Si të merrni një kontratë qeveritare për bizneset e vogla?

A jeni një pronar biznesi i vogël që kërkon të zgjerojë bazën tuaj të klientëve dhe në fund të rrisë shitjet? Merrni parasysh eksplorimin e kontratave qeveritare, një rrugë potencialisht fitimprurëse që mund të ndihmojë në rritjen e biznesit tuaj.

Kontratat qeveritare vijnë me pagesa të garantuara, klientë të besueshëm, rritje të ndërgjegjësimit të markës, besueshmëri dhe mundësi të shumta për rritje dhe zgjerim.
Ky artikull synon t'ju udhëheqë përmes procesit se si të merrni një kontratë qeveritare për bizneset e vogla.

Pse duhet të ndiqni kontratat qeveritare?

Kontratat qeveritare ofrojnë përfitime të ndryshme dhe kanë potencialin për të rritur rritjen e biznesit tuaj në mënyra që mund të kenë qenë të paarritshme ndryshe. Më poshtë janë përfitimet kryesore të ndjekjes së kontratave qeveritare në shtrirje të plotë:

Pagesë e garantuar dhe klientë të besueshëm

Një nga përfitimet kryesore të sigurimit të një kontrate qeveritare është siguria që ajo ofron kur bëhet fjalë për pagesën. Ndërsa mund të ketë raste kur klientët privatë shkaktojnë vonesa ose nuk përmbushin detyrimet e tyre financiare, agjencitë qeveritare njihen për besueshmërinë e tyre në respektimin e kontratave dhe sigurimin e disbursimit të shpejtë të fondeve. 

Ky stabilitet mund të ndikojë ndjeshëm në biznesin tuaj duke ofruar një burim të qëndrueshëm të ardhurash dhe duke lehtësuar planifikimin efektiv financiar.

Vizibilitet dhe Besueshmëri e rritur

Fitimi i një kontrate qeveritare mund të rrisë ndjeshëm reputacionin dhe shtrirjen e biznesit tuaj. Agjencitë qeveritare kanë kërkesa rigoroze dhe procese të përpikta vlerësimi, kështu që sigurimi i një kontrate tregon aftësinë e biznesit tuaj për të tejkaluar standardet e tyre kërkuese. 

Kjo arritje jo vetëm që fiton njohje, por gjithashtu gjeneron interes nga klientët e mundshëm, duke hapur dyert për mundësi të reja për rritje dhe sukses.

Mundësitë për Rritje dhe Zgjerim

Sigurimi i kontratave qeveritare mund të jetë një katalizator për avancimin dhe zgjerimin e biznesit tuaj të vogël. Kur përfundoni me sukses projektet, ju jo vetëm që fitoni përvojë dhe ekspertizë të vlefshme në industri - por gjithashtu pozicionoheni për të ndjekur kontrata më të mëdha si në sektorin qeveritar ashtu edhe në atë privat. 

Për më tepër, kontratat qeveritare ofrojnë stabilitet dhe një bazë të fortë për shkallëzimin dhe rritjen e operacioneve të biznesit tuaj.

Kërkesat themelore për të marrë një kontratë qeveritare

Përpara se të mund të ndiqni kontratat qeveritare, ka shumë kërkesa themelore që duhet të përmbushni. Këto kërkesa, të renditura më poshtë, sigurojnë pranueshmërinë tuaj për të marrë pjesë në proceset e prokurimit qeveritar.

Regjistrohu në Sistemin për Menaxhimin e Çmimeve (SAM)

Hapi i parë është të regjistroni biznesin tuaj me Sistemi për Menaxhimin e Çmimeve (SAM). SAM është një bazë të dhënash e centralizuar që strehon informacione thelbësore për bizneset që kërkojnë të bëjnë biznes me qeverinë federale. 

Duke u regjistruar në SAM, ju do të merrni një Identifikuesi unik i entitetit (UEI) që kërkohet për aplikimet e kontratave qeveritare.

Përputhni produktet dhe shërbimet tuaja me kodin NAICS

Për të ndjekur në mënyrë efektive kontratat qeveritare, është thelbësore që produktet dhe shërbimet tuaja të përputhen me atë që është e përshtatshme Sistemi i Klasifikimit të Industrisë së Amerikës së Veriut (NAICS) Kodi. Kodet NAICS përdoren nga agjencitë qeveritare për të klasifikuar bizneset dhe për të identifikuar industri specifike. 

Duke zgjedhur kodin e saktë NAICS për biznesin tuaj, ju siguroni që kompania juaj të jetë e dukshme për agjencitë qeveritare që kërkojnë kontraktorë brenda industrisë tuaj.

Merrni numrin tuaj DUNS

Një Dun & Bradstreet Sistemi Universal i Numërimit të të Dhënave (DUNS) numri është një tjetër kërkesë për kontratat qeveritare. Numri DUNS është një identifikues unik i caktuar për çdo subjekt biznesi. Përdoret nga agjencitë qeveritare për të verifikuar besueshmërinë dhe mirëqenien financiare të biznesit tuaj. Marrja e një numri DUNS është falas dhe mund të përpunohet përmes faqes së internetit Dun & Bradstreet.

Përcaktoni madhësinë e biznesit tuaj

Kontratat qeveritare shpesh lihen mënjanë për bizneset e vogla. Për të përcaktuar nëse biznesi juaj kualifikohet si a Biznes i vogël, ju duhet të vlerësoni të ardhurat tuaja, numrin e punonjësve dhe faktorë të tjerë përkatës. 

Shtetet e Bashkuara Administrimi i Biznesit të Vogël (SBA) ofron standarde madhësie për industri të ndryshme, të cilat mund t'ju ndihmojnë të përcaktoni nëse biznesi juaj i plotëson kriteret për statusin e biznesit të vogël.

Si të fitoni kontrata qeveritare?

Pasi të keni përmbushur kërkesat bazë, është koha të përqendroheni në fitimin e kontratave qeveritare. Këtu janë disa hapa për të rritur shanset tuaja për sukses:

Hulumtoni Mundësitë e Kontratës së Qeverisë

Hulumtimi është kyç për identifikimin e mundësive të përshtatshme të kontratave qeveritare. Disa platforma ofrojnë akses në mundësitë e kontratës, si p.sh Kërkimi dinamik i biznesit të vogël (DSBS) ose Administrimi i Shërbimeve të Përgjithshme (GSA)

Çdo platformë ka veçoritë e saj unike dhe mund t'ju lidhë me agjencitë qeveritare që kërkojnë kontraktorë në industrinë tuaj. Eksploroni këto platforma, njihuni me kërkesat e kontratës dhe qëndroni të përditësuar për mundësitë e reja.

Kualifikohuni për programet e veçuara të biznesit të vogël

Agjencitë qeveritare shpesh lënë mënjanë kontratat posaçërisht për bizneset e vogla. Për t'u kualifikuar për këto programe, mund t'ju duhet të merrni pjesë në kërkesa për kuotime, kërkesa për propozime ose ftesa për oferta. 

Këto programe synojnë të promovojnë pjesëmarrjen e bizneseve të vogla në prokurimet qeveritare dhe të ofrojnë mundësi për bizneset e vogla që të konkurrojnë në një fushë më të lartë loje.

Zhvilloni një propozim fitues

Krijimi i një propozimi fitues është thelbësor kur konkurroni për kontratat qeveritare. Propozimi juaj duhet të tregojë të kuptuarit tuaj për kërkesat e projektit, aftësitë tuaja dhe avantazhin tuaj konkurrues.

Ai gjithashtu duhet t'i përmbahet formatit të specifikuar dhe të përshkruajë qartë strategjinë tuaj të çmimeve. Kushtojini vëmendje detajeve dhe sigurohuni që propozimi juaj të jetë gjithëpërfshirës, ​​bindës dhe i përshtatur për mundësinë specifike të kontratës.

Paraqitni propozimin tuaj dhe ndiqni

Pasi propozimi juaj të jetë i plotë, dorëzojeni atë sipas udhëzimeve të parashikuara në mundësinë e kontratës. Pas dorëzimit, ndiqni zyrtarin kontraktor për të konfirmuar marrjen dhe për të pyetur për procesin e vlerësimit dhe afatin kohor. 

Këshilla se si të merrni një kontratë qeveritare

Përveç hapave të përshkruar më sipër, këtu janë disa këshilla për të përmirësuar shanset tuaja për të siguruar një kontratë qeveritare:

Get Certified

Merrni parasysh marrjen e certifikatave që mund t'i japin biznesit tuaj një avantazh konkurrues. SBA ofron programe të tilla si 8(a) Programi i Zhvillimit të Biznesit dhe Programi i biznesit të vogël në pronësi të grave. Këto çertifikata mund të ofrojnë trajtim preferencial në dhënien e kontratave qeveritare dhe t'ju ndihmojnë të dalloheni mes konkurrentëve.

Ndërtimi i marrëdhënieve

Rrjetëzimi dhe ndërtimi i marrëdhënieve janë jetike në arenën e kontraktimit të qeverisë. Merrni pjesë në ngjarje të industrisë, bashkohuni me shoqatat përkatëse profesionale dhe angazhohuni me zyrtarë qeveritarë dhe partnerë të mundshëm të ekipit. Krijimi i marrëdhënieve mund të çojë në lidhje të vlefshme, mundësi nënkontraktimi dhe njohuri për mundësitë e ardhshme të kontratës.

Ji i durueshëm

Fitimi i kontratave qeveritare kërkon durim. Procesi i prokurimit mund të jetë i gjatë, duke përfshirë faza të shumta të vlerësimit, negocimit dhe vendimmarrjes. Jini të përgatitur për një afat më të gjatë se kontratat e sektorit privat dhe qëndroni të përkushtuar ndaj qëllimeve tuaja. Me strategjitë e duhura, certifikatat, marrëdhëniet dhe propozimet fituese, këmbëngulja juaj përfundimisht do të shpërblehet.

Udhëzuesi juaj për të fituar kontrata qeveritare 

Sigurimi i kontratave qeveritare mund t'u sigurojë bizneseve të vogla një sërë përfitimesh.
Duke ndjekur hapat e përshkruar në këtë udhëzues, duke kryer kërkime të plota dhe duke zbatuar strategji efektive - ju mund ta poziciononi biznesin tuaj të vogël për të konkurruar me sukses në arenën e kontraktimit të qeverisë. 

Nëse keni nevojë për ndihmë të mëtejshme, merrni parasysh përdorimin e Doola's shërbimet e kontabilitetit, të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e menaxhimit tuaj financiar dhe sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat e kontratës qeveritare. 

Filloni udhëtimin tuaj drejt fitimit të kontratave qeveritare sot dhe hapni mundësi të reja për biznesin tuaj të vogël.

FAQs

Sa kohë duhet për të marrë një kontratë shtetërore?

Mund të duhen diku nga disa muaj deri në më shumë se një vit për të siguruar një kontratë qeveritare.

A mund të kontaktoni drejtpërdrejt agjencitë qeveritare për të pyetur për mundësitë e kontratave?

Po, ju mund të kontaktoni drejtpërdrejt agjencitë qeveritare për të pyetur për mundësitë e kontratave. Shumë agjenci qeveritare kanë zyra prokurimi ose specialistë të biznesit të vogël, të cilët mund të ofrojnë informacion dhe udhëzime në lidhje me mundësitë e ardhshme të kontratave.

A mund të bashkëpunoni me biznese të tjera për të aplikuar për një kontratë qeveritare?

Po, bashkëpunimi me biznese të tjera përmes marrëveshjeve të ekipit ose nënkontraktimit është një praktikë e zakonshme në kontraktimet qeveritare. 

Çfarë ndodh pasi ju jepet një kontratë qeveritare?

Pasi t'ju jepet një kontratë qeveritare, zakonisht do të lidhni një marrëveshje kontrate me agjencinë qeveritare. Më pas do të vazhdoni me ekzekutimin e kontratës, duke përmbushur kërkesat dhe duke ofruar mallrat ose shërbimet e kontraktuara.

Çfarë ndodh nëse oferta juaj nuk përzgjidhet për një kontratë qeveritare?

Nëse oferta juaj nuk është përzgjedhur për një kontratë qeveritare, është e rëndësishme të kërkoni reagime nga agjencia kontraktore. Të kuptuarit pse oferta juaj nuk u zgjodh mund të sigurojë njohuri të vlefshme për përmirësimin e propozimeve të ardhshme. 

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.