200 ideja o nazivu preduzeća za zdravlje i dobrobit za vaše razmatranje

Tokom godina, kompanije za zdravlje i wellness povećale su svijest o vlastitoj dobrobiti i važnosti brige o sebi.

Industrija ličnog razvoja se značajno proširila zbog toga - što je čini unosnim poslovnim poduhvatom.  

Ipak, da li ste strastveni u vezi sa zdravljem i dobrom i želite da smislite privlačno ime za svoj posao?

Čitajte dalje kako biste saznali više o vašim opcijama za osmišljavanje naziva tvrtke i kako započeti svoj posao u vezi sa zdravljem i wellnessom.

Zašto je važno poslovno ime za zdravlje i dobrobit

Dobro poslovno ime ne samo da pomaže privlačenju potencijalnih kupaca, već i prenosi vrijednosti kompanije i misiju poslovanja.

Snažno i nezaboravno ime može stvoriti prepoznatljivost brenda, olakšavajući kupcima da pamte i preporuče posao drugima.

Takođe može izdvojiti kompaniju od konkurencije i pomoći u stvaranju jedinstvenog identiteta na tržištu.

U konačnici, dobro odabrano ime može doprinijeti ukupnom uspjehu i rastu poslovanja, što ga čini važnim korakom koji treba uzeti u obzir prilikom izgradnje vašeg poslovanja.

Kako odabrati najbolje ime za poslovanje u vezi sa zdravljem i wellnessom

Sada kada znamo koliko je dobro ime važno za zdravlje i dobrobit, istražimo nekoliko savjeta za odabir najboljeg imena.

Upoznajte svoje ciljno tržište i konkurente 

Prilikom odabira imena za svoj zdravstveni i wellness posao, važno je poznavati svoje ciljno tržište i svoje konkurente. 

Razumijevanje vašeg ciljnog tržišta pomoći će vam da kreirate ime koje će odgovarati stilu i vrijednostima vaše ciljne publike. 

Analiza imena vaših konkurenata takođe vam može dati uvid u trendove naziva i videti šta funkcioniše, a šta ne za uspeh drugih preduzeća.

Izvođenje ove vrste istraživanja tržišta pomoći će vam da bolje razumijete svoju ciljnu publiku i konkurenciju i pomoći će vam da donesete informirane odluke o najboljem imenu za vaše poslovanje.

Zatražite povratne informacije od porodice i prijatelja

Traženje povratnih informacija od najbližih može biti jednostavan, ali efikasan način da dobijete mišljenja izvana o potencijalnim imenima za vaše zdravlje i wellness poslovanje. Podijelite svoju listu potencijalnih imena s ljudima kojima vjerujete i koji vas dobro poznaju. 

Pitajte ih za mišljenje o svakom imenu, uključujući sve asocijacije ili utiske koji vam padnu na pamet. Ovo vam može dati iskrene povratne informacije i omogućiti vam da prilagodite sve nijanse ako je potrebno. 

Neka ime bude jednostavno, ali jedinstveno

Odabir imena za vaš zdravstveni i wellness posao trebao bi uključivati ​​uspostavljanje ravnoteže između jednostavnosti i prepoznatljivosti.

Nezaboravno ime olakšava potencijalnim kupcima da vas prepoznaju, dok jedinstveno ime izdvaja vaše poslovanje od konkurencije.

Kombinacija ovih kvaliteta će rezultirati imenom koje se pamti i prepoznatljivo na tržištu, stvarajući trajni identitet brenda.

Provjerite dostupnost imena domene

Provjera dostupnosti naziva domene još je jedan važan korak pri odabiru imena za vaš zdravstveni i wellness posao. 

Možete provjeriti da li je naziv vašeg preduzeća besplatan tako što ćete obaviti neko istraživanje. 

To može uključivati ​​kreiranje web stranice na platformi za hosting ili provjeru više platformi društvenih medija kako biste vidjeli da li je ime vašeg poduzeća dostupno. 

Provjera dostupnosti naziva domene također vam može pomoći da izbjegnete potencijalne pravne probleme i osigurate da imate dosljedno prisustvo brenda na svim online platformama.

200 ideja o poslovnom nazivu za zdravlje i dobrobit

Evo nekoliko ideja za nazive preduzeća koje će vas inspirirati i potaknuti vašu kreativnost.

Zapamtite da naziv vašeg preduzeća mora biti 100% jedinstven za vašu državu. Možete saznati da li je naziv firme za zdravlje i wellness dostupan u vašoj državi pretraživanjem u bazi LLC preduzeća u vašoj državi.

Da biste dobili više inspiracije za kreiranje imena preduzeća, pogledajte ovo članak!

Kako pokrenuti svoj posao za zdravlje i dobrobit

Jednom kada imate ideju o tipu poslovnog imena sa kojim želite da idete, hajde da pređemo na to kako da pokrenete svoj biznis u oblasti zdravlja i zdravlja.

U sljedećim odjeljcima pronaći ćete osnovne korake za pokretanje vašeg poslovanja. 

Napišite poslovni plan

Prvo, trebat će vam plan. Dobro napisan poslovni plan služi kao putokaz i pomaže u definiranju ciljanog tržišta, konkurencije, marketinškog plana i financijskih projekcija.

Poslovni plan služi i kao pravni dokument koji možete prezentirati potencijalnim poslovnim partnerima ili finansijskim institucijama kada tražite kredit.

Da biste kreirali efikasan poslovni plan, potrebno je da izvršite analizu tržišta, odredite svoju pravnu strukturu i iznesete svoje marketinške strategije.

Započnite s osnovnim idejama i postepeno ih usavršavajte u smjernicu koja pokriva sve točke koje će voditi neometano poslovanje. 

Odlučite se za svoju poslovnu strukturu

Zatim morate odabrati poslovnu strukturu koja najbolje odgovara vašim poslovnim operacijama. Ova odluka će odrediti vaše zakonske obaveze i način plaćanja poreza. 

Zbog toga je važno odvagnuti prednosti i nedostatke svake strukture kako biste odredili koja najbolje odgovara potrebama vašeg poslovanja. 

U nastavku ćete pronaći najčešće tipove poslovnih struktura i njihove funkcije: 

Sole Proprietorship

Samostalni poduzetnik je vrsta poslovnog subjekta u kojem pojedinac posjeduje i vodi posao. To je najjednostavniji i najčešći oblik vlasništva preduzeća i ne zahtijeva nikakvu formalnu registraciju ili pravno podnošenje. 

prednosti:

 • Jednostavan i jeftin za postavljanje i rad
 • Potpuna kontrola nad svim aspektima poslovanja
 • Nije potrebna posebna poreska prijava; dobici i gubici se iskazuju u ličnoj poreskoj prijavi vlasnika
 • Može odbiti poslovne gubitke od poreza na dohodak građana

nedostaci:

 • Neograničena lična odgovornost za sva dugovanja i pravna pitanja poslovanja
 • Ograničena mogućnost prikupljanja kapitala ili dobijanja sredstava od investitora
 • Samostalni preduzetnici moraju lično snositi sve troškove i rizike poslovanja
 • Teško je prenijeti vlasništvo ili prodati posao

Opšte partnerstvo

Generalno partnerstvo je tip poslovnog subjekta u kojem dva ili više pojedinaca posjeduju i vode posao zajedno. Svaki partner finansijski doprinosi poslovanju i učestvuje u dobiti i gubicima.

prednosti:

 • Jednostavan i jeftin za postavljanje i rad
 • Partneri mogu kombinovati svoje resurse i stručnost kako bi imali koristi za poslovanje
 • Dobit i gubici se dijele među partnerima, smanjujući financijski teret za pojedince
 • Svaki partner može odbiti svoj dio poslovnih gubitaka od poreza na dohodak građana

nedostaci:

 • Neograničena lična odgovornost za sva dugovanja i pravna pitanja poslovanja
 • Partneri su solidarno odgovorni za radnje drugih partnera koje mogu dovesti do sukoba
 • Dobit se mora dijeliti među partnerima, smanjujući individualnu zaradu
 • Teško je prenijeti vlasništvo ili prodati posao bez saglasnosti svih partnera

Limited Partnership

U komanditivnom društvu postoji jedan ili više komplementara koji upravljaju poslovanjem i jedan ili više komanditora koji ulažu samo u posao. Komplementari su lično odgovorni za sve aspekte poslovanja, dok komanditori odgovaraju samo za iznos svog ulaganja.

prednosti:

 • Ograničeni partneri mogu ulagati u posao bez da budu lično odgovorni za dugove i pravna pitanja poslovanja
 • Generalni partneri mogu dobiti dodatna sredstva i stručnost od ograničenih partnera
 • Dobit i gubici se mogu podijeliti među partnerima, smanjujući financijski teret za pojedince
 • Ograničeni partneri mogu odbiti svoj dio poslovnih gubitaka od poreza na dohodak građana

nedostaci:

 • Generalni partneri imaju neograničenu ličnu odgovornost za sve aspekte poslovanja
 • Ograničeni partneri imaju ograničenu kontrolu nad poslovanjem i ne mogu učestvovati u njegovom upravljanju
 • Ograničena partnerstva mogu biti komplikovana i skupa za uspostavljanje i održavanje
 • Teško je prenijeti vlasništvo ili prodati posao bez saglasnosti svih partnera

Poduzeće s ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC) kombinuje zaštitu odgovornosti korporacije sa poreskim pogodnostima partnerstva/samostalnog vlasnika. LLC preduzeća mogu imati jednog ili više članova koji nisu lično odgovorni za dugove i pravna pitanja poslovanja.

prednosti:

 • Članovi nisu lično odgovorni za dugove i pravna pitanja poslovanja
 • DOO nude fleksibilnost u upravljačkoj strukturi i poreskom tretmanu
 • Dobit i gubici se mogu podijeliti među članovima, smanjujući financijski teret za pojedince
 • LLC preduzeća nude prolazno oporezivanje, gdje se dobici i gubici prijavljuju na pojedinačnim poreskim prijavama svakog člana

nedostaci:

 • LLC preduzeća mogu biti skuplja za postavljanje i održavanje od drugih tipova entiteta
 • LLC preduzeća mogu biti predmet više vladinih propisa i ograničenja nego drugi tipovi entiteta
 • Vlasništvo nad LLC preduzećem je obično teže prenijeti nego vlasništvo nad korporacijom
 • Zaštita od odgovornosti LLC preduzeća može biti ograničena u određenim situacijama, kao što su lično loše ponašanje ili nezakonite aktivnosti

korporacija

Korporacija je pravno lice koje je odvojeno od svojih vlasnika, poznato kao akcionari, i mora biti registrovano u državi. Korporacije obično imaju i formalni odbor direktora i službenike koji upravljaju kompanijom.

prednosti:

 • Akcionari nisu lično odgovorni za dugove i pravna pitanja poslovanja
 • Korporacije mogu prikupiti velike količine kapitala prodajom dionica i obveznica
 • Vlasništvo nad korporacijom može se lako prenijeti prodajom dionica
 • Korporacije trajno postoje i mogu nastaviti s radom čak i nakon smrti dioničara ili promjene vlasništva

nedostaci:

 • Korporacije podliježu više vladinih propisa i zahtjeva nego druge vrste entiteta
 • Korporacije mogu biti skuplje za postavljanje i održavanje od drugih tipova entiteta
 • Korporacije imaju složene upravljačke strukture koje mogu dovesti do sukoba između dioničara i menadžmenta
 • Korporacije podliježu dvostrukom oporezivanju, gdje se korporacija oporezuje na svoju dobit, a dioničari na svoje dividende

Registrujte svoju firmu

Prilikom registracije vašeg poslovanja, morat ćete proći kroz potrebne zakonske i regulatorne procedure da biste zvanično osnovali svoje poslovanje.

Ovaj proces obično uključuje odabir odgovarajuće poslovne strukture, kao što je pojedinačno vlasništvo, partnerstvo ili korporacija — i registraciju vašeg poslovnog imena.

Ovisno o jurisdikciji i industriji, možda ćete morati podnijeti zahtjev za dozvole, licence ili Identifikacioni broj poslodavca (EIN).

Registracija je važan korak za vaše poslovanje jer osigurava usklađenost sa zakonima, štiti vaše poslovno ime i omogućava vam da obavljate poslovne transakcije i podnesete porezne prijave.

Nabavite licence i dozvole

Potrebne specifične licence i dozvole razlikuju se ovisno o lokaciji i vrsti poslovanja. Općenito, morat ćete istražiti potrebne licence i dozvole, popuniti potrebnu papirologiju i platiti povezane naknade.

Neke licence i dozvole mogu zahtijevati inspekcije ili dodatnu dokumentaciju. Važno je da dobijete sve potrebne licence i dozvole pre nego što počnete da poslujete kako biste izbegli pravne probleme ili kazne.

Evo nekih uobičajenih zdravstvenih i wellness licenci i dozvola: 

 • Poslovna licenca 
 • Dozvola zdravstva
 • Građevinska dozvola
 • Dozvola za ugostiteljstvo
 • Profesionalna licenca

Otvorite račun poslovne banke

Otvaranje poslovnog računa u banci je korisno i važno iz više razloga.
Kao prvo, pomaže odvojiti vašu ličnu imovinu od vaših poslovnih troškova, što organizaciju vaših finansija čini lakšim za upravljanje.

To također pokazuje da je vaše poslovanje legitimno, što u konačnici može pomoći da potencijalnim kupcima i klijentima pokažete svoju respektabilnost kao vlasnika preduzeća.

Proces otvaranja poslovnog računa je sljedeći: Istražujete različite banke koje odgovaraju vašim poslovnim potrebama i prijavljujete se za otvaranje računa. U nekim slučajevima će vam trebati pravni dokumenti kao što je statut ili dobro napisan poslovni plan da predstavljate svoje poslovanje.

Nabavite poslovno osiguranje

Poslovno osiguranje je od vitalnog značaja jer štiti vašu kompaniju u slučaju nezgode ili tužbe. Čini se malo vjerojatnim, ali mogu postojati situacije u kojima nešto može poći po zlu i najbolje je biti spreman za te slučajeve.

Na primjer, ako vodite zdravstveni i wellness centar s fizičkim aktivnostima poput joge ili treninga snage, postoji šansa da bi se neko mogao ozlijediti, a vlasnik tog objekta bi bio odgovoran ako kupac odluči da podnese tužbu.

Evo nekih uobičajenih polisa poslovnog osiguranja za poslove zdravlja i wellnessa:

 • Osiguranje od opšte odgovornosti 
 • Osiguranje imovine 
 • Osiguranje odštete radnika 
 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti 

Da biste kupili osiguranje za svoje poslovanje, obavezno obiđite i pogledajte vrstu pokrića koje kompanija nudi i kako vas može zaštititi od bilo kakve pravne radnje. Posavjetujte se sa pravnim stručnjakom ili svojim računovođom za dalju pomoć. 

Potražite finansiranje

Posjedovanje adekvatnih sredstava za svoje poslovanje je važna stvar koju treba uzeti u obzir. Bez toga bi se vaše preduzeće moglo suočiti sa mnogim finansijskim opterećenjima i biti prinuđeno da podnese zahtev za bankrot.

Stoga, prije nego što započnete svoj posao, trebate osigurati pouzdan izvor prihoda.

Ovi resursi mogu doći sa raznih mjesta kao što su:

 • Lična štednja 
 • crowdfunding 
 • Krediti za mala preduzeća 
 • Angel Investors

Kako god odlučite da zadovoljite svoje potrebe za finansiranjem, trebali biste pažljivo izračunati svoje finansijske projekcije i iskreno se zapitati da li su profitne marže srazmjerne prikladnosti poslovanja.

Završite lokaciju i kupite potrebnu opremu

Finaliziranje lokacije i kupovina potrebne opreme također su bitni koraci prilikom pokretanja zdravstvenog i wellness poslovanja. 

Odabir prave lokacije uključuje razmatranje faktora kao što su pristupačnost, vidljivost i demografija. 

Nakon što pronađete idealnu lokaciju, možete pregovarati o zakupu ili kupoprodaji s vlasnikom nekretnine. 

Zatim ćete morati postaviti prostor kako bi zadovoljio potrebe vašeg poslovanja, kao što je stvaranje odvojenih prostorija za različite usluge ili postavljanje recepcija i čekaonica.

Kada kupujete opremu za svoje zdravlje i wellness poslovanje, trebali biste uzeti u obzir potrebe vašeg poslovanja i usluga koje ćete pružati. 

Napravite listu opreme koja vam je potrebna i istražite najbolje opcije za vaš budžet. Možda biste trebali razmisliti o kupovini rabljene opreme ili lizingu opreme kako biste smanjili troškove.

Uvjerite se da sva oprema ispunjava sigurnosne i regulatorne zahtjeve prije kupovine. Nakon što nabavite potrebnu opremu, možete je postaviti i provjeriti funkcionira li sve ispravno prije otvaranja poslovanja.

Unajmite i obučite svoje osoblje

Zdravlje i dobrobit su sve o izgradnji odnosa. Dakle, kada započnete proces zapošljavanja, važno je postaviti prava pitanja na intervjuima.

Ovo će vam pomoći da utvrdite da li osoba odgovara vašoj kompaniji i da li je strastvena u onome što radi.

Nakon procesa zapošljavanja, konkretan program onboardinga je ključan. Želite da vaši zaposleni budu upoznati sa standardima kompanije, ali i da poštuju sve pravne formalnosti.

Promovirajte i reklamirajte svoje poslovanje

Na kraju, morat ćete promovirati i reklamirati svoje poslovanje. Ovo je osnovni aspekt osiguravanja rasta vašeg poslovanja. 

Ispod su ključne strategije za efikasno promovisanje vašeg poslovanja. 

 • Kreirajte i optimizirajte web stranicu kako biste uspostavili online prisutnost i predstavili svoje usluge i proizvode
 • Implementirajte tehnike optimizacije za pretraživače (SEO) kako biste poboljšali vidljivost vaše web stranice u rezultatima tražilice
 • Koristite Pay-Per-Click (PPC) oglašavanje da privučete promet na svoju web stranicu i povećate svijest o brendu
 • Kreirajte naloge na društvenim mrežama na platformama kao što su Facebook, Instagram i Twitter kako biste komunicirali s potencijalnim kupcima i promovirali svoje poslovanje
 • Pohađajte zdravstvene i wellness događaje, sajmove i konferencije kako biste se povezali s drugima u industriji i promovirali svoje poslovanje
 • Pridružite se profesionalnim organizacijama kao što su Međunarodno udruženje zdravstvenih trenera ili National Wellness Institute za povezivanje sa drugim profesionalcima i pristup resursima za vaše poslovanje
 • Iskoristite moć oglašavanja od usta do usta tako što ćete ohrabriti zadovoljne klijente da ostave recenzije i upute svoje prijatelje i porodicu na vaše poslovanje
 • Udružite se s drugim lokalnim preduzećima kako biste ponudili zajedničke promocije i međusobno promovirali usluge

Izgradite jaku osnovu za svoje poslovanje u vezi sa zdravljem i dobrom

Pokretanje biznisa za zdravlje i dobrobit može biti uzbudljivo i izazovno.
Od odabira vrste poslovnog subjekta do finalizacije lokacije i kupovine potrebne opreme, brojni su koraci za pokretanje uspješnog poslovanja. 

Uz pravo vodstvo i podršku, možete prevladati ove izazove i svoju viziju pretvoriti u uspješan posao.

Uz doola, naše knjigovodstvene usluge mogu vam pomoći da pojednostavite svoje finansije i upravljate svojom pravnom logistikom – dajući vam više vremena da se usredotočite na vođenje vašeg poslovanja. 

Naš tim stručnih knjigovođa može se pobrinuti za sve, od obaveza i potraživanja do obračuna plaća i pripreme poreza, osiguravajući da vaše finansije uvijek budu u redu.

Kontaktirajte nas danas da saznate više o našim knjigovodstvene usluge i kako možemo pomoći vašem poslovanju sa zdravljem i wellnessom da napreduje.

Pitanja i odgovori

Kako napisati privlačno poslovno ime?

Da biste napisali privlačno poslovno ime, pokušajte uključiti igre riječi ili igre riječi, koristeći aliteraciju ili rimovanje, te koristeći jedinstveno i nezaboravno ime koje je lako pisati i izgovoriti. Uz to, uzmite u obzir svoju ciljnu publiku i vrijednosti i osobnost vašeg brenda kada birate ime.

Koje je dobro ime za posao iscjeljivanja?

Dobar naziv za iscjeliteljski posao trebao bi odražavati vrijednosti i ličnost brenda i prenositi osjećaj smirenosti, udobnosti i iscjeljenja. Razmislite o korištenju riječi kao što su "obnova", "ravnoteža", "harmonija" ili "spokojstvo" u nazivu. 

Koja su otmjena imena za poslove zdravlja i wellnessa?

Otmjeni nazivi za zdravstvene i wellness poslove mogu uključivati ​​riječi kao što su “svijetli”, “vitalnost”, “cjelina”, “revitalizirati”, “sjaj” ili “harmonizirati”. Donekle slično luksuznom kozmetičkom brendu. Međutim, važno je osigurati da se ime i dalje lako pamti, te da se izgovara i tačno odražava vrijednosti i osobnost brenda.

web stranica doole služi samo za opće informativne svrhe i ne pruža službene zakonske ili porezne savjete. Za porezne ili pravne savjete rado ćemo Vas povezati sa profesionalcem u našoj mreži! Molimo pogledajte naše uslovi i politika privatnosti. Hvala vam i ne ustručavajte se kontaktirati sa bilo kakvim pitanjima.

Započnite posao iz snova i održavajte ga 100% usklađenim

Pretvorite svoju ideju iz snova u posao iz snova.

Imate pitanja
formiranje, bankarstvo i porezi?

Zakažite BESPLATNE konsultacije sa američkim CPA već danas 📞