Hoe om 'n besigheid in 10 stappe te inkorporeer

Wil u u onderneming uitbrei en u persoonlike bates beskerm en 'n onafhanklike regsentiteit vestig? 

Die inlywing van jou maatskappy is 'n uitstekende opsie om voordeel te trek uit die wetlike beskerming wat deur hierdie besigheidstruktuur gebied word. 

Maar hoe gaan mens te werk met die inlywingsproses? 

Kom ons ondersoek die sleutelbesonderhede en die top tien stappe oor hoe om jou besigheid in hierdie artikel te inkorporeer.

Wat is inlywing?

Inlywing is 'n regsproses wat 'n aparte entiteit skep vir 'n besigheid wat 'n korporasie genoem word. Hierdie prosedure beskerm persoonlike bates en beperk aanspreeklikheid vir skuld en verpligtinge van die maatskappy.

Maatskappye wat 'n beduidende risiko van regsgedinge in die gesig staar of aansienlike skuld dra, soos mediese praktyke, konstruksiefirmas en eiendomsontwikkelaars, is voorbeelde van besighede wat dit moet oorweeg om te inkorporeer. Deur dit te doen, kan hulle hul persoonlike bates teen potensiële regskonflikte of eise van krediteure beskerm.

Inkorporering kan ook voordelig wees vir maatskappye wat eksterne finansiering soek, soos waagkapitaal of engelbeleggings, aangesien beleggers oor die algemeen goed gestruktureerde maatskappye met deursigtige regspraktyke verkies.

Hoekom moet jy jou besigheid inkorporeer?

Jy weet dalk reeds hoekom jy jou besigheid wil inkorporeer. Miskien is dit die belastingvoordele, dalk wil jy aandele uitreik om kapitaal in te samel, of dalk wil jy net jou besigheid uitbrei.

Wat ook al die rede is, dit is pertinent om die voordele van die inkorporering van 'n besigheid te bespreek asook die potensiële risiko's wat betrokke kan wees.

Hieronder is 'n oorsig van die voordele van die inkorporering van 'n besigheid en die moontlike nadele.

Voordele:

  • Beperkte aanspreeklikheid: Die inlywing van 'n besigheid beperk die persoonlike aanspreeklikheid van sy eienaars. Dit beteken dat die eienaars nie persoonlik verantwoordelik is vir die maatskappy se skuld of regsverpligtinge nie. In plaas daarvan is die korporasie self verantwoordelik vir hierdie verpligtinge. Dit is veral belangrik vir kleinsake-eienaars, wat dalk nie die finansiële hulpbronne het om groot skuld of regsgeskille te dek nie.

  • Belastingvoordele: Korporasies kan ook belastingvoordele bied, insluitend laer belastingkoerse op besigheidsinkomste, sowel as aftrekkings vir uitgawes soos salarisse, voordele en besigheidsverwante uitgawes.

  • Toegang tot kapitaal: Korporasies kan dit makliker maak om kapitaal in te samel, aangesien beleggers meer geneig is om te belê in 'n maatskappy wat as 'n korporasie gestruktureer is.

  • Ewigdurende bestaan: Korporasies kan onbepaald bestaan, ongeag veranderinge in eienaarskap of bestuur. Dit maak dit makliker om vir die lang termyn te beplan en om finansiering te verseker.

Nadele:

  • Koste: Die inlywing van 'n besigheid kan duur wees, aangesien dit regs- en administratiewe fooie vereis.

  • kompleksiteit: Korporasies is onderhewig aan meer regulasies en administratiewe vereistes as ander besigheidstrukture. Dit kan dit moeiliker maak om te bestuur en te bedryf.

  • Dubbele belasting: Korporasies is onderhewig aan dubbele belasting, wat beteken dat hulle op hul winste op beide die korporatiewe en individuele vlak belas word. Dit kan hoër belastingrekeninge vir beide die maatskappy en sy eienaars tot gevolg hê.

  • Eienaarskapstruktuur: Korporasies word deur aandeelhouers besit, wat kan lei tot meningsverskille en konflikte tussen eienaars. Dit kan dit moeilik maak om besluite te neem en 'n samehangende besigheidstrategie te handhaaf.

Entrepreneurs moet hul langtermyndoelwitte noukeurig oorweeg en met regs- en finansiële kundiges konsulteer om te bepaal of die inlywing van hul besigheid die regte keuse vir hul besigheid is. 

10 stappe om jou besigheid te inkorporeer

10 stappe tot besigheidsinlywing

Sodra jy vasgestel het dat inlywing die ideale keuse vir jou maatskappy is, is dit noodsaaklik om die proses en die stappe wat vereis word, te verstaan. Om 'n besigheid in te sluit kan ingewikkeld wees, wat deeglike beplanning en noukeurige aandag aan detail verg. 

In hierdie afdeling sal jy tien praktiese stappe vind om jou besigheid te inkorporeer:

1. Kies 'n besigheidsnaam

Die begin van die inlywingsproses vir jou besigheid behels die keuse van 'n naam dit is kenmerkend, onvergeetlik en verteenwoordigend van die handelsmerk.

Begin deur 'n dinkskrum te dink oor idees wat ooreenstem met jou maatskappy se waardes, aanbiedinge en teikengehoor. Oorweeg faktore soos maklike uitspraak, beskikbaarheid van domeinnaam en potensiële handelsmerkkonflikte.

Doen navorsing om te bevestig dat die naam nie reeds deur 'n ander maatskappy gebruik word nie en soek terugvoer van potensiële kliënte. Nadat u 'n naam gefinaliseer het, registreer dit by u staat se besigheidsregistrasiekantoor.

2. Kies jou ligging

Die volgende stap in die inkorporering van jou besigheid is om kies 'n plek wat die wetlike en regulatoriese verpligtinge bepaal waaraan u moet voldoen. Die ligging kan 'n fisiese adres wees, soos 'n kantoor of winkelfront, of 'n virtuele adres of posbus.

Die keuse van 'n ligging is van kritieke belang om te verseker dat jou besigheid geregistreer is en aan staatsregulasies voldoen. Hierdie proses behels gewoonlik die ondersoek van staats- en plaaslike wette, die verkryging van vereiste lisensies en permitte, en verifieer dat die ligging geskik is vir jou besigheid.

Dit word aanbeveel om met 'n prokureur of besigheidsadviseur te konsulteer om volle wetlike nakoming van die wette in u gekose plek te verseker.

3. Voldoen aan Lisensiërings- en Soneringswette

Dit behels die verkryging van enige nodige permitte of lisensies om in u gekose ligging te werk en bevestiging dat u besigheidsaktiwiteite ooreenstem met plaaslike soneringswette.

Om aan hierdie wette te voldoen, help om wetlike boetes te vermy en verseker dat jou besigheid wettig en eties funksioneer.

Hierdie proses behels tipies die navorsing van die vereistes vir jou spesifieke bedryf en ligging, die indiening van permit- en lisensie-aansoeke, en die verkryging van goedkeurings van plaaslike en staatsregulerende agentskappe.

4. Besluit op 'n Korporatiewe Entiteit

Die vierde stap in die inkorporering van jou besigheid is om 'n korporatiewe struktuur te kies, wat eienaarskap, bestuursverantwoordelikhede en belastingverpligtinge dikteer. 

Die twee primêre korporatiewe entiteite is Maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLC's) en korporasies (insluitend S-korporasies en C-korporasies).

LLC's word dikwels deur klein besighede bevoordeel as gevolg van beskerming met beperkte aanspreeklikheid, wat eienaars se persoonlike bates van die besigheid skei. Hulle bied ook buigsame eienaarskap- en bestuurstrukture, tesame met deurlaatbelasting.

Om 'n LLC te vestig, vereis die indiening van organisasie-artikels by die staat, die skep van 'n bedryfsooreenkoms en die verkryging van relevante lisensies en permitte.

Korporasies is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar bied aansienlike voordele vir besighede wat kapitaal wil insamel of veelvuldige eienaars het.

Die vorming van 'n korporasie vereis die indiening van artikels van oprigting by die staat, die opstel van verordeninge, die uitreiking van voorraad en die verkryging van vereiste lisensies en permitte.

5. Wys 'n Geregistreerde Agent toe

Hierdie individu of maatskappy is verantwoordelik vir die ontvangs van regsdokumente en belangrike kennisgewings namens jou besigheid.

Aanstelling van a geregistreerde agent is noodsaaklik om voldoening aan regeringsregulasies te verseker en om belangrike regskennisgewings spoedig te ontvang.

Om dit te doen, moet jy 'n betroubare en betroubare individu of maatskappy vind en die nodige papierwerk by die staat indien.

Dit is van kardinale belang om 'n geregistreerde agent te kies wat vertroud is met jou staat se wetlike vereistes en 'n fisiese adres het in die staat waar jou besigheid geregistreer is.

6. Berei en liasseer jou statute

Hierdie regsdokument vestig jou besigheid amptelik en bevat besonderhede soos die naam van die besigheid, ligging, doel en name van die aanvanklike direkteure.

Die voorbereiding en indiening van u statute is van kritieke belang om u onderneming wettig te vestig en die struktuur daarvan te bepaal. 

Die proses behels gewoonlik die opstel van die dokument per staatsvereistes, die betaling van enige toepaslike fooie en die indiening van die dokument by die toepaslike staatsagentskap.

7. Skryf jou korporatiewe verordeninge

Hierdie interne reëls en prosedures beheer die werking van jou besigheid, insluitend die rolle en verantwoordelikhede van direkteure en beamptes, besluitnemingsprosesse en vergaderingprosedures.

Die skryf van korporatiewe verordeninge is belangrik om 'n duidelike operasionele raamwerk te verskaf en te verseker dat almal wat betrokke is hul rolle en verantwoordelikhede verstaan. 

Jy sal 'n prokureur of besigheidsadviseur hieroor moet raadpleeg om te verseker dat die bywette aan die wet voldoen en aangepas is vir jou maatskappy se behoeftes. 

Stel die verordeninge duidelik en bondig op om te verseker dat alle belanghebbendes 'n afskrif ontvang en die inhoud verstaan.

8. Skep 'n Korporatiewe Rekordboek

Dit kan 'n fisiese of digitale bindmiddel wees wat noodsaaklike regsdokumente bevat soos die statute, korporatiewe verordeninge, vergaderingnotules en ander rekords wat verband hou met die bedryf van jou besigheid.

Die skep van 'n korporatiewe rekordboek is noodsaaklik om akkurate en ordelike rekords te hou wat kan help om voldoening aan wetlike en regulatoriese vereistes te demonstreer.

Om 'n korporatiewe rekordboek te skep, kry 'n bindmiddel, rangskik die dokumente logies en netjies, en wys 'n persoon aan om verantwoordelik te wees vir die instandhouding van die rekords. Werk die boek gereeld op en stoor dit op 'n veilige plek.

9. Kies jou raad van direkteure 

Die direksie is verantwoordelik vir toesig oor die administrasie en bestuur van die maatskappy.

Die belangrikheid van die keuse van die regte direksie lê daarin om te verseker dat die maatskappy gelei word deur individue wat die nodige vaardighede en ervaring het om gesonde besluite te neem en die maatskappy tot sukses te lei.

Die proses om jou direksie te kies behels tipies die identifisering van potensiële kandidate, die evaluering van hul kwalifikasies en ondervinding, en die kies van diegene wat die maatskappy se doelwitte die doeltreffendste sal ondersteun. 

Verseker dat direksielede 'n duidelike begrip van hul rolle en verantwoordelikhede het en dat hulle daartoe verbind is om in die beste belang van die maatskappy en sy belanghebbendes op te tree.

10. Finaliseer ander federale en staatspermitte en lisensies

Die laaste stap in die inkorporering van jou besigheid is om alle vereiste federale en staatspermitte en lisensies te verseker.

Dit behels die verkryging van 'n Werkgewer-identifikasienommer (EIN) van die Internal Revenue Service (IRS), die opening van 'n bankrekening, die verkryging van nodige versekeringspolisse, en die verkryging van enige ander permitte of lisensies wat vir jou bedryf of ligging vereis word.

Om hierdie permitte en lisensies te bekom, ondersoek die spesifieke vereistes vir jou bedryf en ligging, dien die vereiste aansoeke en papierwerk in en betaal enige gepaardgaande fooie. 

Maak seker dat u alle vereiste permitte en lisensies bekom voordat u besigheid doen om wetlike boetes of litigasies te vermy.

Die noodsaaklike gids vir die inkorporering van u besigheid

Die inkorporering van jou besigheid kan 'n ingewikkelde poging wees, maar deur te voldoen aan die stappe hierbo uiteengesit, kan jy jou besigheid opstel vir langtermyn sukses.

Van die keuse van 'n besigheidsnaam tot die verkryging van federale en staatspermitte en lisensies, elke stadium is van kardinale belang vir die vestiging van 'n wetlik voldoenende en winsgewende onderneming. Die proses kan skrikwekkend wees, dit is waar doola's is boekhou dienste handig te pas kom. 

Ons bied 'n verskeidenheid dienste, soos die registrasie van u dokumente, belastingvoorbereiding en besigheidsadviesdienste om u te help om die inlywingsproses te navigeer en te verseker dat u finansiële rekords akkuraat en op datum is. 

Reik vandag nog uit om te ontdek hoe jy jou besigheid kan inkorporeer met die ondersteuning van ons voorste professionele persone.  

Vrae & Antwoorde

FAQ

Hoeveel kos dit om 'n maatskappy te inkorporeer?

Die koste van die inlywing van 'n maatskappy kan wissel na gelang van die staat en tipe entiteit, maar wissel gewoonlik van 'n paar honderd tot 'n paar duisend dollar, insluitend regs- en liasseringsfooie.

Wat is die beste state om 'n besigheid te inkorporeer?

Delaware, Nevada, en Wyoming is gewilde keuses as gevolg van hul gunstige belastingwette, besigheidsvriendelike regulasies en sterk wetlike beskerming vir besighede.

Wat is die verskillende tipes geïnkorporeerde maatskappye?

Die verskillende tipes geïnkorporeerde maatskappye sluit in Beperkte Aanspreeklikheidsmaatskappye (LLC's), C-korporasies, S-korporasies en B-korporasies, elk met unieke voordele en nadele in terme van eienaarskap, belasting en aanspreeklikheid.

Hoe lank neem dit om 'n besigheid te inkorporeer?

Die tyd wat nodig is om 'n besigheid te inkorporeer kan verskil volgens staat en tipe besigheid, maar wissel gewoonlik van 'n paar dae tot 'n paar weke. Sommige state bied versnelde verwerking teen 'n bykomende fooi.

Kan 'n buitelander in die VSA inkorporeer?

Ja, 'n buitelander kan 'n besigheid in die VSA inkorporeer. Hulle sal egter aan alle federale en staatsvereistes vir inlywing moet voldoen - insluitend die verkryging van die nodige visums, belastingidentifikasienommers en besigheidslisensies.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.