporata paguan taksa mbi fitimet e saj, dhe më pas aksionarët paguajnë përsëri taksa për çdo divident që marrin.

Përfitimet e taksimit të kalimit për artistët

Regjistrimi i thjeshtuar i taksave

Meqenëse të ardhurat dhe shpenzimet e biznesit tuaj "kalojnë" në deklaratën tuaj tatimore personale, depozitimi mund të jetë më pak kompleks në krahasim me një korporatë.

Vetëm tatimi mbi fitimet

Ju paguani taksa vetëm mbi fitimet që gjeneron biznesi juaj. Nëse biznesi juaj përjeton një humbje, mund të zvogëlojë të ardhurat tuaja të tatueshme.

Shembull: Imagjinoni që biznesi juaj i artit fiton 20,000 dollarë të ardhura këtë vit, por pasi të keni zbritur shpenzimet e biznesit tuaj (furnizimet e artit, qiraja, marketingu), ju keni një fitim neto prej 5,000 dollarë. Sipas taksimit të kalimit, ju do të paguani taksa vetëm për atë fitim prej 5,000 dollarësh.

Zbritjet dhe Kreditë Ekskluzive për LLC

Ndërsa SH.PK-të nuk kanë zbritje ose kreditime unike tatimore të disponueshme posaçërisht për to, sistemi i taksave të përçuara i lejon artistët të zbresin shpenzimet e zakonshme dhe të nevojshme të biznesit në deklaratat e tyre tatimore personale.

Ky është një përfitim i rëndësishëm, veçanërisht në krahasim me një sipërmarrje individuale ku financat e biznesit dhe ato personale nuk janë të ndara.

Shpenzimet e përbashkëta të zbritshme të biznesit për artistët

Furnizime arti: Bojrat, furçat, kanavacat, materialet e skulpturës dhe furnizimet e tjera që lidhen drejtpërdrejt me krijimin tuaj të artit mund të zbriten.

Shpenzimet e studios: Qiraja, shërbimet komunale dhe kosto të tjera që lidhen me hapësirën tuaj të studios.

Marketingu dhe promovimi: Kostot e faqes në internet, shpenzimet e reklamave, kartat e biznesit dhe materialet e marketingut.

Udhëtim biznesi: Shpenzimet e udhëtimit që lidhen me shfaqjet e artit, punëtoritë ose takimet e klientëve.

Zbritja e Zyrës së Brendshme (nëse është e aplikueshme): Një pjesë e shpenzimeve të shtëpisë tuaj (shërbimet komunale, internet) nëse keni një hapësirë ​​të dedikuar në studio në shtëpinë tuaj. Konsultohuni me një këshilltar tatimor për t'u siguruar që i përmbushni kualifikimet për këtë zbritje.

Ruajtja e të dhënave të pastra është çelësi

Për të kërkuar në mënyrë efektive këto zbritje, është thelbësore të mbani shënime të qarta dhe të sakta të të ardhurave dhe shpenzimeve të biznesit tuaj. Llogaritë e veçanta bankare dhe kartat e kreditit për biznesin tuaj do ta bëjnë shumë më të lehtë mbajtjen e të dhënave dhe do të sigurojë legjitimitetin e zbritjeve tuaja në kohën e taksave.

A kanë nevojë artistët për një agjent të regjistruar?

Ndërsa biznesi juaj i artit lulëzon, mund të hasni termin "agjent i regjistruar". Por çfarë do të thotë saktësisht kjo dhe a keni nevojë ju si artiste? Le ta zbërthejmë.

Çfarë është një agjent i regjistruar?

A agjent i regjistruar është një individ ose një kompani shërbimi që vepron si pika zyrtare e kontaktit e LLC-së tuaj brenda shtetit ku është regjistruar biznesi juaj. Kjo do të thotë se ata janë përgjegjës për marrjen e dokumenteve të rëndësishme ligjore në emër të LLC-së tuaj, të tilla si shërbimi i procesit (njoftime ligjore nga paditë ose thirrjet gjyqësore), raportet vjetore dhe njoftimet tatimore nga shteti dhe korrespondenca të tjera zyrtare të qeverisë.

Hidhini një sy të shpejtë udhëzuesit tonë për zgjidhni shtetin më të mirë për LLC-në tuaj.

Pse një artisti mund të ketë nevojë për një agjent të regjistruar?

Megjithëse nuk është e detyrueshme në çdo shtet, të kesh një agjent të regjistruar ofron disa avantazhe për artistët me LLC. Dokumentet ligjore si paditë ose njoftimet tatimore mund të kenë afate të rrepta për përgjigje.

Një agjent i regjistruar siguron që këto dokumente të merren menjëherë, duke ju lejuar t'i adresoni ato në përputhje me rrethanat. Adresa e agjentit tuaj të regjistruar bëhet rekordi publik për dokumentet ligjore, në vend të adresës tuaj të shtëpisë. Kjo mund të ofrojë një shtresë të privatësisë në jetën tuaj personale.

Më tej, duke ditur se keni një pikë të besueshme kontakti për dokumentet zyrtare mund të sigurojë paqe mendore, duke ju lejuar të përqendroheni në ndjekjet tuaja krijuese.

Kërkesat ligjore për agjentët e regjistruar në shtete të ndryshme

Kërkesat specifike për agjentët e regjistruar mund të ndryshojnë sipas shtetit. Në disa shtete, agjenti i regjistruar duhet të jetë rezident i shtetit ku është regjistruar LLC-ja juaj. Agjenti i regjistruar duhet të ketë një adresë fizike brenda shtetit dhe të jetë i disponueshëm gjatë orarit të rregullt të punës për të marrë dokumente ligjore.

A keni nevojë të punësoni një shërbim agjenti të regjistruar?

Ju mund të veproni si agjenti juaj i regjistruar nëse plotësoni kërkesat e rezidencës dhe disponueshmërisë së shtetit tuaj. Megjithatë, për shumë artistë, kjo mund të mos jetë ideale.  

A shërbimi i agjentit të regjistruar mund të sigurojë marrjen dhe dërgimin e besueshëm të dokumenteve të rëndësishme, edhe nëse jeni duke udhëtuar ose jeni të zënë me praktikën tuaj të artit. Disa artistë preferojnë të përdorin një shërbim agjenti të regjistruar për të mbajtur adresën e shtëpisë së tyre jashtë të dhënave publike. Njohja që një shërbim profesional po trajton këto formalitete mund të ofrojë paqe të vlefshme mendore.

Vendimi nëse do të punësoni një shërbim agjenti të regjistruar varet nga rrethanat dhe përparësitë tuaja.

Udhëzues hap pas hapi për të formuar një LLC si artist

Si të filloni një biznes arti

Këtu është një udhëzues hap pas hapi për të formuar një LLC si artist, duke ju fuqizuar të krijoni një themel të sigurt për biznesin tuaj:

#1 – Zgjidhni emrin e biznesit tuaj

Hapi i parë është duke zgjedhur një emër unik dhe të paharrueshëm për LLC-në tuaj. Kryeni një kërkim për emrin e biznesit me divizionin e biznesit të shtetit tuaj për të siguruar që emri juaj i dëshiruar është i disponueshëm.

Konsideroni të përfshini fjalë kyçe që pasqyrojnë stilin ose mediumin tuaj artistik në emër.

# 2 - Paraqisni artikujt tuaj të organizatës

Nenet e Organizatës janë një dokument ligjor që krijon zyrtarisht LLC-në tuaj me shtetin. Shumica e shteteve lejojnë paraqitjen në internet për këtë dokument. Nenet e Organizatës zakonisht kërkojnë informacione të tilla si emri juaj i LLC, adresa e agjentit të regjistruar dhe emrat dhe adresat e pronarëve (anëtarëve) të LLC.

Këtu është një listë e plotë e dokumentet që do t'ju nevojiten për të formuar një LLC.

# 3 - Emëroni një agjent të regjistruar

Siç u diskutua më herët, një agjent i regjistruar është një individ ose shërbim që merr dokumente ligjore në emër të LLC-së tuaj. Mund të jeni ju, por shumë artistë zgjedhin një shërbim agjenti të regjistruar për lehtësi dhe privatësi.  

doola është një shërbim ligjor online me reputacion që mundet t'ju ndihmojë në formimin e LLC tuaj dhe gjetja e një agjenti të regjistruar në shtetin tuaj. doola ofron një sërë paketash shërbimesh për t'iu përshtatur nevojave tuaja, nga një paketë fillestare që trajton bazat e formimit dhe shërbimet e agjentëve të regjistruar te një paketë e Pajtueshmërisë Totale që përfshin konsultime tatimore dhe rikujtues të vazhdueshëm të dosjeve.

# 4 – Hartoni një marrëveshje operative (opsionale, por shumë e rekomanduar)

Një Marrëveshje Operative është një dokument i brendshëm që përshkruan pronësinë, menaxhimin dhe strukturën e ndarjes së fitimit të LLC-së tuaj. Megjithëse nuk është e detyrueshme në të gjitha shtetet, të kesh një Marrëveshje Operacioni të mirëpërcaktuar mund të parandalojë mosmarrëveshjet e ardhshme dhe të sigurojë funksionim të qetë brenda LLC-së tuaj.  

Merrni parasysh konsultimin me një avokat për të hartuar një Marrëveshje Operacioni të personalizuar që pasqyron nevojat tuaja specifike. Ekipi në doola jo vetëm që mund t'ju ndihmojë të kuptoni të gjitha këto kërkesa, por gjithashtu ofron udhëzime shumë gjithëpërfshirëse hap pas hapi.

# 5 - Merrni një numër identifikimi të punëdhënësit (EIN)

Një numër identifikimi i punëdhënësit (EIN) është numri federal i identifikimit tatimor të LLC-së tuaj. Megjithëse nuk kërkohet gjithmonë për SH.PK-të me një anëtarë, marrja e një EIN ofron përfitime të tilla si hapja e një llogarie bankare biznesi dhe thjeshtimi i depozitimit të taksave. Ju mund të merrni një EIN falas nga faqja e internetit e IRS.

#6 – Hapni një llogari të veçantë bankare biznesi

Mbajtja e llogarive bankare të veçanta për biznesin tuaj dhe financat personale është thelbësore për ruajtjen e dallimit ligjor midis LLC-së dhe vetes suaj.

Kjo ndarje thjeshton mbajtjen e të dhënave dhe mbron pasuritë tuaja personale në rast të një detyrimi biznesi.

# 7 - Pajtohuni me kërkesat e taksave shtetërore dhe federale

Si pronar i LLC, ju do të jeni përgjegjës për paraqitjen e taksave federale dhe shtetërore mbi të ardhurat mbi fitimet e biznesit tuaj.

Ne rekomandojmë konsultimi me një këshilltar tatimor ose kontabilist të njohur me taksimin e LLC për t'u siguruar që po plotësoni të gjitha kërkesat e depozitimit dhe po përfitoni nga çdo zbritje në dispozicion.

# 8 - Ruani pajtueshmërinë e vazhdueshme

Shumica e shteteve kërkojnë që LLC-të të paraqesin raporte vjetore dhe të paguajnë tarifat vjetore. doola mund të ofrojë kujtime të dobishme dhe të sigurojë që të qëndroni në përputhje me rregulloret e shtetit tuaj LLC.

Mbani mend, rregulloret dhe kërkesat mund të ndryshojnë sipas skenarëve të shtetit dhe të biznesit. Prandaj, ne rekomandojmë të punoni me një ofrues shërbimi me reputacion dhe të besueshëm, si doola për të siguruar saktësinë dhe pajtueshmërinë në çdo kohë. 

Jeni të hutuar për kohën më të mirë për të filluar një LLC? Eksploroni ky blog që ndihmon në rrëzimin e çdo miti.

Si të filloni një biznes arti

Udhëzues hap pas hapi për të formuar një LLC si artist

Shndërrimi i pasionit artistik në një biznes të lulëzuar kërkon një themel të fortë. Më poshtë, ne ndajmë hapat thelbësorë, duke mbuluar fushat kryesore, për të nisur biznesin tuaj të artit.

Krijoni një Plan Biznesi

Përcaktoni identitetin tuaj artistik

Çfarë e veçon artin tuaj? A jeni një skulptor tërheqës, një mjeshtër i pikturave të guximshme akrilike ose një krijues i ilustrimeve dixhitale? Artikuloni qartë stilin tuaj artistik dhe emocionet që ngjallni përmes punës suaj.

Analiza e tregut dhe përcaktimi i nivelit tuaj

Cilët janë koleksionistët apo klientët tuaj idealë? Hulumtoni tregjet ekzistuese të artit, galeritë dhe platformat online. A ka një vend specifik brenda botës së artit ku vepra juaj mund të shkëlqejë vërtet?

Strategjitë e Marketingut dhe Shitjes

Si do të arrini audiencën tuaj të synuar? Merrni parasysh marketingun e mediave sociale, tregjet e artit në internet, pjesëmarrjen në shfaqje arti ose bashkëpunimin me bizneset lokale. Eksploroni mënyra krijuese për të shfaqur talentin tuaj dhe për t'u lidhur me blerësit e mundshëm.

Projeksionet financiare

Vlerësoni shpenzimet e biznesit tuaj (furnizimet e artit, materialet e marketingut, tarifat e stendave) dhe rrjedhat e mundshme të të ardhurave (shitje arti, komisione, punëtori). Zhvillimi i parashikimeve financiare do t'ju ndihmojë të siguroni fonde dhe të siguroni qëndrueshmëri financiare.

Formoni një person juridik (konsideroni një LLC)

Ndërsa biznesi juaj rritet, krijimi i një LLC ofron avantazhe të rëndësishme.

Një LLC mbron sendet tuaja personale (makinë, shtëpi) nga detyrimet e biznesit, duke siguruar paqe të vlefshme mendore. Fitimet ose humbjet e SH.PK-së "përcjellin" në deklaratën tatimore personale të pronarit, duke shmangur taksimin e dyfishtë.

Së fundi, një LLC mund të projektojë një imazh më profesional, duke tërhequr potencialisht klientë dhe bashkëpunëtorë.

Vendosni praktikat kryesore të biznesit

Mbani një ndarje të qartë financiare midis financave tuaja personale dhe atyre të biznesit për qëllime të mbajtjes së të dhënave dhe taksave. Kërkoni çdo leje ose licencë të kërkuar për të operuar biznesin tuaj të artit në zonën tuaj lokale.

Ky udhërrëfyes fillestar ofron informacionin bazë për t'ju ndihmuar ta ktheni pasionin tuaj artistik në një biznes të lulëzuar. Mos harroni, udhëtimi është një aventurë e vazhdueshme. Ndërsa biznesi juaj rritet, lundrimi i ligjshmërive dhe taksave mund të bëhet gjithnjë e më kompleks. Lajmi i mirë? 

doola mund të jetë partneri juaj i besuar, duke ju siguruar që të jeni në përputhje me të gjitha rregulloret dhe kërkesat e depozitimit. Nga formimi i lehtë i LLC dhe shërbimet e agjentëve të regjistruar te konsultimet tatimore dhe rikujtuesit e vazhdueshëm të dosjeve - doola ju lejon të përqendroheni në atë që bëni më mirë - duke krijuar art tërheqës - ndërsa trajtoni të gjitha detyrat thelbësore të biznesit që e mbajnë sipërmarrjen tuaj të lulëzuar.

Për të ditur më shumë, ose për të filluar me doola, merrni një konsultë falas me ekspertët tanë sot!

FAQs

FAQ

Cilat janë përfitimet e zgjedhjes së një LLC si një strukturë biznesi për artistët?

Një LLC u ofron artistëve mbrojtjen e aseteve personale, shmang taksimin e dyfishtë dhe thjeshton paraqitjen e taksave, duke i lejuar artistët të përqendrohen në funksionet kryesore të biznesit.

Si mund të ofrojë një LLC përfitime tatimore për artistët në krahasim me strukturat e tjera të biznesit?

Duke qenë një ent “pass-through”, SHPK-të shmangin taksimin e dyfishtë për artistët. Fitimet e biznesit thjesht rrjedhin në kthimin e tyre tatimor, duke thjeshtuar potencialisht paraqitjen dhe reduktimin e barrës tatimore.

A është e nevojshme që artistët të kenë një agjent të regjistruar kur formojnë një LLC?

Po, artistët duhet caktoni një agjent të regjistruar, kur vendosin të formojnë një SH.PK. Agjenti i regjistruar (individ ose subjekt) trajton dokumentet ligjore dhe siguron që LLC të mbetet në përputhje me rregulloret shtetërore.

Cilët janë hapat kryesorë të përfshirë në regjistrimin e një LLC për artistët?

Këtu janë hapat kryesorë: 

 • Zgjidhni një emër unik dhe të disponueshëm biznesi.

 • Paraqisni Nenet e Organizatës me shtetin tuaj.

 • Caktoni një agjent të regjistruar për të marrë dokumentet ligjore.

 • Merrni një numër identifikimi të punëdhënësit (EIN) për qëllime tatimore federale.
Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.