Kako pokrenuti Hot Shot biznis

Pokretanje Hot Shot transportnog biznisa jednostavno zvuči cool. Daje vam sliku Harley Davidsona, rokenrola i Jacka Danielsa.

Ali u ovoj industriji nije sve zabava i igre i zahtijeva velikodušnu količinu napornog rada i marljivosti da bi se ona uspjela.

Bez obzira da li želite da pokrenete posao sa punim radnim vremenom ili zaradite dodatni prihod, ovaj vodič će vam pružiti vrijedne uvide za pokretanje vašeg hitnog kamionskog poduhvata.

Od odabira poslovne strukture do podnošenja zahtjeva za potrebne licence i dozvole, čitajte dalje kako biste istražili osnovne korake za pokretanje dobrog biznisa.

Šta je Hot Shot Trucking?

Prvo i najvažnije — hajde da prođemo kroz šta je to vrući transport da bismo bolje razumjeli ovu industriju. 

Hot shot trucking je popularna transportna usluga koja uključuje upotrebu malih i srednjih kamiona za brz i siguran transport različitog tereta.

Ovi kamioni se prvenstveno koriste za kratke relacije i sposobni su za transport širokog spektra predmeta, uključujući građevinski materijal, velike uređaje i poljoprivredne proizvode. 

Hot shot kamionski transport poznat je po svojoj brzini i efikasnosti u isporuci vremenski osjetljivih artikala na njihova odredišta.

Koraci za pokretanje hitnog kamionskog poslovanja

Sada kada imamo osnovno razumijevanje o tome šta je to „hot shot trucking“, hajde da zaronimo u korake za pokretanje „hot shot“ transportnog posla.

Ovo će uključivati ​​sve što trebate znati, od zakonskih zahtjeva do izgradnje baze lojalnih kupaca korištenjem digitalnog marketinga za predstavljanje vaših usluga.

U nastavku ćete pronaći 8 praktičnih koraka kako biste pokrenuli svoj vrući posao. 

1. Odlučite da li je Hot Shot Trucking pravi za vas

Lako se uzbuditi zbog pokretanja biznisa koji zvuči zabavno i unosno, ali stvarnost njegovog ostvarenja može biti nešto što biste mogli preispitati. 

Dakle, prije nego što počnemo, hajde da procijenimo da li je ova vrsta posla dobra za vas.

Evo nekoliko osnovnih kvaliteta koje biste trebali imati za pokretanje dobrog biznisa.

 • Zainteresovani za transport i spremnost da radite dugo, često u zahtevnim uslovima.
 • Budite fizički zdravi i psihički otporni uz snažnu posvećenost sigurnosti i usklađenosti s industrijskim propisima.
 • Shvatite da je ovo visoko konkurentno tržište i budite spremni nositi se sa kratkim rokovima i zahtjevnim kupcima. 

Ovo je samo nekoliko primjera sa čime se možete susresti kao hitni kamiondžija, ali oni bi vam trebali dati ideju da li je to zaista ono čime se želite baviti kao poslovni poduhvat. 

Ako vam sve ovo do sada zvuči dobro, hajdemo u detalje pokretanja vašeg posla. 

2. Napišite Hot Shot poslovni plan

Dobro osmišljen poslovni plan je neophodan za svakog poduzetnika koji želi započeti uspješan posao.

Plan treba da bude sveobuhvatan i skrojen prema specifičnim potrebama poslovanja – sa ocrtavanjem neophodnih koraka za razvoj, pokretanje i efikasno vođenje poslovanja.

Ovo se sastoji od niza stvari kao što su finansijsko planiranje, analiza tržišta i istraživanje konkurencije. Dodatno, plan treba da pokrije operativne i logističke aspekte poslovanja, uključujući opremu i osoblje potrebno za pružanje kvalitetne usluge.

Konačno, plan treba da obezbedi sveobuhvatnu finansijsku analizu, uključujući projekcije prihoda, procene novčanih tokova i budžete troškova kako bi se osiguralo da je poslovanje finansijski održivo.

Razvojem sveobuhvatnog hot shot poslovnog plana, poduzetnici mogu uspostaviti jasan put do uspjeha i povećati vjerovatnoću za postizanje svojih poslovnih ciljeva.

3. Odaberite svoju poslovnu strukturu

Sljedeće, morat ćete odabrati odgovarajuću poslovnu strukturu koja najbolje odgovara opsegu vašeg posla i zakonskim zahtjevima vašeg poslovanja.

Važno je istražiti i razmotriti različite poslovne strukture koje su dostupne, kao što su pojedinačno vlasništvo, partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC) i korporacija.

Odabir odgovarajuće poslovne strukture može osigurati poduzetnicima da njihovo poslovanje bude uspješno – kako u pogledu usklađenosti sa zakonima, tako i u pogledu finansijske stabilnosti.

Možete pročitati više o poslovnim strukturama i njihovim prednostima/nedostacima OVDJE.

4. Prijavite se za licence i dozvole

Nakon što odaberete odgovarajuću poslovnu strukturu za svoj hitni transportni posao, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za potrebne licence i dozvole.

Potrebne posebne dozvole i dozvole mogu se razlikovati od države do države i zavise od faktora kao što su veličina i vrsta vozila koje se koristi, težina i priroda tereta koji se prevozi te lokacija i udaljenost putovanja koja se obavljaju.

Pribavljanjem odgovarajućih licenci i dozvola, možete osigurati da vaš hitni kamionski posao radi zakonito i bezbedno, a da pritom izbegavate bilo kakve potencijalne pravne probleme ili kazne.

U nastavku ćete pronaći glavne licence i dozvole koje su potrebne za hitni transportni posao. 

Vozačka dozvola

Hot shot kamioni zahtijevaju komercijalnu vozačku dozvolu (CDL) jer su kamioni koji se koriste obično veći od 26,000 funti, koje je klasifikovano kao „komercijalno“ vozilo.

Da bi dobili CDL, vozači moraju položiti niz pismenih i praktičnih ispita zajedno sa fizičkim ispitom kako bi se uvjerili da ispunjavaju uslove za upravljanje komercijalnim vozilom.

Proces prijave za CDL može se razlikovati u zavisnosti od države, ali obično uključuje obuku u akreditiranoj školi ili kroz program pripravništva. 

DOT fizička i medicinska kartica

Pored CDL-a, od vozača kamiona se traži da pribave fizičku i medicinsku karticu Ministarstva saobraćaja (DOT), kako to nalaže Federalna uprava za sigurnost motornih prijevoznika (FMCSA).

DOT fizički je medicinski pregled kojim se procjenjuje cjelokupno zdravlje i sposobnost vozača da bezbedno vozi komercijalno vozilo.

Pregled uključuje pregled medicinske istorije, krvnog pritiska i provjere vida, plus druge fizičke procjene.

Nakon što vozač prođe DOT fizikalni pregled, izdaje mu se medicinska kartica — dokument koji mora imati kod sebe cijelo vrijeme tokom vožnje.

Medicinska kartica služi kao dokaz da je vozač zdravstveno sposoban za upravljanje komercijalnim vozilom i potrebna je za ispunjavanje zakonskih propisa. 

Federalni identifikacijski broj poslodavca

Federalni identifikacijski broj poslodavca (FEIN) je jedinstveni identifikator koji dodjeljuje Internal Revenue Service (IRS) poslovnom subjektu za potrebe poreskog izvještavanja.

Takođe je od suštinskog značaja za razne aktivnosti vezane za poslovanje, kao što je otvaranje poslovnog računa u banci, podnošenje zahteva za licence i dozvole i prijavljivanje poreza na prihod zaposlenih.

Dobivanje FEIN-a je kritičan korak u pokretanju hitnog transportnog poslovanja jer je neophodan za usklađenost sa propisima i omogućava kompaniji da posluje efektivno i efikasno.

USDOT broj i/ili broj prevoznika motora

USDOT broj je identifikator koji izdaje DOT za identifikaciju komercijalnih motornih prijevoznika.

Ovaj jedinstveni sedmocifreni broj je neophodan za sve motorne prevoznike koji su angažovani u međudržavnim operacijama, uključujući i hitne kamione.

I USDOT broj i broj mobilnog operatera su od suštinskog značaja za usklađenost sa propisima za praćenje bezbednosnih performansi prevoznika i identifikaciju vlasništva i operativnih detalja prevoznika. 

BOC-3 (međudržavni prijevoznici)

BOC-3, takođe poznat kao obrazac za označavanje procesnog agenta, je još jedan zahtev za međudržavne motorne prevoznike.

Obrazac se mora popuniti i predati online FMCSA, koja označava svaku državu u kojoj će motorni prijevoznik poslovati.

Nakon odobrenja, motornom prijevozniku će se izdati međudržavni registarski broj, što će im omogućiti da legalno posluju u svim državama u SAD-u i Kanadi.

BOC-3 je bitan dio usklađenosti s propisima i omogućava hitnim transportnim preduzećima da legalno posluju u međudržavnoj trgovini.

Naljepnica Međunarodnog sporazuma o porezu na gorivo (IFTA). 

Naljepnica Međunarodnog sporazuma o porezu na gorivo (IFTA) je obavezan identifikator za međudržavne prijevoznike koji prevoze robu preko državnih linija.

IFTA naljepnica prikazuje identifikacijski broj prijevoznika — što označava da je prijevoznik učesnik u IFTA programu.

Program IFTA je dizajniran da pojednostavi prijavljivanje i plaćanje poreza na gorivo. Ovo je za motorne prevoznike koji posluju u više jurisdikcija.

IFTA naljepnica je bitan zahtjev za usklađenost sa propisima i omogućava hitnim kamionskim preduzećima da precizno i ​​efikasno prate i prijavljuju poreze na gorivo.

Bez IFTA naljepnice, motorni prijevoznici rizikuju novčane kazne i kazne za nepoštivanje.

5. Nabavite poslovno osiguranje

Kao što možete vidjeti, postoje mnoge sigurnosne i pravne mjere koje morate poduzeti samo da biste pokrenuli svoj hitni posao.

A osiguranje nije izuzetak u osiguravanju sigurnog i usklađenog poslovanja.

Evo glavnih vrsta osiguranja za hitan posao.

 • Primarna auto odgovornost
 • Odgovornost koja se ne odnosi na transport
 • Pokrivenost tereta
 • Pokriće fizičke štete 
 • Neosigurano osiguranje vozača

Primarna auto odgovornost

Ova vrsta osiguranja pruža pokriće za štete ili povrede drugih strana u slučaju nesreće za koju se smatra da je kriv vozač kamiona.

Minimalni iznos primarnog osiguranja od autoodgovornosti koji je potreban za hitne transportne poslove je 750,000 dolara, iako neke države mogu zahtijevati veće granice pokrića.

Ovo osiguranje je ključna komponenta zakonske usklađenosti za hitne transportne kompanije i pomaže da se osigura njihova finansijska zaštita u slučaju nesreće.

Odgovornost za ne-transport

Osiguranje od odgovornosti za ne-kamion pruža pokriće za hitne transportne poslove kada vozač koristi kamion u neposlovne svrhe, kao što su lična upotreba ili putovanje na posao.

Ovo osiguranje je dizajnirano da pokrije štete ili povrede koje nastanu tokom ovih neposlovnih aktivnosti i nije pokriveno primarnim osiguranjem od autoodgovornosti.

Osiguranje od odgovornosti za netransport je važno pokriće za transportne kompanije koje koriste svoje kamione i za poslovne i za lične svrhe.

Cargo Coverage

Pokriće tereta je polisa osiguranja koja obezbjeđuje pokriće za robu i teret koji se prevozi u hitnom kamionskom poslovanju.

Minimalni preporučeni iznos pokrića tereta za hitne transportne kompanije je 100,000 USD, iako neki kupci mogu zahtijevati veća ograničenja pokrivenosti.

Ovo osiguranje je od ključnog značaja za zaštitu finansijskih interesa i preduzeća za hitne transporte i njihovih klijenata — osiguravajući da svaka šteta ili gubitak tereta tokom transporta budu pokriveni.

Pokriće fizičke štete

Pokriće fizičke štete je polisa osiguranja koja osigurava pokriće štete na samom vozilu za teretni kamion.

Ovo pokriće uključuje zaštitu od sudara, požara, krađe i drugih fizičkih oštećenja koja mogu nastati na kamionu tokom rada.

Pokriće fizičke štete je važno jer štiti vaša ulaganja i finansijske interese u slučaju nesreće ili druge štete.

Osiguranje neosiguranih vozača

Na kraju i jednako važno uzeti u obzir - nesreću sa nekim neosiguranim. Neki vlasnici automobila nisu dovoljno mudri da imaju osiguranje u slučaju nesreće.

To je mjesto gdje neosigurano osiguranje vozača pruža pokriće za vas u slučaju nesreće uzrokovane neosiguranim ili nedovoljno osiguranim vozačem.

Ova vrsta osiguranja pokriva troškove šteta ili ozljeda koje bi inače bile odgovornost neosiguranog vozača – štedeći vrijeme i novac za bilo koju pravnu radnju koja bi mogla biti potrebna. 

6. Izvor finansiranja

Nakon što dobijete sve potrebne licence, dozvole i osiguranje, vrijeme je da organizirate svoje finansije i smislite kako ćete financirati svoje poslovanje.

Uobičajene opcije uključuju ličnu štednju, vladine grantove, anđeoske investitore i crowdfunding.

Lična štednja je često najlakši izvor finansiranja, dok su državni grantovi atraktivna opcija za preduzetnike koji ispunjavaju uslove.

Anđeli investitori mogu obezbijediti značajna sredstva i stručnost, ali često zahtijevaju udio u poslu.

Crowdfunding omogućava preduzetnicima da prikupe sredstva od širokog spektra investitora, često sa niskim početnim zahtevima za ulaganje.

Kao što je ranije spomenuto, posedovanje dobrog poslovnog plana će vam olakšati upoznavanje vrste kapitala koji će vam trebati - i kako je to u korelaciji sa vašom poslovnom strukturom i obimom posla.

Stoga svakako istražite i u skladu s tim odmjerite svoje mogućnosti. 

7. Kupite svoj kamion i opremu

Ovo se vjerovatno podrazumijeva ako započinjete posao sa transportom, ali kupovina pravog kamiona može biti snažan pokazatelj da li će vaš posao uspjeti ili ne.

Zajedno s kamionom, morat ćete uložiti u nekoliko drugih alata i opreme kako biste osigurali da vaše vozilo bude sigurno i pouzdano.

Ovo uključuje:

 • Sistem za zadržavanje tereta 
 • Sistem osiguranja tereta 
 • cerada 
 • prikolica
 • Winch
 • Trake za vezivanje 
 • Kutija sa alatima 

Kupovina cjelokupne opreme za vaš hitni kamionski poduhvat može biti jedan od najuzbudljivijih dijelova pokretanja vašeg poslovanja. Ali ključno je kupiti odgovarajuću opremu kako biste osigurali maksimalnu efikasnost, sigurnost i praktičnost. 

8. Potražite teret i isporuke

Za poslednji korak ovog vodiča, hajde da pređemo na to kako možete da privučete svoje klijente.

Da bi pronašli teret i isporuku, poduzetnici koji se bave transportom trebali bi napraviti web stranicu i koristiti digitalne utovarne table za oglašavanje svojih usluga. To će vam pomoći da predstavite svoje usluge i povežete se s potencijalnim kupcima.

Doprinos lokalnim preduzećima i industrijama kojima mogu biti potrebne vaše usluge je još jedna efikasna strategija.

Kada se uspostavi nekoliko kupaca, možete tražiti veće količine od brokera i špediterskih kompanija.

Ovi kanali mogu pomoći da se osigura konzistentan i profitabilan rad za hitan posao transporta, omogućavajući mu da raste i uspostavi pozitivnu reputaciju u industriji.

Prednosti Hot Shot kamiona

U ovom odjeljku ćemo opisati neke od prednosti pokretanja hitnog transportnog poslovanja, uključujući niže početne troškove, brže cikluse plaćanja i veću fleksibilnost u pogledu ruta i tereta.

Evo ovih tema koje su detaljnije objašnjene. 

Niski početni troškovi

U poređenju sa drugim vrstama transporta, kamionski transport na vrući udar ima niže početne troškove jer zahteva manje kamione i prikolice. To ga čini atraktivnom opcijom za poduzetnike koji žele ući u transportnu industriju, ali možda nemaju kapital za ulaganje u veću opremu.

Obično zahtijeva jednog vozača

Hot shot kamionski transport obično zahtijeva samo jednog vozača, što može pomoći u smanjenju režijskih troškova za posao. To je zato što nema potrebe za plaćanjem više vozača ili obezbjeđivanjem smještaja i obroka za tim vozača, što omogućava da posao radi efikasnije.

Vi ste sami svoj šef

Hot shot kamiondžije imaju mogućnost da rade kada i gdje žele, jer su sami sebi šef. Ovaj nivo fleksibilnosti može biti posebno privlačan poduzetnicima koji cijene nezavisnost i sposobnost da sami odrede svoje rasporede i rute.

Vremenska efikasnost 

Hot shot kamionski transport se često koristi za ubrzane ili vremenski osjetljive isporuke, omogućavajući poduzetnicima da iskoriste brzinu kojom se roba može transportovati. Ovo može biti prednost u industrijama koje zahtijevaju brzo vrijeme obrade ili gdje je pravovremena isporuka ključna za poslovni uspjeh.

Stvari koje morate uzeti u obzir

Hitan posao transporta može biti unosan poduhvat, ali bez pravilnog planiranja može se brzo raspasti.

U nastavku ćete pronaći neke od ključnih stvari koje hitni poduzetnici u transportu trebaju uzeti u obzir prilikom pokretanja svog poslovanja, kao što su usklađenost sa zakonima, marketing i ulaganja. 

Pravila i propisi 

Hitni poduzetnici u transportu moraju biti svjesni propisa i zakona koji regulišu industriju transporta, uključujući sate usluge, ograničenja težine i veličine i sigurnosne zahtjeve. Usklađenost sa ovim propisima može predstavljati glavobolju za nesmetano odvijanje legalnih operacija kako bi se osigurala vaša sigurnost i sigurnost drugih na putu.

Ciljana publika 

Vlasnici poduzeća moraju identificirati svoju ciljnu publiku i vrstu usluga koje će ponuditi kako bi privukli i zadržali kupce. Razumijevanje potreba ciljnog tržišta i krojenje usluga kako bi se zadovoljile te potrebe mogu biti izazovne zbog visoko konkurentne industrije.

Vrijeme i resursi 

Hot shot kamiondžije također moraju uzeti u obzir količinu vremena, energije i resursa potrebnih da započnu svoj posao. S obzirom na prirodu ove industrije, mnogi misle da povrat ulaganja (ROI) za ovu vrstu poslovnog poduhvata možda nije najpraktičniji. Budući da većina posla i odgovornosti padaju na vaša ramena, potrebna je velika izdržljivost da bi se održala uspješna profitna marža. 

Pokretanje vašeg Hot Shot kamionskog poslovanja

Pokretanje hitnog transportnog biznisa može biti uzbudljiv i isplativ poduhvat, ali zahtijeva pažljivo planiranje i razmatranje kako bi se osigurao uspjeh.

Prateći korake navedene u ovom vodiču, hitni poduzetnici koji se bave transportom mogu se postaviti za uspjeh u industriji.

Za upravljanje finansijskim aspektom poslovanja, razmislite o korištenju knjigovodstvene usluge doole da vam pomognete u racionalizaciji i organizaciji vaših finansija.

Uz odgovarajuće alate i resurse na mjestu, možete uspješno pokrenuti i razvijati svoj hitni posao transporta s povjerenjem. 

Pitanja i odgovori

Koliko košta da pokrenete hitan posao?

Ako se uradi kako treba, početni troškovi mogu se kretati između 75,000 i 150,000 dolara. Početna investicija uvelike će odrediti vaš obim posla i kvalitet usluge.

Koliko je profitabilan hitni transportni posao?

Prosječan godišnji prihod dobrog kamiondžija je oko 65,000 dolara. Međutim, ako se pravilno skalira, može se povećati njihov profit do 100,000 dolara i više.

Kako da dobijem hitne klijente?

Kako bi dobili hitne klijente, poduzetnici koji se bave transportom mogu kreirati web stranicu ili prisustvo na društvenim mrežama kako bi reklamirali svoje usluge. Također se mogu obratiti lokalnim preduzećima i industrijama kojima mogu biti potrebne njihove usluge.

Koji je najbolji kamion za hot shot?

Najbolji kamion za vruće kamione je jednotonski kamion s dvostrukim kamionom s ravnom platformom koji je sposoban za vuču teških tereta i nudi fleksibilnost i upravljivost na cesti.

Koja opterećenja za vruće udarce najviše plaćaju?

Najveći plaćeni teret može varirati ovisno o potražnji na tržištu, ali općenito, visoko isplativi tereti uključuju one koji zahtijevaju brzu ili vremenski osjetljivu isporuku, kao i one s prevelikim, prekomjernom težinom ili opasnim teretom.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞