പല ബിസിനസുകളും അവർ ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ വിപണികളിലൊന്നായ യുഎസ്എയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് യുഎസിൽ ഓൺലൈനായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെൻ്റുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് യുഎസിൽ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാം

പൗരന്മാരല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്?

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ ഒരു പൗരനായിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ അത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടമയാണ്. അത് ആരെയാണ് നിയമിക്കുന്നതെന്നും ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുമെന്നും ആ കമ്പനിക്ക് നികുതി അടക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടെ ജീവിച്ചാലും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയിൽ ഒരു കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു ടാക്സ് ഐഡി നമ്പറിനും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറിനും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില വഴികളുണ്ട്.

സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യ ഓപ്ഷൻ അലമാര കോർപ്പറേഷൻ. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ അത് ഫയൽ ചെയ്ത് ഫയലിൽ എടുക്കുക, പക്ഷേ അത്രമാത്രം.

രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നതാണ് ഇൻ-ഡോഴ്സ് കോർപ്പറേഷൻ, അതായത് ഒരു കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുക, അത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവസാനമായി, നിങ്ങൾക്ക് IRS-ൽ ഫയൽ ചെയ്യാനും ഒരു S കോർപ്പറേഷനാകാനും കഴിയും.

തൊഴിലുടമ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (EIN)

നിങ്ങൾക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിലുടമ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ EIN നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നമ്പർ ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറിന് സമാനമാണ് കൂടാതെ യുഎസിൽ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണിത്, നിങ്ങൾക്ക് IRS വഴി സൗജന്യമായി ഒന്ന് നേടാനാകും.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിയമപരമായ പേര് തിരിച്ചറിയാൻ EIN അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുടമ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐആർഎസിൻ്റെയും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാക്സ് ഐഡി നമ്പറും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറും നൽകും. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കും. ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അദ്വിതീയമാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ലിസ്റ്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു EIN ലഭിക്കുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങൾക്ക് IRS-ൽ നിന്ന് തൊഴിലുടമ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിനായുള്ള അപേക്ഷ SS-4 ഫോം ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈനിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ യുഎസിൽ ഓൺലൈനായി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഈ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകൾ

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് സങ്കീർണതകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. യുഎസിൽ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ചില രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണം ഈടാക്കും ഇത് $100 അല്ലെങ്കിൽ $2000 വരെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ യുഎസിൽ ഓൺലൈനായി ഒരു കമ്പനി തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലൈസൻസിൽ ഒരു വിദേശ വിലാസവും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവസാനമായി, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ അഭിഭാഷകനെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

തീരുമാനം

നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരനായിരിക്കാം, എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനും ഒരു പുതിന ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, യുഎസിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നിങ്ങൾ യുഎസിലേക്ക് ദീർഘനേരം സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും.

ആഗോള സംരംഭകരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ യുഎസിൽ തങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയാണ് ഡൂല. തുടർച്ചയായ പിന്തുണ, ബിസിനസ്സ് അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആദ്യ ചിന്താഗതി എന്നിവയിലൂടെ യുഎസ് പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും നിയമപരമായി തുടരാനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുണ്ടോ യുഎസിൽ ഒരു LLC തുറക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നൽകുന്നു. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, പാലിക്കൽ, ഡൊമെയ്‌നുകൾ, ഒന്നിലധികം സഹായകരമായ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ സഹായിക്കുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ കമ്പനിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക!

doola-യുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഔദ്യോഗിക നിയമമോ നികുതി ഉപദേശമോ നൽകുന്നില്ല. നികുതി അല്ലെങ്കിൽ നിയമോപദേശത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണലുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്! ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കാണുക നിബന്ധനകൾ ഒപ്പം സ്വകാര്യതാനയം. നന്ദി കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്.

വായന തുടരുക

നിയന്ത്രിക്കുക
ഒരു EIN നമ്പർ എങ്ങനെ റദ്ദാക്കാം
ഈയിടെ, അവളുടെ ചെറിയ മെഴുകുതിരി മക്കിയിൽ പൂർണ്ണമായി തളർന്നുപോയ ഒരു സുഹൃത്തുമായി എനിക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുനിന്നു...
കരിഷ്മ ബോർക്കക്കോട്ടി
കരിഷ്മ ബോർക്കക്കോട്ടി
15 ജൂലൈ 2024
·
XNUM മിനിറ്റ് വായിക്കുക
സമാരംഭിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ബിസിനസിനായി ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റിറ്റി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം
വികേന്ദ്രീകൃത ധനകാര്യത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം നിക്ഷേപകർക്കും സംരംഭകർക്കും നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവേശകരമായ ഒരു പുതിയ വഴി നൽകി ...
അങ്കുർ ഭരദ്വാജ്
അങ്കുർ ഭരദ്വാജ്
10 ജൂലൈ 2024
·
XNUM മിനിറ്റ് വായിക്കുക
നിയന്ത്രിക്കുക
എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ബിസിനസ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കെട്ടിപ്പടുക്കാം: 6 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു. വിപണി കീഴടക്കാൻ തയ്യാറായി നിങ്ങൾ ആവേശത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. പക്ഷേ...
കരിഷ്മ ബോർക്കക്കോട്ടി
കരിഷ്മ ബോർക്കക്കോട്ടി
9 ജൂലൈ 2024
·
XNUM മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക, അത് 100% കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തുക

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ആശയം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റുക.