Maksimering van besigheidsukses: Vennootskapbedryfsooreenkoms

As jy dit oorweeg om 'n vennootskap met iemand te vorm, is dit belangrik om van die begin af duidelike verwagtinge en verantwoordelikhede te vestig. Een manier om dit te doen is deur 'n vennootskapbedryfsooreenkoms te skep. Hierdie dokument lê die raamwerk uiteen vir hoe die vennootskap sal funksioneer, insluitend die rolle en regte van elke vennoot, hoe winste en verliese verdeel sal word, en hoe dispute opgelos sal word. In hierdie artikel sal ons vennootskapbedryfsooreenkomste ondersoek en hoe dit kan help om besigheidsukses te maksimeer.

Wat is 'n vennootskap?

'n Besigheidsvennootskap is 'n wettige ooreenkoms tussen twee of meer entiteite wat die gedeelde eienaarskap en bedryf van 'n besigheid uiteensit. Hierdie ooreenkoms kan tussen mense, besighede of 'n kombinasie van beide wees. Daar is drie tipes vennootskappe: 

Die belangrikste verskil tussen 'n algemene vennootskap, beperkte vennootskap en vennootskap met beperkte aanspreeklikheid lê in die aanspreeklikheid wat die vennote aanvaar vir die besigheid se verpligtinge en skuld.

Wat is 'n vennootskapbedryfsooreenkoms?

As jy in 'n vennootskap is, is dit belangrik om 'n vennootskapbedryfsooreenkoms in plek te hê. Hierdie dokument sit alles uiteen wat jy en jou maat(s) moet weet oor wie wat doen, wie watter verantwoordelikhede het en wie watter winste kry. Dit dek dinge soos stemmagte, hoe winste en verliese verdeel sal word, en ander belangrike reëls en regulasies om jou vennootskap glad te laat verloop.

Vennootskapsooreenkoms teenoor bedryfsooreenkoms

'n Vennootskapsooreenkoms en 'n bedryfsooreenkoms deel baie ooreenkomste in terme van wat hulle definieer, soos eienaarskap, wins- en verliesverdeling en bestuursrolle. 'n Vennootskapsooreenkoms word egter uitsluitlik vir vennootskappe gebruik, terwyl bedryfsooreenkomste spesifiek vir maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLC's).

9 Sleutelfaktore van 'n vennootskapbedryfsooreenkoms

Sommige van die sleutelfaktore wat in 'n vennootskapbedryfsooreenkoms ingesluit is, is soos volg:

1. Bestuur en besluitneming

Die ooreenkoms moet duidelik definieer hoe die bestuur van 'n vennootskap hanteer sal word en hoe groot besluite geneem sal word. 

Hierdie afdeling kan ook besonderhede insluit oor die rolle en verantwoordelikhede van elke vennoot in die bestuur van die besigheid, insluitend enige beperkings of beperkings op besluitnemingsgesag. Dit kan ook uiteensit hoe daaglikse bedrywighede bestuur sal word en die protokolle vir kommunikasie en verslagdoening.

2. Stembevoegdhede

Die vennootskapbedryfsooreenkoms moet spesifiseer hoe stemkrag tussen die vennote toegedeel sal word en hoe belangrike besluite geneem sal word. Byvoorbeeld, as een vennoot 'n groter eienaarskapsbelang het, kan hulle 'n groter deel van die stemkrag kry. Daarbenewens kan die ooreenkoms 'n sekere aantal stemme vereis om besluite te neem, soos 'n eenparige stemming vir beduidende besluite of 'n gewone meerderheid vir roetine-besluite.

3. Kapitaalbydrae

Die kapitaalbydraeklousule in 'n vennootskapbedryfsooreenkoms moet die aanvanklike bedrag spesifiseer wat elke vennoot by die begin van die vennootskap bygedra het, asook hoe bykomende bydraes gemaak sal word indien nodig. Dit help om te verseker dat alle vennote duidelik is oor hul finansiële verpligtinge en verantwoordelikhede in die vennootskap.

4. Salarisse of Winstoewysing

Die ooreenkoms moet bepaal hoe winste onder die vennote toegedeel sal word en of enige vennote salarisse sal ontvang. Dit moet ook die metode van winstoewysing spesifiseer, soos pro-rata gebaseer op eienaarsbelang of deur 'n voorafbepaalde formule te gebruik.

5. Eienaarsbelang

Die vennootskapbedryfsooreenkoms moet die persentasie eienaarskapsbelang wat deur elke vennoot gehou word spesifiseer. As 'n vennoot hul wil verkoop eienaarsbelang, kan die ooreenkoms bepaal dat die oorblywende vennote die reg van eerste weiering het om die rente teen 'n billike markwaarde te koop.

Die ooreenkoms kan ook beperkings op die oordrag van eienaarskapsbelang aan buitepartye insluit om beheer en stabiliteit binne die vennootskap te handhaaf.

6. Oorgange

Die ooreenkoms moet aanspreek wat gebeur in die geval van 'n vennoot wat verlaat of a nuwe vennoot by die vennootskap aansluit.

Die vennootskapbedryfsooreenkoms moet uiteensit hoe die vennote se eienaarskapsbelang hanteer sal word, of dit deur die oorblywende vennote uitgekoop of onder hulle verdeel sal word. Dit moet ook aanspreek hoe enige uitstaande skuld of verpligtinge van die vertrekkende vennoot hanteer sal word.

7. geskille

Om die gladde werking van 'n vennootskap te verseker, moet die ooreenkoms 'n duidelike proses bevat vir die oplossing van enige dispute wat tussen die vennote mag ontstaan. Hierdie proses kan bemiddeling of arbitrasie insluit en moet die verantwoordelikhede en verpligtinge van elke vennoot in die oplossing van enige konflikte definieer. Deur 'n duidelike proses in plek te hê, kan die vennote voorkom dat dispute eskaleer en hul sakeverhouding beskadig.

8. Ontbinding

Die ooreenkoms moet spesifiseer hoe die vennootskap ontbind sal word in die geval dat dit nie meer lewensvatbaar is nie. Dit moet die stappe uiteensit wat geneem moet word om die besigheidsake te beëindig en bates aan die vennote te versprei in die geval van ontbinding. 

9. Dood of Gestremdheid

Die vennootskapbedryfsooreenkoms kan bepalings insluit oor wat met 'n vennoot se eienaarsbelang gebeur in die geval van dood of ongeskiktheid, soos om die oorblywende vennote toe te laat om die vertrekkende vennoot se aandeel uit te koop teen 'n voorafbepaalde prys of om die eienaarskapsbelang aan die vertrekkende vennoot se familie te versprei. . Byvoorbeeld, as een vennoot sterf of ongeskik raak, sal die oorblywende vennote dalk die opsie wil hê om die oorlede of gestremde vennoot se eienaarskapsbelang uit te koop, eerder as om met hul erfgename of familielede te moet werk.

Maksimering van besigheidsukses

'n Goed saamgestelde vennootskapbedryfsooreenkoms kan 'n sleutelfaktor wees om besigheidsukses te maksimeer. Deur deurslaggewende elemente soos bestuur, stembevoegdhede en winstoewysing te definieer, kan vennote 'n duidelike pad vestig om hul doelwitte te bereik. En hoewel die bestuur van die finansiële aspekte van 'n vennootskap uitdagend kan wees, is doola hier om te help met al jou vennootskapboekhoudingbehoeftes. Moet dus nie dat die rekeningkundige besonderhede in die pad staan ​​van jou vennootskap se sukses nie en laat doola jou help om op hoogte te bly van alles.

Vrae & Antwoorde

Wat is die doel van die vennootskapbedryfsooreenkoms?

Die doel van 'n vennootskapbedryfsooreenkoms is om die bepalings van die vennootskap te definieer, insluitend die regte en verantwoordelikhede van die vennote, en om riglyne vir die bedryf van die besigheid daar te stel.

Wie maak die bedryfsooreenkoms in 'n vennootskap?

Die vennote in 'n vennootskap maak die bedryfsooreenkoms.

Hoe om 'n vennootskap bedryfsooreenkoms te skryf?

Om 'n vennootskapbedryfsooreenkoms te skryf, moet vennote faktore soos bestuur en besluitneming, stembevoegdhede, kapitaalbydrae, salarisse of winstoewysing, eienaarskapsbelang, oorgange, dispute, ontbinding en dood of ongeskiktheid oorweeg. Dit word aanbeveel om met 'n regspersoon te konsulteer om te verseker dat die ooreenkoms wetlik bindend is en alle nodige aspekte dek.

Wat gebeur as daar geen vennootskapsooreenkoms is nie?

As daar geen vennootskapsooreenkoms is nie, is die vennootskap onderhewig aan die verstekreëls van die staat waarin dit geregistreer is. Dit kan lei tot dispute en misverstande tussen vennote.

Hoe om 'n vennootskap met geen bedryfsooreenkoms te ontbind nie?

 As 'n vennootskap geen bedryfsooreenkoms het nie, moet vennote die standaardreëls van hul staat volg vir die ontbinding van 'n vennootskap. Tipies behels dit om kennis aan alle vennote en krediteure te gee, bates te verkoop, skuld af te betaal en oorblywende fondse aan vennote te versprei in verhouding tot hul eienaarskapsbelange.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.

Het vrae oor
vorming, bankwese en belasting?

Beplan vandag 'n GRATIS konsultasie met 'n Amerikaanse CPA 📞