Kako osnovati posao u 10 koraka

Želite proširiti svoju kompaniju i zaštititi svoju ličnu imovinu i osnovati nezavisno pravno lice? 

Inkorporiranje vaše kompanije je glavna opcija da se iskoristi zakonska zaštita koju nudi ova poslovna struktura. 

Ali kako se ide u procesu inkorporacije? 

Istražimo ključne detalje i prvih deset koraka o tome kako da inkorporirate svoje poslovanje u ovom članku.

Šta je inkorporacija?

Inkorporacija je pravni proces koji stvara poseban entitet za posao koji se zove korporacija. Ova procedura štiti ličnu imovinu i ograničava odgovornost za dugove i obaveze kompanije.

Kompanije koje se suočavaju sa značajnim rizikom od tužbi ili imaju velike dugove, kao što su medicinske prakse, građevinske firme i investitori za nekretnine, primjeri su preduzeća koja bi trebala razmotriti inkorporaciju. To može zaštititi njihovu ličnu imovinu od potencijalnih pravnih sukoba ili potraživanja od povjerilaca.

Inkorporacija takođe može biti korisna za kompanije koje traže eksterno finansiranje, kao što su rizični kapital ili anđelska ulaganja, jer investitori generalno preferiraju dobro strukturirane kompanije sa transparentnom pravnom praksom.

Zašto biste trebali inkorporirati svoje poslovanje?

Možda već znate zašto želite da inkorporirate svoj posao. Možda su to poreske olakšice, možda želite emitovati dionice kako biste prikupili kapital, ili možda jednostavno želite proširiti svoje poslovanje.

Bez obzira na razlog, važno je razgovarati o prednostima inkorporacije poslovanja, kao io potencijalnim rizicima koji mogu biti uključeni.

Ispod je pregled prednosti inkorporacije preduzeća i mogućih nedostataka.

prednosti:

  • Ograničenom odgovornošću: Inkorporiranje preduzeća ograničava ličnu odgovornost njegovih vlasnika. To znači da vlasnici nisu lično odgovorni za dugove ili zakonske obaveze kompanije. Umjesto toga, sama korporacija je odgovorna za ove obaveze. Ovo je posebno važno za vlasnike malih preduzeća, koji možda nemaju finansijska sredstva da pokriju velike dugove ili pravne sporove.

  • Porezne olakšice: Korporacije takođe mogu da obezbede poreske olakšice, uključujući niže poreske stope na poslovni prihod, kao i odbitke za troškove kao što su plate, beneficije i troškovi poslovanja.

  • Pristup kapitalu: Korporacije mogu olakšati prikupljanje kapitala, jer je veća vjerovatnoća da će investitori ulagati u kompaniju koja je strukturirana kao korporacija.

  • Vječno postojanje: Korporacije mogu postojati neograničeno, bez obzira na promjenu vlasništva ili upravljanja. Ovo olakšava dugoročno planiranje i osiguravanje finansiranja.

nedostaci:

  • trošak: Inkorporiranje preduzeća može biti skupo, jer zahtijeva pravne i administrativne takse.

  • Složenost: Korporacije podliježu više propisa i administrativnih zahtjeva nego druge poslovne strukture. To ih može otežati za upravljanje i rad.

  • Dvostruko oporezivanje: Korporacije su podložne dvostrukom oporezivanju, što znači da se oporezuju na svoju dobit i na korporativnom i na individualnom nivou. To može rezultirati većim poreznim računima i za kompaniju i za njene vlasnike.

  • Vlasnička struktura: Korporacije su u vlasništvu dioničara, što može dovesti do nesuglasica i sukoba među vlasnicima. To može otežati donošenje odluka i održavanje kohezivne poslovne strategije.

Poduzetnici bi trebali pažljivo razmotriti svoje dugoročne ciljeve i konsultovati se sa pravnim i finansijskim stručnjacima kako bi utvrdili da li je uključivanje njihovog poslovanja pravi izbor za njihovo poslovanje. 

10 koraka za inkorporiranje vašeg poslovanja

10 koraka do osnivanja preduzeća

Nakon što utvrdite da je osnivanje idealan izbor za vašu kompaniju, bitno je razumjeti proces i potrebne korake. Uključivanje biznisa može biti zamršeno, zahtijevajući temeljito planiranje i pažljivu pažnju na detalje. 

U ovom odeljku ćete pronaći deset koraka koji se mogu preduzeti za inkorporaciju vašeg poslovanja:

1. Odaberite naziv preduzeća

Početak procesa osnivanja vašeg poslovanja uključuje odabirom imena koji je prepoznatljiv, nezaboravan i reprezentativan za brend.

Započnite razmišljanjem o idejama koje su u skladu s vrijednostima, ponudom i ciljnom publikom vaše kompanije. Uzmite u obzir faktore kao što su jednostavnost izgovora, dostupnost imena domena i potencijalni sukobi brenda.

Istražite kako biste potvrdili da to ime već ne koristi druga kompanija i zatražite povratne informacije od potencijalnih kupaca. Nakon što finalizirate ime, registrirajte ga u uredu za registraciju poslovanja vaše države.

2. Odaberite svoju lokaciju

Sljedeći korak u inkorporaciji vašeg poslovanja je da odaberite lokaciju koji diktira zakonske i regulatorne obaveze kojih se morate pridržavati. Lokacija može biti fizička adresa, kao što je kancelarija ili izlog, ili virtuelna adresa ili poštanski sandučić.

Odabir lokacije je ključan kako biste bili sigurni da je vaše poslovanje registrirano i u skladu s državnim propisima. Ovaj proces obično uključuje istraživanje državnih i lokalnih zakona, dobijanje potrebnih licenci i dozvola i provjeru da li je lokacija prikladna za vaše poslovanje.

Preporučuje se savjetovanje s advokatom ili poslovnim savjetnikom kako biste osigurali potpunu zakonsku usklađenost sa zakonima na odabranoj lokaciji.

3. Poštujte zakone o licenciranju i zoniranju

To podrazumijeva osiguravanje svih potrebnih dozvola ili licenci za rad na odabranoj lokaciji i potvrdu da su vaše poslovne aktivnosti usklađene s lokalnim zakonima o zoniranju.

Poštovanje ovih zakona pomaže u izbjegavanju zakonskih kazni i osigurava da vaše poslovanje posluje zakonito i etički.

Ovaj proces obično uključuje istraživanje zahtjeva za vašu specifičnu industriju i lokaciju, podnošenje zahtjeva za dozvolu i licencu i dobivanje odobrenja od lokalnih i državnih regulatornih agencija.

4. Odlučite se za korporativni entitet

Četvrti korak u inkorporiranju vašeg poslovanja je odabir korporativne strukture, koja diktira vlasništvo, odgovornosti upravljanja i porezne obaveze. 

Dva primarna korporativna entiteta su Preduzeća sa ograničenom odgovornošću i korporacije (uključujući S korporacije i C korporacije).

DOO često favorizuju mala preduzeća zbog ograničene zaštite odgovornosti, odvajajući ličnu imovinu vlasnika od poslovanja. Oni također nude fleksibilne vlasničke i upravljačke strukture, uz prolazno oporezivanje.

Osnivanje LLC preduzeća zahtijeva podnošenje statuta državi, kreiranje operativnog ugovora i pribavljanje relevantnih licenci i dozvola.

Korporacije su malo složenije, ali nude značajne prednosti za preduzeća koja žele prikupiti kapital ili imaju više vlasnika.

Formiranje korporacije zahtijeva podnošenje statuta kod države, izradu podzakonskih akata, izdavanje dionica i pribavljanje potrebnih licenci i dozvola.

5. Dodijelite registrovanog agenta

Ovaj pojedinac ili kompanija odgovorni su za primanje pravnih dokumenata i važnih obavještenja u ime vašeg poslovanja.

Imenovanje a registrovani agent je od suštinskog značaja za osiguranje usklađenosti sa državnim propisima i za brzo primanje važnih pravnih obavještenja.

Da biste to učinili, morate pronaći pouzdanu osobu ili kompaniju od povjerenja i podnijeti potrebnu dokumentaciju državi.

Ključno je odabrati registrovanog agenta koji je upoznat sa zakonskim zahtjevima vaše države i koji ima fizičku adresu u državi u kojoj je vaše poslovanje registrirano.

6. Pripremite i prijavite svoj statut

Ovaj pravni dokument službeno uspostavlja vaše poslovanje i uključuje detalje kao što su naziv poslovanja, lokacija, svrha i imena početnih direktora.

Priprema i podnošenje vašeg statuta je ključno za pravno osnivanje vaše kompanije i određivanje njene strukture. 

Proces općenito uključuje izradu dokumenta prema zahtjevima države, plaćanje svih primjenjivih taksi i podnošenje dokumenta odgovarajućoj državnoj agenciji.

7. Napišite svoj poslovni pravilnik

Ova interna pravila i procedure uređuju rad vašeg poslovanja, uključujući uloge i odgovornosti direktora i službenika, procese donošenja odluka i procedure sastanaka.

Pisanje korporativnih akata je važno kako bi se obezbijedio jasan operativni okvir i osiguralo da svi uključeni razumiju svoje uloge i odgovornosti. 

Morat ćete se o tome konsultovati sa advokatom ili poslovnim savjetnikom kako biste bili sigurni da su podzakonski akti u skladu sa zakonom i da su prilagođeni potrebama vaše kompanije. 

Jasno i koncizno izradite podzakonske akte kako biste osigurali da svi dionici dobiju kopiju i razumiju sadržaj.

8. Kreirajte knjigu korporativnih zapisa

To može biti fizički ili digitalni registrator koji sadrži bitne pravne dokumente kao što su statuti, korporativni akti, zapisnici sastanaka i drugi zapisi koji se odnose na poslovanje vašeg poslovanja.

Kreiranje korporativne evidencije je od vitalnog značaja za vođenje tačne i uredne evidencije koja može pomoći da se pokaže usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Da biste napravili knjigu korporativnih evidencija, nabavite registrator, uredite dokumente logično i uredno i odredite osobu koja će biti odgovorna za održavanje evidencije. Redovno ažurirajte knjigu i čuvajte je na sigurnoj lokaciji.

9. Odaberite svoj upravni odbor 

Upravni odbor je odgovoran za nadzor administracije i upravljanja kompanijom.

Važnost odabira pravog odbora direktora leži u osiguravanju da kompaniju vode pojedinci koji imaju potrebne vještine i iskustvo da donose ispravne odluke i vode kompaniju do uspjeha.

Proces odabira vašeg odbora obično uključuje identifikaciju potencijalnih kandidata, procjenu njihovih kvalifikacija i iskustva i odabir onih koji će najefikasnije podržati ciljeve kompanije. 

Osigurajte da članovi odbora jasno razumiju svoje uloge i odgovornosti i da su posvećeni djelovanju u najboljem interesu kompanije i njenih dionika.

10. Finalizirati druge federalne i državne dozvole i licence

Posljednji korak u uključivanju vašeg poslovanja je osiguranje svih potrebnih federalnih i državnih dozvola i licenci.

Ovo podrazumeva dobijanje an Identifikacijski broj poslodavca (EIN) od Internal Revenue Service (IRS), otvaranje bankovnog računa, sticanje potrebnih polisa osiguranja i pribavljanje bilo koje druge dozvole ili licence potrebne za vašu industriju ili lokaciju.

Da biste dobili ove dozvole i licence, istražite specifične zahtjeve za svoju industriju i lokaciju, podnesite potrebne aplikacije i papirologiju i platite sve povezane naknade. 

Obavezno pribavite sve potrebne dozvole i licence prije nego započnete poslovanje kako biste izbjegli zakonske kazne ili sudske sporove.

Osnovni vodič za uključivanje vašeg poslovanja

Uključivanje vašeg poslovanja može biti komplikovan poduhvat, ali pridržavajući se gore navedenih koraka, možete postaviti svoje poslovanje za dugoročan uspjeh.

Od odabira poslovnog imena do dobijanja federalnih i državnih dozvola i licenci, svaka faza je ključna za uspostavljanje pravno usklađenog i profitabilnog preduzeća. Proces može biti zastrašujući, a tu je i doola knjigovodstvene usluge dobro doći. 

Nudimo niz usluga, kao što su registracija vaših dokumenata, priprema poreza i usluge poslovnog savjetovanja kako bismo vam pomogli da se krećete kroz proces osnivanja i osigurali da vaša finansijska evidencija bude tačna i ažurna. 

Obratite se već danas da otkrijete kako možete inkorporirati svoje poslovanje uz podršku naših vodećih profesionalaca.  

Pitanja i odgovori

FAQ

Koliko košta osnivanje kompanije?

Troškovi osnivanja kompanije mogu varirati u zavisnosti od države i tipa subjekta, ali obično se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara, uključujući pravne troškove i troškove podnošenja zahtjeva.

Koje su države najbolje za osnivanje preduzeća?

Delaware, Nevada i Vajoming su popularni izbori zbog svojih povoljnih poreskih zakona, propisa pogodnih za poslovanje i jake pravne zaštite za preduzeća.

Koje su različite vrste inkorporiranih kompanija?

Različite vrste inkorporiranih kompanija uključuju društva sa ograničenom odgovornošću (LLC), C korporacije, S korporacije i B korporacije, svaka sa jedinstvenim prednostima i nedostacima u pogledu vlasništva, oporezivanja i odgovornosti.

Koliko vremena je potrebno za osnivanje preduzeća?

Vrijeme potrebno za osnivanje poduzeća može varirati ovisno o državi i vrsti poslovanja, ali općenito se kreće od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Neke države nude ubrzanu obradu uz dodatnu naknadu.

Može li se stranac registrovati u SAD?

Da, stranac može osnovati posao u SAD-u. Međutim, oni će morati da se pridržavaju svih saveznih i državnih zahtjeva za osnivanje — uključujući dobijanje potrebnih viza, poreskih identifikacionih brojeva i poslovnih licenci.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞