Si të rregulloni gabimet në taksat e biznesit tuaj

Për shkak të natyrës komplekse të natyrshme të paraqitjes së taksave në SHBA, është e zakonshme që bizneset e vogla të bëjnë gabime në format e tyre. Zakonisht, ky nuk është një problem aq i madh sa njerëzit e perceptojnë të jetë, dhe nuk ka asgjë të rëndësishme për panik - përveç nëse gabimi ishte i qëllimshëm.

Nëse IRS merr një nuhatje se mund të ketë ndonjë model, ose ata besojnë se gabimi është i qëllimshëm, atëherë ata mund të fillojnë auditimet.

IRS është i vëmendshëm ndaj taksapaguesve që bëjnë gabime të ndershme në taksat e tyre dhe, për rrjedhojë, u ofron taksapaguesve mundësinë për të ndryshuar deklaratat e tyre, me disa kushte.

Deklarata e ndryshuar e tatimit mbi të ardhurat individuale në SHBA, formulari 1040-X, përdoret kur ju duhet të ndryshoni formularin tuaj 1040.

Faqja e internetit e IRS udhëzon taksapaguesit që të paraqesin një formular amendamenti "nëse keni raportuar gabimisht disa artikuj në deklaratën origjinale, të tilla si statusi i paraqitjes, vartësit, të ardhurat totale, zbritjet ose kreditë".

Nëse bëni një gabim llogaritjeje ose harroni të përfshini formularë të tjerë, si p.sh. W-2 ose oraret, nuk do t'ju duhet të paraqisni një ndryshim sepse IRS do të marrë me ju për të njëjtën gjë ose do të rregullojë gabimin e llogaritjes në emrin tuaj.  

Në këtë artikull, ne do të diskutojmë hapat që duhen ndërmarrë nëse depozitoni taksa të pasakta. Ne gjithashtu do të ndajmë strategjitë dhe praktikat më të mira për të minimizuar mundësinë e paraqitjes së taksave të pasakta. 

Çfarë duhet të bëni nëse depozitoni taksat gabimisht?

Çfarë duhet të bëni nëse depozitoni taksat gabimisht

Ndërsa në përgjithësi nuk është një çështje masive nëse bëni një gabim në taksat tuaja, IRS pret që ju të bëni ndryshime dhe korrigjime të menjëhershme për të përpunuar deklaratat tuaja tatimore në mënyrë korrekte sa më shpejt të jetë e mundur.

Këtu janë udhëzime të shkurtra që do t'ju ndihmojnë të lundroni situatën në mënyrë efektive. 

Qëndroni të qetë dhe vlerësoni situatën

Hapi i parë është të qëndroni të qetë dhe të rishikoni deklaratën tuaj tatimore për të identifikuar gabimin. Kuptimi i natyrës dhe shtrirjes së gabimit është thelbësor. Paniku mund të çojë në vendime të nxituara, të cilat mund ta komplikojnë më tej situatën. Merrni frymë thellë dhe jepini vetes kohë për të rishikuar me kujdes kthimin tuaj.

Për më tepër, krahasimi i kthimit tuaj aktual me vitet e mëparshme mund të jetë i dobishëm nëse gabimi nuk është menjëherë i dukshëm. Ky krahasim mund të ndihmojë në identifikimin e mospërputhjeve. 

Mos harroni, gabimet janë të zakonshme dhe shpesh të rregullueshme, kështu që ruajtja e qetësisë është qasja juaj më e mirë për të zgjidhur problemin në mënyrë efikase. Për një përmbledhje gjithëpërfshirëse të formave të ndryshme tatimore dhe se si ato përdoren, referojuni udhëzuesi ynë mbi formularët e taksave IRS.

Kontrolloni njoftimet e IRS

Shpesh, IRS do të kapë gabime në llogaritje ose formularë që mungojnë, të tilla si W-2, dhe do t'ju dërgojë një njoftim. Nëse keni marrë një njoftim të tillë, ndiqni udhëzimet e dhëna. IRS zakonisht përfshin hapa të qartë se çfarë duhet të bëni më pas, duke e bërë më të lehtë trajtimin e çështjes.

Këto njoftime do të specifikojnë natyrën e gabimit dhe hapat e nevojshëm për ta korrigjuar atë. Ato mund të përfshijnë gjithashtu afate të përgjigjes, kështu që është thelbësore të veprohet në kohë. Injorimi i këtyre njoftimeve mund të çojë në gjoba ose interes shtesë. Nëse keni nevojë për ndihmë për të kuptuar njoftimin, merrni parasysh të kërkoni ndihmë nga a profesionist tatimor

Formulari i dosjes 1040-X

Nëse gabimi juaj përfshin statusin e pasaktë të paraqitjes, vartësit, të ardhurat totale, zbritjet ose kreditet, duhet të paraqisni një deklaratë të ndryshuar duke përdorur Formularin 1040-X. Ky formular ju lejon të korrigjoni gabimet në kthimin tuaj origjinal. Është e rëndësishme të theksohet se në disa raste mund të dërgoni në email Formularin 1040-X.

Sigurohuni që të plotësoni formularin në mënyrë të saktë dhe të plotë. Përfshini shpjegime për ndryshimet tuaja dhe bashkëngjitni çdo formular ose plan që preket nga ndryshimi. Faqja e internetit e IRS ofron udhëzime dhe shembuj të detajuar për t'ju ndihmuar gjatë procesit.

Mblidhni dokumentacionin mbështetës

Mblidhni çdo dokument të nevojshëm që mbështet ndryshimin tuaj. Kjo mund të përfshijë W-2 të korrigjuara, fatura për zbritje ose forma të tjera përkatëse. Dokumentacioni gjithëpërfshirës do ta bëjë ndryshimin tuaj më të drejtpërdrejtë dhe do të rrisë gjasat për një rezultat të favorshëm.

Organizimi sistematik i dokumenteve tuaja gjithashtu mund të parandalojë gabimet në të ardhmen. Krijoni një dosje ose arkiv dixhital ku ruani të gjitha dokumentet që lidhen me taksat. Ky zakon mund t'ju kursejë kohë dhe stres kur të vijë sërish sezoni i taksave.

Paraqisni Kthimin e Ndryshuar

Plotësoni dhe dorëzoni Formularin 1040-X. Sigurohuni që të jepni të gjithë informacionin e kërkuar dhe bashkëngjitni dokumentacionin e nevojshëm. Faqja e internetit e IRS ofron udhëzime të hollësishme se si të plotësoni dhe dorëzoni këtë formular. Dërgo formularin e plotësuar në adresën e shënuar në udhëzime.

Pas dorëzimit, IRS mund të marrë deri në 16 javë për të përpunuar një kthim të ndryshuar. Durimi është kritik gjatë kësaj periudhe. Mbani një kopje të gjithçkaje që dorëzoni për regjistrimet tuaja dhe nëse jeni ende duke pritur për të dëgjuar përsëri brenda afatit kohor të pritur, merrni parasysh të ndiqni IRS.

Ndiqe

Pas dorëzimit të deklaratës së ndryshuar, mbani një sy në çdo korrespondencë nga IRS. Ata mund të kërkojnë informacione ose sqarime shtesë. Përgjigja e menjëhershme ndaj kërkesave të tilla është thelbësore për të siguruar përpunimin në kohë të ndryshimeve.

Ndjekja përfshin gjithashtu gjurmimin e statusit të ndryshimit tuaj përmes "Ku është kthimi im i ndryshuar?" i IRS-së. mjet online. Ky mjet ofron përditësime mbi ecurinë e kthimit tuaj dhe mund t'ju japë paqe mendore ndërsa prisni zgjidhjen përfundimtare.

Paguani çdo taksë shtesë

Nëse ndryshimi juaj rezulton në taksë shtesë që i detyrohet, paguani menjëherë për të shmangur interesin dhe gjobat. IRS ofron opsione të ndryshme pagese, duke përfshirë pagesat në internet dhe planet me këste, për ta bërë këtë proces më të lehtë.

Pagimi i menjëhershëm i çdo takse shtesë është thelbësor për të shmangur grumbullimin e interesave dhe gjobave të mëtejshme. Nëse nuk mund ta paguani shumën totale menjëherë, eksploroni planet e pagesave të ofruara nga IRS. Këto plane mund t'ju ndihmojnë të menaxhoni detyrimet tuaja financiare pa stres të panevojshëm.

Si të minimizoni gabimet gjatë paraqitjes së taksave

Si të minimizoni gabimet gjatë paraqitjes së taksave

Qëndro i organizuar

Mbani shënime të sakta dhe të organizuara gjatë gjithë vitit. Mbani faturat, faturat dhe pasqyrat financiare të organizuara mirë për t'u siguruar që të keni të gjitha informacionet e nevojshme gjatë paraqitjes. Ky zakon mund të zvogëlojë ndjeshëm gjasat e gabimeve dhe ta bëjë procesin e depozitimit më të butë.

Përdorimi i mjeteve ose aplikacioneve dixhitale për mbajtjen e të dhënave mund të përmirësojë gjithashtu organizatën tuaj. Përditësoni rregullisht të dhënat tuaja dhe rishikoni ato periodikisht për të kapur çdo mospërputhje herët. Kjo qasje proaktive mund t'ju shpëtojë nga përleshjet e minutës së fundit dhe gabimet e mundshme.

Kontrolloni dy herë punën tuaj

Përpara se të dorëzoni deklaratën tuaj tatimore, kontrolloni dy herë të gjitha shënimet për saktësi. Verifikoni numrat, sigurohuni që të përfshihen të gjithë formularët e kërkuar dhe rishikoni për çdo zbritje ose kredit të humbur. Rishikimi i punës suaj mund të zbulojë gabime të thjeshta që mund të çojnë në probleme më të rëndësishme në linjë.

Rishikimi i dikujt tjetër për kthimin tuaj mund të jetë gjithashtu i dobishëm. Një palë e dytë e syve, qoftë një koleg, mik apo profesionist, shpesh mund të dallojë gabimet që mund t'i neglizhoni. Ky hap shton një shtresë shtesë sigurie në procesin tuaj të depozitimit.

Vazhdoni me ndryshimet e ligjit tatimor

Ligjet tatimore ndryshojnë shpesh. Qëndroni të informuar për rregullat dhe rregulloret më të fundit tatimore që ndikojnë në dosjen tuaj. Kjo mund t'ju ndihmojë të shmangni gabimet që lidhen me informacionin e vjetëruar. Abonohu ​​në buletinet nga burime tatimore me reputacion ose ndiqni përditësimet e IRS për të qëndruar aktual.

Pjesëmarrja në seminare ose uebinarë mbi ndryshimet e ligjit tatimor mund të jetë e dobishme, veçanërisht për pronarët e bizneseve. Mbajtja në krah të këtyre ndryshimeve siguron pajtueshmërinë dhe aftësinë për të përfituar nga çdo përfitim ose kredit i ri në dispozicion.

Rishikoni udhëzimet e IRS

IRS ofron burime dhe udhëzime të gjera në faqen e saj të internetit. Përdorni këto burime për të kuptuar kërkesat specifike tatimore dhe gabimet e zakonshme që duhen shmangur. Leximi i publikimeve të IRS dhe FAQ-ve mund të qartësojë çështje komplekse dhe t'ju ndihmojë të paraqisni më saktë.

Për më tepër, IRS ofron programe ndihme falas, të tilla si Asistenca Vullnetare e Tatimit mbi të Ardhurat (VITA) dhe Këshillimi Tatimor për të moshuarit (TCE). Këto shërbime mund të ofrojnë ndihmë të personalizuar, duke e bërë procesin e depozitimit më pak të frikshëm dhe më të saktë.

Si mund t'ju ndihmojë doola që të mbani dosjet tuaja tatimore pa gabime 

Përfshirja me klientët tanë gjatë mandatit të tyre na ka dhënë një qasje të përqendruar te klienti për t'u marrë me taksat tuaja. 

Me tonën unike doola Paketa Tatimore, do të keni akses prioritar në CPA-të tuaja me përvojë, të cilët do t'ju udhëheqin gjatë procesit dhe do t'ju sigurojnë që të merrni të gjitha zbritjet dhe zbritjet e zbatueshme. 

Regjistrohu për një konsultë falas sot dhe dëshmoni rritjen që mund të kenë regjistrimet e duhura tatimore në biznesin tuaj.

FAQs

FAQ

Çfarë duhet të bëj nëse kuptoj se kam bërë një gabim në deklaratën time tatimore?

Qëndroni të qetë dhe vlerësoni situatën për të kuptuar natyrën e gabimit. IRS mund ta korrigjojë atë për ju nëse është një gabim i vogël në llogaritje. Mund t'ju duhet të paraqisni një deklaratë të ndryshuar duke përdorur Formularin 1040-X për gabime më të rëndësishme.

Si mund të shmang gabimet në deklaratën time tatimore në të ardhmen?

Qëndroni të organizuar gjatë gjithë vitit duke mbajtur shënime të sakta për të gjitha faturat, faturat dhe pasqyrat financiare. Kontrolloni dy herë punën tuaj përpara se të dorëzoni deklaratën tuaj tatimore dhe qëndroni të informuar për çdo ndryshim në ligjet tatimore.

A mund të paraqes e-mail një deklaratë tatimore të ndryshuar?

Po, në disa raste mund të dërgoni në email Formularin 1040-X. 

Çfarë ndodh nëse shpërfill një njoftim nga IRS për një gabim në deklaratën time tatimore?

Injorimi i njoftimeve të IRS mund të rezultojë në gjoba dhe interes shtesë. Për të adresuar problemin dhe për të shmangur komplikime të mëtejshme, është e rëndësishme të ndiqni menjëherë udhëzimet e dhëna në njoftim.

Si mund të më ndihmojë doola me deklaratat e mia tatimore?

doola ofron një unik Paketa tatimore që përfshin akses me përparësi në CPA-të me përvojë, të cilët ju udhëzojnë gjatë procesit të depozitimit të taksave, duke u siguruar që të mos humbisni asnjë zbritje ose zbritje të zbatueshme. Regjistrohu për një konsultim falas për të parë se si depozitat e duhura tatimore përfitojnë biznesin tuaj.

Faqja e internetit e doola është vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk ofron këshilla zyrtare ligjore ose tatimore. Për këshilla tatimore ose ligjore, ne jemi të lumtur t'ju lidhim me një profesionist në rrjetin tonë! Ju lutemi shikoni tonën Kushtet Politika e privatësisë. Faleminderit dhe ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni me çdo pyetje.

Filloni biznesin tuaj të ëndrrave dhe mbajeni atë 100% në përputhje

Kthejeni idenë tuaj të ëndrrave në biznesin tuaj të ëndrrave.