Si të merrni një numër ID tatimor

Kishte një moment në jetën time ku e urreja idenë e biznesit. Si artist, ishte gjëja e fundit në mendjen time. Tani, si një shkrimtar i pavarur, e kuptoj. Shkathtësia e biznesit dhe njohuritë ligjore janë parësore kur bëhet fjalë për drejtimin e një biznesi të suksesshëm. 

Me këtë tha, unë do të shqyrtoj se si të marr një numër ID tatimor dhe konsideratat kryesore kur aplikoni për një të tillë. Lexoni më tej për të forcuar njohuritë tuaja rreth implikimeve tatimore dhe si ta drejtoni biznesin tuaj në mënyrë të pajtueshme. 

Çfarë është një numër ID tatimor?

Numri i ID Tatimore (TIN) është një identifikues unik që përdoret për të gjurmuar dhe menaxhuar detyrimet tatimore dhe dosjet me Shërbimi i Ardhurave të Brendshme (IRS). Është thelbësore për bizneset, individët dhe subjektet e tjera për raportimin dhe pajtueshmërinë tatimore. 

TIN-të vijnë në forma të ndryshme, të tilla si Numrat e Sigurimeve Shoqërore (SSN) për individët dhe Numrat e identifikimit të punëdhënësit (EIN) për bizneset. Ky numër është vendimtar për aktivitete të ndryshme financiare, duke përfshirë pagesën e taksave, hapjen e llogarive bankare, marrjen e pagesave dhe sigurimin e operacioneve të ligjshme të biznesit.

A keni nevojë për një numër ID tatimor?

Pavarësisht nëse jeni një sipërmarrës i ri, një biznes në rritje ose thjesht i angazhuar në aktivitete që ndërveprojnë me IRS, të kuptuarit e nevojës për një TIN është thelbësore. Këtu janë skenarë të ndryshëm ku marrja e një numri të ID Tatimore është e nevojshme:

  • Drejtimi i një biznesi, qoftë si një pronar i vetëm, partneritet ose korporatë
  • Punësimi i punëtorëve, duke përfshirë punësimin e punonjësve me kohë të plotë ose të pjesshme
  • Operimi i një organizate ose besimi jofitimprurës
  • Hapja e një llogarie bankare biznesi
  • Krijimi i një linje kredie për një biznes
  • Për individët, në rastet kur një SSN nuk është i disponueshëm ose i përshtatshëm

Numri i ID Tatimore kundrejt EIN: Cili është ndryshimi?

Kur hulumtoni në botën e taksave dhe administrimit të biznesit, është thelbësore të bëni dallimin midis një TIN dhe një EIN. Megjithëse mund të duken të ngjashme, ato shërbejnë për qëllime të ndryshme dhe përdoren në kontekste të ndryshme.

Numri i identifikimit tatimor (TIN)

Një Numër Tatim ID është një identifikues gjithëpërfshirës i përdorur për qëllime tatimore, thelbësor për të siguruar raportimin e duhur tatimor dhe respektimin e rregulloreve të IRS. 

Kjo kategori përfshin Numrat e Sigurimeve Shoqërore (SSN) për individët, Numrat e Identifikimit të Punëdhënësit (EIN) për bizneset dhe Numrat Individualë të Identifikimit të Tatimpaguesit (ITIN) për jorezidentët ose ata që nuk mund të marrin një SSN. 

TIN-të janë të domosdoshëm në transaksione të ndryshme financiare si paraqitja e deklaratave tatimore, hapja e llogarive bankare dhe sigurimi i kredive. Ato gjithashtu luajnë një rol kryesor në dallimin e tatimpaguesve dhe lehtësimin e administrimit efikas tatimor.

Numri i identifikimit të punëdhënësit (EIN)

An Numri i identifikimit të punëdhënësit është një lloj specifik TIN i lëshuar ekskluzivisht për subjektet e biznesit nga IRS. Përdoret kryesisht për identifikimin e bizneseve për qëllime tatimore, veçanërisht ato me punonjës. 

Thelbësore për korporatat, partneritetet dhe LLC-të me shumë anëtarë, kërkohet një EIN për paraqitjen e deklaratave tatimore të biznesit, menaxhimin e listës së pagave të punonjësve dhe hapjen e llogarive bankare të biznesit. 

EIN është i rëndësishëm pasi ndan detyrimet tatimore të një biznesi nga ato të pronarëve të tij, duke siguruar në këtë mënyrë një kornizë të qartë për taksimin e biznesit dhe duke mundësuar një menaxhim më të butë financiar dhe pajtueshmëri.

Si të merrni një numër identifikimi federal tatimor në 3 hapa të thjeshtë

Marrja e një Numri Federal të ID Tatimore është një proces i drejtpërdrejtë. Le të shohim se si të merrni një numër ID tatimor në 3 hapa të thjeshtë. 

1. Përcaktoni nëse keni të drejtë

Para se të aplikoni për një Numër Tatim ID, është thelbësore të përcaktoni përshtatshmërinë tuaj. Përshtatshmëria kërkon të kesh një biznes që është formuar ligjërisht dhe i bazuar në Shtetet e Bashkuara ose territoret e saj. Për më tepër, individi që aplikon duhet të ketë një numër të vlefshëm identifikimi të tatimpaguesit, si p.sh. një SSN, ITIN ose një EIN ekzistues. Ky hap është vendimtar pasi siguron që IRS mund të shoqërojë siç duhet ID-në tuaj të re tatimore me subjektin ose individin e duhur.

2. Plotësoni Aplikacionin Online

Mënyra më e përshtatshme për të aplikuar për një Numër Tatim ID është nëpërmjet sistemit të aplikimit në internet të IRS. Kjo përfshin plotësimin Formulari SS-4 në faqen e internetit të IRS. Formulari kërkon informacion të detajuar për biznesin tuaj, duke përfshirë emrin, adresën, llojin dhe arsyen e aplikimit për një EIN. Është e rëndësishme të keni në dorë të gjithë informacionin e nevojshëm përpara se të filloni aplikacionin për të siguruar një proces të qetë dhe pa gabime. 

3. Dorëzoni aplikacionin tuaj

Pas plotësimit të aplikimit online, hapi i fundit është ta dorëzoni atë. Për aplikimet online, paraqitja është e menjëhershme dhe shpesh, EIN ofrohet menjëherë pas përfundimit. Ky reagim i menjëhershëm është një avantazh i rëndësishëm i procesit online. 

Megjithatë, nëse vendosni të aplikoni me faks ose postë, prisni kohë më të gjata përpunimi. Aplikimet e dërguara me postë mund të zgjasin deri në disa javë, ndërsa aplikacionet me faks përpunohen pak më shpejt. 

Si të merrni një numër ID të taksave shtetërore

Një numër i ID-së së taksave shtetërore, i ndryshëm nga një numër federal i identifikimit tatimor, caktohet nga qeveritë individuale të shtetit për qëllime tatimore shtetërore. Ky numër është thelbësor për bizneset pasi përdoret kryesisht për raportimin dhe pagesën e taksave shtetërore, duke përfshirë tatimin mbi shitjet, tatimin mbi pagat dhe tatimin mbi të ardhurat shtetërore. Kërkesat dhe proceset për marrjen e një numri ID të Tatimit Shtetëror mund të ndryshojnë ndjeshëm nga shteti në shtet.

Këtu janë hapat thelbësorë për të marrë një Numri i ID Tatimore Shtetërore:

1. Kërkesat e shtetit të kërkimit

Secili shtet ka procesin dhe kërkesat e veta për marrjen e një numri ID të taksave shtetërore. Vizitoni faqen e internetit të taksave, të ardhurave ose regjistrimit të biznesit të shtetit tuaj për të kuptuar kërkesat dhe format specifike të nevojshme.

2. Mblidhni informacionin e nevojshëm

Do t'ju duhet EIN-i juaj Federal, emri dhe adresa e biznesit, si dhe detaje rreth strukturës dhe aktiviteteve të biznesit tuaj.

3. Paraqisni Aplikacionin

Aplikimet zakonisht mund të dorëzohen online, që është metoda më e shpejtë. Disa shtete lejojnë gjithashtu aplikime përmes postës ose faksit. Plotësoni formularin e aplikimit me detaje të sakta dhe dorëzojeni atë sipas udhëzimeve të shtetit.

4. Prisni për përpunim

Pas dorëzimit të aplikacionit tuaj, do të ketë një periudhë përpunimi që ndryshon sipas shtetit. Pasi të përpunohet, do të merrni numrin tuaj të identifikimit tatimor të shtetit.

Vendosja e themelit ligjor për biznesin tuaj

Në varësi të strukturës së biznesit tuaj dhe asaj që ju nevojitet për të funksionuar në përputhje me biznesin tuaj, marrja e numrit tuaj të ID-së tatimore është një proces i thjeshtë. Megjithatë, mund të ketë ende disa korrespondencë rregullatore që mund t'ju mungojë për të qëndruar plotësisht në përputhje. 

Në doola, ne e kuptojmë luftën kur bëhet fjalë për drejtimin e biznesit tuaj në një orar të ngjeshur, ndërkohë që qëndroni të shëndoshë ligjërisht. Me gjithëpërfshirës tonë softuer për mbajtjen e librave dhe kontabilistë të certifikuar të disponueshëm, mund të jeni të sigurt që dokumentet tuaja tatimore janë në duar të mira dhe ruhen në një vend të përshtatshëm. Kthejeni sezonin tatimor në një transaksion të pandërprerë dhe mbani fokusin tuaj në gjërat që kanë më shumë rëndësi.

FAQs

Sa kohë duhet për të marrë një numër ID tatimor? 

Koha që duhet për të marrë një numër ID tatimor ndryshon. Nëse aplikoni në internet për një EIN Federal (Numri Identifikimi i Punëdhënësit), ju e merrni atë menjëherë pas përfundimit të aplikimit. Megjithatë, aplikimet e dorëzuara me postë ose faks mund të zgjasin disa javë.

A ka një tarifë për të aplikuar për një Numër Tatim ID?

Nuk ka asnjë tarifë për të aplikuar për një Numër Federal Tatim ID (EIN) me IRS. Jini të kujdesshëm ndaj shërbimeve të palëve të treta që mund të paguajnë një tarifë për paraqitjen në emrin tuaj.

A mund të përdor numrin tim të sigurimeve shoqërore në vend të një numri ID tatimor? 

Pronarët individualë pa punonjës mund të përdorin numrin e tyre të sigurimeve shoqërore (SSN) për qëllime tatimore të biznesit. Megjithatë, marrja e një EIN rekomandohet për mbrojtjen e identitetit dhe kërkohet nëse biznesi juaj rritet për të përfshirë punonjës ose bëhet një partneritet ose korporatë.

A mund të aplikoj për një numër ID tatimor nëse nuk jam shtetas amerikan? 

Po, shtetasit jo amerikanë mund të aplikojnë për një numër ID tatimor. Individët që nuk kanë një Numër të Sigurimeve Shoqërore mund të aplikojnë për një Numër Individual të Identifikimit të Tatimpaguesit (ITIN) dhe pronarët e bizneseve jorezidentë mund të aplikojnë për një EIN.

A mund të përdor numrin e identifikimit tatimor të dikujt tjetër për biznesin tim? 

Jo, nuk duhet të përdorni numrin e identifikimit tatimor të dikujt tjetër për biznesin tuaj. Çdo biznes duhet të ketë numrin e tij unik të ID Tatimore për arsye tatimore, ligjore dhe pajtueshmërie. Përdorimi i numrit të një personi tjetër mund të çojë në komplikime ligjore dhe çështje të mashtrimit të identitetit.

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.