Kako započeti posao u PA

Prema Američka administracija za mala preduzeća, postojalo je 1.1 milion malih preduzeća u Pensilvaniji 2022.

PA nudi veliki potencijal za poduzetništvo, pa bez obzira da li želite da otvorite maloprodajnu radnju ili online poslovanje, potrebno je poduzeti nekoliko koraka prije nego što počnete s radom. Od registracija vaše kompanije sa državom za postavljanje poslovnog plana i osiguranje finansiranja, na raspolaganju su vam mnoga sredstva koja će vam pomoći da vaš san postane stvarnost. Upoznavanjem sa zahtjevima i propisima specifičnim za Pennsylvaniju, možete osigurati da vaše poslovanje ostane u skladu sa svim zakonskim zahtjevima.

9 koraka do pokretanja biznisa u Pensilvaniji

Odaberite poslovnu ideju

Dobra poslovna ideja važan je prvi korak pri pokretanju posla u Pennsylvaniji. Željećete da odaberete nešto što će biti profitabilno i ima potencijal da se s vremenom proširi. Nekoliko mogućih poslovnih ideja uključuje prodaju proizvoda ili usluga na mreži, otvaranje restorana, pružanje usluga kao što su web dizajn ili računovodstvo, ili nuđenje konsultantskih usluga. Budite sigurni da je to nešto oko čega ste strastveni ili vas isto zanima.

Izradite poslovni plan

Kada je u pitanju pokretanje posla u Pensilvaniji, ključ je imati solidan poslovni plan. Ovaj plan opisuje sve, od proizvoda ili usluge vaše kompanije do vaše marketinške i prodajne strategije, kao i finansijske projekcije za naredne tri godine. Ako tražite sredstva od investitora ili se prijavljujete za kredit, dobro osmišljen poslovni plan je vitalni dio procesa koji vam može pomoći da osigurate kapital koji vam je potreban. Ne brinite ako niste sigurni odakle da počnete – postoji mnogo dostupnih predložaka poslovnog plana koji će vas voditi na tom putu. Kako bismo vam pomogli da započnete, evo nekih od bitnih komponenti koje bi trebale biti uključene u vaš poslovni plan:

Usluge koje možete ponuditi

Prilikom odlučivanja o uslugama koje ćete ponuditi, razmotrite svoju industriju, ciljno tržište i konkurentske prednosti. Usredsredite se na nišu i kreirajte portfolio usluga koji zadovoljava tu nišu. Takođe je važno osigurati da su usluge koje se nude u skladu sa ciljevima i zadacima kompanije. Uzmite u obzir dostupnost resursa, kao što su osoblje i oprema za pružanje navedenih usluga.

Ciljani klijenti

Da biste odredili ciljne klijente, bitno je razumjeti potrebe, želje, kupovne navike i ponašanja kupaca. Ovo će vam pomoći da kreirate efikasan marketinški plan prilagođen specifičnim ukusima i preferencijama ciljne publike. 

Istražujući konkurente u području djelovanja, možete analizirati kako se oni pozicioniraju u odnosu na svoje rivale i koje strategije ili proizvode su možda zanemarili, a koje bi vam mogle biti korisne za implementaciju. 

Finansijska prognoza

Kada kreirate finansijsku prognozu, uzmite u obzir sve očekivane troškove prilikom pokretanja posla kao što su zapošljavanje osoblja, kupovina opreme ili zakup prostora/postrojenja. Štaviše, preduzeća moraju da uračunaju i druge troškove kao što su pravne takse, premije osiguranja, troškovi oglašavanja, troškovi istraživanja i razvoja, kao i važeći porezi i dozvole. 

Struktura cene

Odmjerite sve fiksne troškove povezane s pružanjem usluge ili proizvoda kako biste ostvarili dovoljno prihoda od prodaje za operativnu efikasnost i prilike za rast. Uzmite u obzir nivoe konkurencije i cijene kako bi cijene ostale konkurentne, ali i dalje osiguravale dovoljne profitne marže za poslovanje. Potencijalne sezonske promjene potražnje treba uzeti u obzir i prilikom određivanja cijena. 

Operativni troškovi

Operativni troškovi su izuzetno važni pri kreiranju budžeta za preduzeća jer se uglavnom sastoje od fiksnih troškova vezanih za vođenje svakodnevnih operacija kao što su:

 • Plate i nadnice (za zaposlene)
 • Najam i režije (za iznajmljeni poslovni prostor ili objekte)
 • Inventar/zalihe (materijali potrebni za proizvodnju)
 • Prijevoz (troškovi koji se odnose na dostavu robe)
 • Održavanje i popravke (održavanje opreme)
 • Administracija (kancelarijski materijal i kancelarijski materijal)
 • Porezi i naknade za dozvole 
 • Svi drugi režijski troškovi koji nisu klasifikovani ni u jednu od ovih kategorija 

Ovi troškovi moraju biti precizno izračunati prilikom pripreme budžeta jer često ostaju relativno konstantni bez obzira na vanjske faktore kao što su fluktuacije u potražnji ili promjene u miksu proizvoda.

Naziv preduzeća

Jedan od uzbudljivih delova pokretanja biznisa u Pensilvaniji (ili bilo gde, zaista) je odlučivanje o savršenom imenu za vašu kompaniju. Važno je odabrati ime koje tačno predstavlja vaš brend i koje ćete s ponosom uključiti u sve svoje službene obrasce. Dakle, bez obzira da li već imate na umu ime ili još uvijek razmišljate, odvojite vrijeme da donesete konačnu odluku prije nego što krenete naprijed s bilo kakvom papirologijom. Zapamtite, naziv vašeg preduzeća je jedna od prvih stvari koje će ljudi primijetiti u vezi s vašom firmom, stoga pažljivo birajte. 

Odaberite svoju poslovnu strukturu

Samostalna preduzeća, partnerstva, društva sa ograničenom odgovornošću (LLC) i korporacije su sve održive opcije. Međutim, svaki nosi svoj skup povezanih poreznih obaveza i operativnih razmatranja koja se moraju pažljivo odmjeriti. 

Sole Proprietorship

Samostalna preduzeća su najčešći oblik poslovne strukture i relativno su jednostavni za osnivanje. To je biznis koji je u vlasništvu i kojim upravlja jedna osoba. Vlasnik pojedinačnog preduzeća ima potpunu kontrolu nad svim finansijskim odlukama, ali i preuzima potpunu odgovornost za sve obaveze ili dugove nastale u poslovanju. 

Prednosti uključuju jednostavnost postavljanja i upravljanja, kao i prolazno oporezivanje, što znači da se dobici i gubici poslovanja prijavljuju direktno u ličnim poreznim prijavama pojedinca. 

Nedostaci uključuju neograničenu odgovornost vlasnika, što znači da su lično odgovorni za sve dugove i obaveze nastale u svom poslovanju. Takođe je teško privući investitorski kapital sa ovom vrstom entiteta.

Opšte partnerstvo

U generalnim partnerstvima, dva ili više pojedinaca dijele vlasništvo nad jednim poslovnim poduhvatom. Svaki partner doprinosi ili novcem, radom ili vještinom u zamjenu za dio vlasništva u kompaniji i profita ostvarenog od njegovih aktivnosti. Svi partneri imaju jednaka prava donošenja odluka u vezi sa poslovanjem i dijeljenjem odgovornosti za sve dugove ili obaveze nastale u ortačkom društvu.

Prednosti uključuju jednostavnost osnivanja i minimalne pravne troškove ili papirologiju u vezi sa osnivanjem ove vrste entiteta; svaki partner može iskoristiti potencijalne poreske olakšice; zajedničko ulaganje kapitala donosi dodatna sredstva; a partneri mogu ponuditi različite vještine kako bi zajedno pomogli u razvoju poslovanja. 

Nedostaci uključuju zajedničku odgovornost svih partnera; svaka odluka mora biti dogovorena jednoglasno; mogu nastati sporovi između partnera oko podjele dobiti koji mogu dovesti do raspada; poteškoće u prikupljanju kapitala od vanjskih investitora zbog nedostatka ograničene odgovornosti, itd. 

Limited Partnership

Komanditno društvo je formalni aranžman između dva ili više subjekata u kojem samo jedan ortak (komplementar) ima neograničenu ličnu odgovornost dok drugi (komanditori) imaju ograničenu zaštitu od odgovornosti od dugova koje preuzima samo partnerstvo. Ograničeni partneri obezbeđuju kapital, ali nemaju uticaja na to kako se on troši ili kako se raspoređuje profit; ne mogu se smatrati odgovornim iznad iznosa svog početnog ulaganja ako se pojave problemi unutar strukture kompanije. 

Prednosti uključuju ograničenu izloženost odgovornosti među više zainteresovanih strana – što znači da je imovina samo jedne osobe izložena riziku ako stvari pođu po zlu sa preduzećem – zajedno sa pristupom većim fondovima kapitala preko dodatnih investitora koji angažuju sredstva bez preuzimanja ikakvih upravljačkih odgovornosti u okviru preduzeća. sama struktura kompanije. 

Nedostaci uključuju složene propise u vezi sa formiranjem i radom, kao što je potrebno odobrenje od drugih partnera prije nego što se donesu određene odluke; poteškoće koje proizilaze iz sukoba između generalnih/komanditnih partnera kada dođe vrijeme za podjelu dobiti/gubitaka; poteškoće u prikupljanju dodatnih sredstava iz vanjskih izvora zbog nedostatka službenog korporativnog identiteta.

Poduzeće s ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC) je entitet koji kombinuje neke aspekte i korporacija i partnerstava u jedan organizacioni format – sa vlasnicima koji uživaju više fleksibilnosti nego što nude tradicionalne korporativne strukture, dok ih i dalje štiti od lične odgovornosti za finansijske obaveze koje pretrpe njihova preduzeća u slučaju potraživanja pokrenuti protiv njih pojedinačno umjesto/ili u ime samog LLC preduzeća. 

Prednosti uključuju ograničavanje finansijske izloženosti članova kroz više slojeva zaštite od povjerilaca, pružanje većeg kredibiliteta u poređenju sa pojedinačnim vlasnicima i partnerstvima kada posluju sa dobavljačima i dobavljačima, te smanjenje ukupnih poreza koji se plaćaju kroz prolazno oporezivanje. To znači da zarađeni prihod prelazi direktno na pojedinačne poreske prijave vlasnika, umjesto da se oporezuje dvaput i povećava zaštitu imovine usred rastućih tužbi. 

Nedostaci uključuju potencijalno veće troškove pokretanja u poređenju s drugim tipovima poslovanja zbog složenih procesa osnivanja i naknada, dodatnih administrativnih zahtjeva vezanih za podnošenje godišnjih izvještaja, vođenje evidencije u svrhu usklađenosti i nemogućnost izdavanja zaliha – što ponekad otežava dodatne investicije zahtevaju novu infuziju.

korporacija

Korporacija je pravno lice koje postoji odvojeno od svojih vlasnika, pružajući im ograničenu zaštitu od odgovornosti od potraživanja protiv njihovih pojedinačnih entiteta (za razliku od pojedinačnih preduzetnika u kojima ne postoji odvojenost). Ova razlika čini korporacije atraktivnim opcijama za preduzetnike jer akcionari ne preuzimaju ličnu odgovornost ako bilo šta pođe po zlu sa njihovim poslovanjem u finansijskom smislu, a njihova lična imovina poput domova i automobila je zaštićena dok se fokusiraju na razvoj svojih kompanija bez previše rizika. 

Jedna od najvećih prednosti je ograničena odgovornost. U korporaciji, dioničari su odgovorni samo za iznos novca koji su uložili u kompaniju. To znači da je njihova lična imovina zaštićena u slučaju da korporacija ima dugove ili zakonske obaveze.

Glavni nedostatak je cijena i složenost osnivanja korporacije. Inkorporacija zahtijeva podnošenje statuta državi, plaćanje taksi i poštovanje državnih i saveznih propisa. Takođe zahtijeva više vođenja evidencije i izvještavanja nego druge poslovne strukture.

Još jedan nedostatak korporacije je dvostruko oporezivanje dobiti. Korporacija se oporezuje kao poseban entitet, a zatim se dioničari ponovo oporezuju na svoje pojedinačne prijave poreza na dohodak kada dobiju dividende ili prodaju svoje dionice. To može rezultirati većim poreznim opterećenjem i za korporaciju i za njene dioničare.

Odaberite svoju poslovnu lokaciju

Odabir prave lokacije za vaše poslovanje je ključan, jer može uvelike utjecati na njegov uspjeh. Prije nego što odaberete lokaciju u Pennsylvaniji, važno je da istražite i razmotrite faktore kao što su pješački promet, pristupačnost i konkurencija. 

Morate osigurati da je vaša poslovna lokacija u skladu s pravilima i propisima o zoniranju koje postavljaju država i lokalne samouprave. Ako to ne učinite, to može dovesti do zakonskih kazni i novčanih kazni, što može biti štetno za vaše poslovanje. Rad sa agentom za nekretnine ili advokatom koji je upoznat sa zakonima Pensilvanije o zoniranju može vam pomoći da se krećete kroz proces i pronađete lokaciju koja je idealna za vaše poslovanje i u skladu s lokalnim propisima.

Registrujte svoju firmu u PA

nekoliko vrste registracija možda će biti potrebno završiti u zavisnosti od vrste posla. Dobijanje identifikacionog broja poslodavca (EIN), koji funkcioniše kao poreski identifikacioni broj preduzeća, je neophodan korak u registraciji prilikom otvaranja preduzeća u ovoj državi. Ovaj broj se dobija preko web stranice Uprave prihoda (IRS), a ne preko web stranice vlade Pensilvanije. Uvijek je korisno raditi s iskusnim advokatom koji temeljito poznaje poslovno pravo Pensilvanije kako bi se uvjerio da su svi podnesci i registracije ispravno napravljeni i da nijedna nije propuštena. 

Pribavite potrebne licence i dozvole 

U zavisnosti od prirode vašeg poslovanja, mogu biti potrebne dodatne državne i savezne licence i dozvole. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće industrije:

 • Poslovi u vezi s hranom zahtijevaju licencu za prehrambeni objekt ili licencu za maloprodajni objekt za hranu koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede Pennsylvanije.
 • Zdravstvenim i medicinskim preduzećima će možda trebati licence Ministarstva zdravlja Pensilvanije, kao što je registracija kontroliranih supstanci za ljekarne.
 • Industrije koje mogu uticati na životnu sredinu, kao što su proizvodnja ili energija, zahtevaju dozvole Ministarstva zaštite životne sredine Pensilvanije.
 • Pružaoci usluga brige o djeci trebaju licencu od Pennsylvania Department of Human Services.

Otvorite račun poslovne banke

Otvaranje poslovnog bankovnog računa pomaže da vaše lične i poslovne finansije budu odvojene, kao i pruža brojne druge pogodnosti za vlasnike preduzeća. Podešavanje poslovnog bankovnog računa uključuje odabir prave institucije, pružanje potrebne papirologije, kao što su poreski identifikacioni broj i statut, i ispunjavanje određenih uslova u zavisnosti od institucije

Izvor i osigurajte svoje finansiranje

Nakon što otvorite poslovni bankovni račun, vrijeme je da nabavite i osigurate svoje finansiranje. To može uključivati ​​osiguranje grantova, zajmova i investitora, podnošenje zahtjeva za registraciju naziva Doing Business As (DBA) ili prikupljanje novca putem platformi za crowdfunding.

Nabavite poslovno osiguranje

Preduzetnici treba da razmisle o dobivanju poslovnog osiguranja koje nudi zaštitu od potencijalnih gubitaka uslijed nesreća ili sudskih sporova. Postoje različite vrste proizvoda osiguranja kao što su:

 • Osiguranje od odgovornosti koje štiti od potraživanja vezanih za ozljede ili štete uzrokovane od strane vaših zaposlenika
 • Profesionalna odšteta koja pokriva pravne troškove vezane za odbranu od tužbi zbog nemara
 • Osiguranje imovine koje pokriva imovinu od štete uzrokovane požarima, poplavama itd.
 • Osiguranje vozila za vozila u vlasništvu kompanije
 • Politike sajber odgovornosti koje su dizajnirane da zaštite kompanije u slučaju krađe podataka

Market Your Business in PA 

Nakon što ste postavili i pokrenuli svoje poslovanje, vrijeme je da se usredotočite na pronošenje riječi i privlačenje kupaca. Marketing vašeg poslovanja je od suštinskog značaja za uspjeh, a srećom, postoji mnogo načina da to učinite. Evo nekoliko efikasnih metoda za marketing vašeg poslovanja u Pensilvaniji.

 1. Napravite web stranicu: U današnjem digitalnom dobu, posjedovanje web stranice ključno je za svaki posao. Vaša web stranica je poput izloga na mreži gdje potencijalni kupci mogu saznati više o vašim proizvodima ili uslugama i obaviti kupovinu. Uvjerite se da je vaša web stranica jednostavna za korištenje, vizualno privlačna i da sadrži sve informacije koje klijenti trebaju znati o vašem poslovanju.
 1. Koristite društvene mreže: Društveni mediji su nevjerovatno moćan marketinški alat i besplatan je! Koristite platforme kao što su Facebook, Twitter i Instagram da biste se povezali sa svojim klijentima, dijelili ažuriranja i promocije i izgradili svoj brend.
 1. Umrežavanje sa kolegama vlasnicima preduzeća: Umrežavanje sa drugim vlasnicima preduzeća u vašem području može biti nevjerovatno korisno. Posjetite lokalne događaje i pridružite se poslovnim organizacijama kako biste upoznali druge profesionalce i potencijalno uspostavili partnerstva ili suradnje.
 1. Pohađajte događaje: Prisustvovanje događajima kao što su sajmovi, sajmovi i festivali može biti odličan način da svoj posao iznesete pred široku publiku. Razmislite o postavljanju štanda ili sponzoriranju događaja kako biste povećali svoju vidljivost i privukli nove kupce.

Iskoristite sve dostupne resurse za uspjeh

Sa toliko dostupnih resursa, nikada nije bilo lakše pokrenuti uspješan poduhvat. Ne zaboravite iskoristiti sve alate koji su vam na raspolaganju, uključujući online resurse, mogućnosti umrežavanja i profesionalne usluge poput doola za pomoć u vašim knjigovodstvenim i finansijskim potrebama. Odabirom prave poslovne strukture, slijedeći pravila zoniranja i korištenjem učinkovitih marketinških tehnika, možete izgraditi uspješan posao u državi Keystone. 

Pitanja i odgovori

Kako započeti posao u PA bez novca? 

Pokretanje biznisa u Pensilvaniji bez ikakvog kapitala može izgledati izazovno, ali je moguće. Jedan od načina da to učinite je pronalaženje investitora ili partnera koji mogu obezbijediti potrebna sredstva.

Kako započeti online poslovanje u PA? 

Pokretanje online poslovanja u Pennsylvaniji slično je pokretanju tradicionalnog poslovanja. Međutim, to zahtijeva nekoliko dodatnih koraka, kao što je odabir odgovarajuće domene web stranice i izgradnja prisustva na mreži putem platformi društvenih medija. Preduzeća na mreži moraju biti u skladu sa državnim propisima, kao što su zahtjevi za naplatu poreza na promet.

Možete li pokrenuti posao od kuće u PA? 

Da, u Pensilvaniji je moguće započeti posao od kuće. Međutim, mora se poštovati nekoliko propisa i zahtjeva, uključujući pribavljanje potrebnih dozvola i licenci, pridržavanje zakona o zoniranju i ispunjavanje zdravstvenih i sigurnosnih propisa. 

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞