Si të filloni një biznes të vogël në 12 hapa

Fillimi i një biznesi të vogël mund të jetë një përpjekje emocionuese dhe shpërblyese, por gjithashtu mund të jetë dërrmuese nëse nuk i qaseni me mendësinë e duhur.

Por me njohuritë dhe burimet e duhura, është e mundur t'i ktheni pasionet tuaja në një realitet të suksesshëm.

Në këtë artikull, ne do t'ju ecim në procesin e fillimit të biznesit tuaj të vogël dhe çfarë duhet për të nisur një kompani të suksesshme.

Ne do të mbulojmë hapat thelbësorë që duhet të ndërmerrni për të siguruar suksesin e sipërmarrjes suaj, duke përfshirë kërkimin e tregut, krijimin e një plani biznesi dhe zhvillimin e strukturës së biznesit tuaj.

Lexoni për të mësuar më shumë se si të filloni një biznes të vogël dhe si të arrini qëllimet tuaja si një sipërmarrës aspirues! 

1. Stuhi mendimesh për idetë e biznesit

Një nga vendimet e para që duhet të merrni është nëse doni të punoni nga shtëpia ose të hapni një vendndodhje fizike.

Puna nga shtëpia është bërë një zgjedhje tepër popullore kur bëhet fjalë për fillimin e një biznesi.

Redukton kostot e përgjithshme dhe çdokush mund të fillojë vetë dhe të ndërtojë kompaninë e tij me mjetet e pafundme të disponueshme në internet. 

Por nëse doni të hapni një vendndodhje fizike - një lloj dyqani me tulla dhe llaç, ky mund të jetë gjithashtu një opsion fitimprurës dhe emocionues.

Këtu janë disa shembuj të biznesit të vogël që mund të filloni në internet ose në një vendndodhje fizike në 2023.

Biznes Online

  • E-commerce 
  • Transporti i anijes 
  • Dizajn grafik
  • Shkrimi i përmbajtjes
  • Marketing Digital

Vendndodhja fizike

  • Kafene
  • Restaurante 
  • Dyqan veshjesh
  • Dyqan librash 
  • Dyqan regjistrimesh

Një konsideratë tjetër e rëndësishme është lloji i produkteve ose shërbimeve që dëshironi të ofroni.

Kjo do të përcaktojë nëse është më mirë të hapni një vendndodhje fizike apo të bëni biznes në internet—dhe cila do të ishte zgjedhja më praktike për të filluar biznesin tuaj. 

A keni një aftësi apo hobi që jeni gati ta ndani me të tjerët?

Ofrimi i produkteve ose shërbimeve në fusha me të cilat tashmë jeni njohur është një mënyrë e shkëlqyer për të ecur përpara kur ndërtoni një biznes.

Ai tregon ekspertizën tuaj në atë që po ofroni dhe krijon një reputacion për përvojën tuaj në këtë fushë. 

Cilado ide biznesi që zgjidhni, sigurohuni që të kryeni kërkime të plota dhe të krijoni një plan biznesi solid pasi të mendoni për idetë tuaja të biznesit.

E ngushtë me një buxhet? Shikoni këtë artikull për fillimin e një biznes i vetëpunësuar me vetëm 100 dollarë!

2. Kryerja e hulumtimit të tregut

Siç u përmend më lart, zgjedhja e një ideje biznesi është një hap i rëndësishëm për fillimin e një biznesi të vogël.

Por bërja e hulumtimit për produktin ose shërbimin tuaj është kritike kur bëhet fjalë për fillimin e një biznesi të vogël. 

Kjo përfshin mbledhjen dhe analizimin e informacionit rreth një tregu të caktuar, siç janë klientët potencialë, konkurrentët dhe mjedisi aktual ekonomik.

Hulumtimi i ndihmon kompanitë të kuptojnë tregun ku po hyjnë, të identifikojnë mundësitë dhe të zhvillojnë strategji për sukses.

Përveç kësaj, hulumtimi i tregut mund t'i ndihmojë kompanitë të identifikojnë rreziqet e mundshme dhe të zhvillojnë plane për t'i zbutur ato ose për t'i përdorur ato në avantazhin e tyre.

3. Shkruaj një plan biznesi

Më pas, do të dëshironi të shkruani një plan biznesi. Kjo do të shërbejë si një udhërrëfyes për arritjen e qëllimeve, strategjive dhe objektivave të një kompanie.

Plani i biznesit duhet të përfshijë një përmbledhje të të ardhurave dhe shpenzimeve të parashikuara, si dhe një strategji marketingu për të arritur audiencën e synuar.

Nga kjo, është më mirë të mbash një afat kohor për arritjen e qëllimeve të përshkruara në plan, në mënyrë që të qëndrosh në kurs dhe të ruash një rutinë të disiplinuar të arritjes së çdo momenti historik.

Një plan biznesi duhet të përfshijë gjithashtu një analizë të industrisë dhe mjedisit konkurrues për të kuptuar kushtet e tregut.

Gjëra të tilla si tendencat dhe mediat sociale janë faktorë vendimtarë të fortë në biznese këto ditë, kështu që përshtatja me mënyrën se si të arrini audiencën tuaj është gjithashtu e rëndësishme.

4. Zgjidhni një strukturë biznesi

Strukturat e biznesit

Tani është koha për të zgjedhur strukturën e duhur të biznesit.
Është e rëndësishme të zgjidhni strukturën e duhur të biznesit, pasi mund të ndikojë ndjeshëm në suksesin e ardhshëm të biznesit, si dhe në taksat e lidhura dhe dokumentet e kërkuara.

Kështu që rekomandohet edhe kërkimi i kujdesshëm në këtë fushë. 


Më poshtë, do të gjeni një shpjegim të shkurtër të katër strukturave kryesore të biznesit nga të cilat mund të zgjidhni. 

Pronësi e vetme

Një pronësi e vetme është një formë biznesi në të cilën një individ zotëron dhe drejton biznesin. Individi është i vetmi përgjegjës për borxhet, detyrimet dhe çështjet ligjore të biznesit dhe gjithashtu merr të gjitha fitimet. Kjo lloj strukture biznesi është e lehtë për t'u ngritur dhe kërkon dokumente minimale. Megjithatë, duke qenë se pronari është personalisht përgjegjës për borxhet e biznesit, të cilat mund të jenë një rrezik i rëndësishëm.

Ortakëri

Një partneritet është një strukturë biznesi në të cilën dy ose më shumë individë ndajnë pronësinë dhe menaxhimin e biznesit. Partnerët ndajnë fitimet dhe humbjet dhe janë bashkëpërgjegjës për borxhet dhe çështjet ligjore të biznesit. Është e rëndësishme që partnerët të kenë një marrëveshje të qartë që përshkruan rolet, përgjegjësitë dhe proceset e vendimmarrjes për të shmangur mosmarrëveshjet e mundshme.

Kompania me përgjegjësi të kufizuar (LLC)

Një LLC kombinon karakteristikat e një korporate dhe një partneriteti ose sipërmarrjeje të vetme. LLC-të ofrojnë mbrojtje nga përgjegjësia personale për pronarët, të njohur si anëtarë, të ngjashëm me një korporatë, duke lejuar gjithashtu taksimin e kalimit, të ngjashëm me një partneritet ose pronësi të vetme. 

Korporatë

Një korporatë, e njohur gjithashtu si një korporatë C, është një person juridik që është i ndarë dhe i dallueshëm nga pronarët e saj, të njohur si aksionarë. Aksionarët zgjedhin një bord drejtorësh për të menaxhuar biznesin dhe fitimet dhe humbjet u shpërndahen aksionarëve në formën e dividentëve.

Nëse keni vështirësi të kuptoni se cila strukturë biznesi i përshtatet më së miri biznesit tuaj, mund të shkoni te Doola për të marrë të gjithë mbështetjen dhe qartësinë që ju nevojitet për konfigurimin e strukturës së biznesit tuaj.

Mund të filloni në më pak se 10 minuta këtu.

5. Regjistroni biznesin tuaj

Disa biznese që operojnë në internet nuk kërkojnë që ju të regjistroni biznesin tuaj.

Sidoqoftë, nëse keni një vendndodhje fizike ose nëse punonjësit tuaj punojnë në një shtet ose vend të caktuar, mund të kërkohet regjistrimi i biznesit tuaj në qeverinë federale. 

Gjithashtu, lloji i strukturës së biznesit ku zgjidhni të operoni do të përcaktojë gjithashtu nëse biznesi juaj ka nevojë për dokumente ligjore për të mbështetur biznesin tuaj.

Për shembull, nëse veproni nën një LLC dhe keni shumë punonjës që dëshironi të punësoni. Kërkohet regjistrimi për një numër identifikimi të punëdhënësit (EIN) për kompaninë. Dhe për të mbrojtur çdo detyrim ligjor brenda kompanisë, rekomandohet gjerësisht të regjistroheni edhe për një marrëveshje funksionimi.

Ballafaqimi me këto lloje të formaliteteve ligjore mund të jetë mbytës kur tashmë keni kaq shumë gjëra të tjera për të cilat duhet të kujdeseni për biznesin tuaj. 

Për fat të mirë, me ndihmën e Doola, ju mundeni regjistroni biznesin tuaj nga kudo në botë dhe merrni një agjent të regjistruar për t'ju ndihmuar në drejtimin e të gjithë logjistikës për biznesin tuaj!

Shënim: Pajtueshmëria me regjistrimin mund të ndryshojë në varësi të vendit ku jetoni. Kontrolloni me qeverinë tuaj lokale për çdo përditësim dhe kërkesë për strukturën e biznesit tuaj.

6. Merrni licencat dhe lejet

Në varësi të natyrës së biznesit tuaj, mund t'ju duhet të merrni licenca dhe leje specifike.

Për shembull, nuk do të gjeni një dyqan pijesh alkoolike pranë ndonjë shkolle fillore brenda rrethit të tij. Do të thotë se disa institucione kërkojnë pajtueshmërinë e qeverisë, si p.sh. një leje zonimi.

Nëse planifikoni të drejtoni një biznes nga shtëpia, ka më pak shqyrtim kur bëhet fjalë për regjistrimin e biznesit tuaj.

Megjithatë, është gjithmonë praktikë e mirë të hulumtoni çdo dokumentacion ligjor që mund t'ju nevojitet në rast të ndonjë çështjeje gjyqësore.

Dhe çdo biznes është i ndryshëm—duke diversifikuar kërkesat ligjore për llojin e ndërmarrjes.

Pra, në varësi të llojit të biznesit që dëshironi të filloni, rekomandohet të dini se cilat licenca dhe leje kërkohen për të shmangur detyrimet ligjore.  

7. Hapni një llogari bankare të biznesit

Është e rëndësishme që bizneset e vogla të krijojnë një llogari bankare të veçantë për operacionet e tyre, pasi ajo lejon mbajtjen e qartë të të dhënave financiare, dallimet midis financave personale dhe atyre të biznesit dhe besueshmërinë e përmirësuar.

Një llogari e dedikuar biznesi gjithashtu e bën më të lehtë monitorimin e transaksioneve financiare dhe përgatitjen e pasqyrave financiare.

Për më tepër, legjitimiteti i një llogarie bankare biznesi mund të ndihmojë në procesin e marrjes së kredive të biznesit ose kredisë nga furnitorët.

Ai gjithashtu vendos kufij të qartë ligjorë midis biznesit dhe aseteve personale të pronarit, të cilat janë thelbësore për mbrojtjen kundër përgjegjësisë personale. 

Për të hapur një llogari bankare biznesi në SHBA, do t'ju duhet një adresë fizike biznesi, të cilën mund ta bëni lehtësisht kaloni përmes VirtualPostMail.

8. Financim i Sigurt

Fillimi i një biznesi të vogël kërkon shumë planifikim, përgatitje dhe kërkime. Pra, natyrisht një nga hapat më të rëndësishëm do të jetë sigurimi i financimit për biznesin.

Kjo është e nevojshme për të siguruar që biznesi të ketë kapital të mjaftueshëm për të filluar dhe filluar funksionimin. Dhe ka shumë burime të ndryshme financimi për një biznes të vogël, duke përfshirë kursimet personale, investimet nga familja dhe miqtë, ose huatë nga bankat dhe institucionet e tjera financiare.

9. Krijoni Kontabilitetin e Biznesit

Menaxhimi dhe mirëmbajtja e duhur e kontabilitetit të biznesit është një aspekt thelbësor i drejtimit të një biznesi të vogël.
Është një hap themelor që u mundëson pronarëve të bizneseve të kenë një kuptim të plotë të shëndetit financiar dhe performancës së kompanisë së tyre. 

Megjithatë, mund të jetë një sfidë për të vazhduar me të gjitha pajtueshmëritë tatimore dhe të dhënat financiare të nevojshme për dokumentacion.

doola ofron shërbime të përballueshme të kontabilitetit për të mbajtur financat tuaja të organizuara dhe të përditësuara. Nuk ka më llogari bankare të pabarazuara, transaksione të pasakta dhe bilanc llogarish që nuk përputhen.

Shpëtoni vetes dhimbjen e kokës gjatë kohës së taksave dhe përgatitini llogaritë tuaja pa probleme. 

Ju mund të eksploroni disa nga këto përfitime dhe opsione këtu.    

10. Marketoni biznesin tuaj

Tregu biznesin tuaj

Ky mund të jetë një nga hapat më të rëndësishëm në fillimin e një biznesi të vogël. Me bizneset e reja që shfaqen majtas dhe djathtas—ju dëshironi të siguroheni që mund të zvogëloni zhurmën me fushatat e marketingut të hartuara me kujdes dhe të ndërtoni ndërgjegjësimin e markës që shfaq vlerat e kompanisë në një mënyrë të vërtetë.

Kjo do të kërkojë planifikim dhe përgatitje të kujdesshme – duke përfshirë zhvillimin e një plani gjithëpërfshirës të marketingut që përshkruan qëllimet e biznesit tuaj, buxhetin, tregun e synuar dhe strategjinë e përmbajtjes.

Në varësi të qëllimeve tuaja, ju mund të dëshironi të punësoni një agjenci dixhitale për të forcuar rritjen e biznesit tuaj, pasi është gjithmonë një sfidë që ta vendosni biznesin tuaj në hartë që nga fillimi.

Por me një biznes të vogël, arritja e audiencës tuaj të synuar me fushata të mediave sociale, marketing me email dhe disa reklama mund të mjaftojë në fillim. 

11. Punësoni punonjës (nëse është e nevojshme)

Mund të jetë emocionuese kur biznesi juaj fillon të rritet, por duhet të siguroheni që të keni mbështetje të mjaftueshme për ta mbajtur kompaninë të funksionojë pa probleme. 

Punësimi i punonjësve mund të jetë i vlefshëm investimi kur filloni të zgjeroni biznesin tuaj dhe nuk keni më kohë për të menaxhuar të gjithë elementët e përpjekjeve të biznesit tuaj menjëherë. 

Thënë kështu, punësimi i punonjësve mund të jetë potencialisht një detyrim nëse ROI (kthimi nga investimi) rezulton jo i dobishëm për tolerancën tuaj ndaj rrezikut. 

Kjo është natyra e drejtimit të një biznesi. Disa vendime do të bëjnë që rritja e biznesit tuaj të lëkundet në varësi të strategjisë suaj.

Për më tepër, duke forcuar rëndësinë e të pasurit një plan biznesi konkret, por edhe fleksibilitetin për t'iu përshtatur ndryshimeve kur është e nevojshme. 

12. Monitoroni rritjen tuaj

Edhe nëse nuk arrini rezultate brenda natës, duhet të gjurmoni përparimin tuaj dhe të rregulloni strategjinë tuaj kur është e nevojshme.

Ky rishikim i sinqertë do të ndihmojë në përmirësimin e dobësive të kompanisë suaj dhe si të vazhdoni të zgjeroni operacionet për të siguruar rritje.

Pavarësisht nga pengesat e shumta që gjithmonë duhet të kapërceni. Monitorimi i momenteve të vogla është një tregues i rëndësishëm se po ecni në drejtimin e duhur.

Ju mund ta bëni këtë duke përdorur analitikë, duke gjurmuar KPI-të tuaj (treguesit kryesorë të performancës) dhe duke kryer anketa për klientët tuaj për të parë se ku mund të përmirësoheni bazuar në vlerësimet publike.

Ka shumë mënyra të tjera për të monitoruar rritjen për biznesin tuaj të vogël, por këto janë disa nga bazat kur bëhet fjalë për të mbajtur një sy në zhvillimin e biznesit tuaj.

Filloni nga e vogla dhe rriteni, rriteni, rriteni!

Si përmbledhje, fillimi i një biznesi të vogël mund të duket dërrmues, por duke ndjekur këto 12 hapa, mund të vendosni një themel të fortë për sukses. Dhe duke kryer një studim tregu, duke krijuar një plan biznesi dhe duke siguruar financim, ju mund të hapni një biznes të vogël me besim. Mos harroni të qëndroni fleksibël dhe të adaptueshëm, pasi peizazhi i biznesit po ndryshon vazhdimisht.

doola është këtu për të mbështetur ambiciet tuaja me një bollëk mjetesh dhe shërbimesh për të nisur biznesin tuaj të vogël pa probleme. Me një sërë shërbimesh mbështetëse për të zgjedhur, ne kujdesemi për logjistikën ndërkohë që ju fokusoheni në zhvillimin e biznesit tuaj dhe në shfaqjen e pasionit tuaj në botë.

Le të doola bëhuni krahu juaj i djathtë për të nisur biznesin tuaj të vogël me zhurmë!

FAQs

FAQ

Si mund të filloj biznesin tim pa para?

Ju mund të filloni biznesin tuaj me shumë mjete dhe burime falas që gjenden në internet. 

Cili është biznesi më i lehtë për të filluar?

Biznesi më i lehtë për të filluar do të jetë diçka për të cilën keni njohuri paraprake. Kjo përshpejton shumë kthesa të të mësuarit në produktin ose shërbimin që dëshironi të ofroni.

Cilat janë bazat e një biznesi fillestar?

Disa nga bazat e një biznesi fillestar janë të kesh një plan biznesi konkret, një produkt ose shërbim të tregtueshëm dhe një strategji të përpunuar marketingu. 

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.