Wat is die S Corp Raadsvergaderingvereistes?

Om jou besigheid as 'n S-korporasie te struktureer het sy voordele, maar dit kom ook met sy eie stel voldoeningsregulasies. Daar is byvoorbeeld sekere S Corp-direksievereistes waaraan u moet voldoen om 'n goeie reputasie te behou. Wanneer jy dus oorweeg om met hierdie tipe sake-entiteit te gaan, is dit belangrik om eers uit te vind of jy reg is met die bykomende voldoeningsvereistes.

Om 'n vergadering van die direksie te belê is so 'n vereiste waaraan S Corps moet voldoen. In hierdie gids sal ons bespreek wat S Corp-direksievergaderings is, wie dit moet bywoon, die formaat wat gevolg moet word, ens. Dit sal jou op die regte pad plaas om nakoming te verseker.

Verstaan ​​​​die vereistes vir die hou van 'n S Corp-raadsvergadering

S Corps het van dieselfde voldoeningsformaliteite as tipiese C-korporasies en dit sluit 'n jaarlikse raadsvergadering en aandeelhouersvergadering. Hierdie vergaderings moet een keer per jaar gehou word, maar bykomende vergaderings kan belê word vir spesifieke kwessies of dringende besluite. U moet ook die notules van hierdie vergaderings opteken. 

Een groot verskil tussen 'n S Corp teen LLC is dat hierdie korporasies 'n direksie het wat na korporatiewe sake omsien. Direkteure kies ook beamptes wat die besigheid bestuur. Intussen is 'n LLC meer soos 'n vennootskap waar die lede die besigheid self bestuur.

’n Groot doel van die jaarvergadering is om die direksie te kies wat dan die korporatiewe sake vir die komende jaar kan hanteer. Die ander onderwerpe wat in die jaarvergadering gedek kan word, sluit in die aanvaarding van verordeninge, die stemming oor nuwe besigheidsvoorstelle, die uitreiking van voorraad, die bespreking van 'n potensiële verkoop of samesmelting, ens. 'n Spesiale vergadering kan ook enige tyd deur die jaar belê word om hierdie en ander kwessies soos hulle opduik.

Wie word vereis om S Corp-raadsvergaderings by te woon?

Die aantal direkteure wat by 'n raadsvergadering moet wees, is nie in klip vasgelê nie. Daar is geen spesifieke vereistes hieroor nie, maar stemme wat by die vergadering geneem is, sal slegs geldig wees indien daar 'n kworum is. Kworum is 'n noodsaaklike deel van die S Corp-direksievergaderingsvereistes waaraan voldoen moet word.

Om 'n behoorlike kworum in 'n S Corp-direksievergadering te hê, beteken dat meer as 50% van die direkteure teenwoordig moet wees om die vergadering as geldig te beskou. Dit is om te verseker dat 'n minderheid van die direkteure nie in staat is om die korporatiewe sake te beheer sonder kontrole en balans nie. Dit is die tipiese beperking vir S-korps, maar dit is moontlik om te kies vir 'n hoër of laer kworumvereiste in die korporasie se bywette, solank dit voldoen aan enige absolute minimum vereistes wat deur die staat opgelê word.

Dit is oor die algemeen nie moontlik vir aandeelhouers om 'n S Corp-direksievergadering by te woon nie, aangesien die direkteure die primêre deelnemers is. Korporasies kan egter bepalings in hul statute insluit wat aandeelhouers toelaat om die vergaderings by te woon. Dit is ook moontlik vir die direksie om sekere aandeelhouers toe te laat om aan die vergaderings deel te neem indien hulle dit nodig vind.

Wat is die formaat vir S Corp-raadsvergaderings?

Daar is geen gedefinieerde formaat wat gevolg moet word vir 'n S Corp-direksievergadering nie. Dit is aan die organisasie om te besluit hoe hy daardie vergaderings wil hou. Dit word egter aanbeveel om 'n raamwerk te skep wat by elke vergadering gevolg moet word sodat die verrigtinge glad verloop. 

Byvoorbeeld, die verspreiding van 'n vasgestelde agenda voor die vergadering verseker dat die deelnemers voorbereid kom om oor die onderwerpe vir bespreking te praat. Dit verseker dat al die nodige onderwerpe gedek word, terwyl dit ook buigsaamheid bied vir bykomende onderwerpe om tydens die vergadering ter sprake te kom. 

Daar is ook geen verpligting om persoonlike vergaderings te hou nie. Dit is nie een van die S Corp-direksievereistes wat jy moet nakom nie. Dit is aan die organisasie om te besluit of vergaderings persoonlik of aanlyn sal wees. Die enigste ding wat saak maak, is dat al die deelnemers die klank kan hoor en duidelik met mekaar kan kommunikeer. Hierdie vergaderings kan gedurende of buite gewone werksure geskeduleer word. 

Die raadsvergadering hoef nie vir 'n spesifieke tydperk te duur nie. Die duur daarvan sal afhang van die agenda. As daar nie veel is om te bespreek nie, kan dit binne 'n paar minute verby wees, of ure lank aanhou as die agenda items het wat deeglike besprekings vereis. Tipies sal die meeste raadsvergaderings vir 'n paar uur duur.

Hoe om notules vir S Corp-raadsvergaderings op te neem?

An S Corp begin aanvanklik as 'n C-korporasie voordat dit die IRS Subhoofstuk S-benaming kies, wat beteken dat dit baie van dieselfde voldoeningsvereistes as laasgenoemde het. Die hou van notules van die vergaderings is deel van die vereiste korporatiewe formaliteite. Dit is amptelike aantekeninge van alles wat by die vergadering gebeur het. Die notule hoef nie by die staat geliasseer te word nie, maar moet veilig saam met die organisasie se ander rekords gestoor word.

Dit is die organisasie se plig om akkurate en gedetailleerde notules van alle vergaderings te hou. Die notule bevat tipies inligting oor die datum, tyd en ligging van die vergadering, sowel as die name van teenwoordige deelnemers. Die agenda en onderwerpe wat bespreek is, word ook aangeteken bykomend tot enige ander voorstelle en stemme wat geneem is. Besluite wat na beraadslagings geneem word, word ook in die notule uitgelig. 

Sodra die vergadering eindig, moet die notule onder die deelnemers gesirkuleer word vir goedkeuring. Hulle word 'n amptelike maatskappydokument sodra die goedkeuring verleen is. Hou in gedagte dat enige direkteur, beampte of aandeelhouer hul wetlike reg kan uitoefen om afskrifte van die vergaderingnotule te vra. Verseker tydige verspreiding van die notule vir alle wettige versoeke.

Wat is skriftelike toestemming tot aksie?

Daar is 'n bepaling in sommige staatswette waarvolgens korporasies toegelaat word om 'n aksie te neem sonder om 'n vergadering van die raad van direkteure te hou. Daar is egter 'n voorbehoud. Dit kan slegs gedoen word solank as wat vooraf skriftelike toestemming verkry word deur die minimum aantal deelnemers wat nodig is om aksie goed te keur indien 'n vergadering plaasgevind het. 

Dit is wat bekend staan ​​as skriftelike toestemming tot aksie en dit word as deel van die vergaderingnotules beskou. Die skriftelike toestemming wat in sulke scenario's van een of meer deelnemers verkry is, moet saam met die korporatiewe notules verkry word en moet as sodanig hanteer word. Dit is 'n besonder effektiewe metode vir klein S-korporasies aangesien herhaalde vergaderings vinnig 'n las kan word.

Moenie dat nakomingsbekommernisse jou terughou nie

Nakoming is 'n ware bekommernis vir sake-eienaars. Jy wil jouself nooit aan 'n reguleerder se slegte kant bevind nie. Nakomingskwessies kan jou vinnig opsy spoor en verhoed dat jy fokus op wat die belangrikste is, om jou besigheid tot nuwe hoogtes te laat groei. 

Dit is hoekom talle sake-eienaars vertrou doola Boeke om hulself te bevry van die stres van boekhouding, 'n noodsaaklike nakomingstaak. Van proaktiewe faktuurbestuur tot kragtige handelaarintegrasies, inkomste- en uitgawenasporing, finansiële verslagdoening en meer, doola Books doen dit alles en bevry jou van die alledaagse take om op die groot prentjie te fokus.

Vrae & Antwoorde

Is daar enige spesifieke reëls of regulasies vir S Corp-direksievergaderings?

Daar is geen spesifieke reëls of regulasies vir S Corp-direksievergaderings nie. 'n Organisasie kan dit op 'n manier doen wat dit geskik voel, solank deelnemers duidelik met mekaar kan kommunikeer.

Vereis S Corp-direksievergaderings dat 'n spesifieke aantal mosies aanvaar word?

Daar is geen spesifieke aantal mosies wat in S Corp-raadsvergaderings aanvaar moet word nie. Die agenda kan een of meer mosies hê. Dit hang hoofsaaklik af van hoeveel items op die agenda is.

Kan volmagstem tydens 'n S Corp-direksievergadering gebruik word?

Ja, volmagstem kan tydens 'n S Corp raadsvergadering gebruik word. 'n Deelnemer kan iemand anders magtig om namens hulle aan die vergadering deel te neem en selfs stemme uitbring indien 'n voorstel tot stemming gebring word. Reëls vir gevolmagtigde stem word tipies in 'n organisasie se bywette uiteengesit.

Kan besluite per e-pos aangeneem word in plaas van tydens 'n S Corp-direksievergadering?

Besluite kan per e-pos geneem word in plaas van 'n S Corp-direksievergadering, mits skriftelike toestemming tot optrede verkry word deur die minimum aantal deelnemers wat vereis sou word indien die vergadering sou plaasvind.

Kan raadsvergaderings buite die Verenigde State gehou word vir 'n S Corp?

Dit hang gewoonlik af van die bywette van die organisasie. As hulle spesifiek meld dat direksievergaderings buite die VSA gehou kan word vir 'n S Corp, dan kan hulle as sodanig gehou word, hoewel die meeste S Corps gewoonlik die vergaderings by hul geregistreerde kantooradres sal hou.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.