Beskerm 'n LLC u persoonlike bates?

As 'n besigheid gestig is as 'n Beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC), kan dit die persoonlike bates van die besigheidseienaar beskerm teen beslaglegging deur besigheidskrediteure. 'n LLC vestig 'n versperring tussen die laste van die besigheid en die eienaar se persoonlike bates. Gevolglik kan 'n lener in die meeste scenario's nie die eienaar verplig om 'n lening wat deur die besigheid verkry is terug te betaal nie, en iemand wat skadevergoeding wen in 'n regsgeding teen die besigheid kan ook nie die eienaar dwing om daarvoor te vergoed nie. Nietemin, die beskerming wat aangebied word, is nie absoluut nie, en sake-eienaars wil dalk bykomende maatreëls tref om hul persoonlike bates teen besigheidslaste te beskerm.

Wat is die doel van 'n LLC?

'N LLC is 'n effektiewe manier vir entrepreneurs en sake-eienaars om wetlike beskerming teen hul persoonlike bates te soek. Deur 'n besigheid as 'n LLC te vestig, kan die eienaars verseker dat hulle nie persoonlik verantwoordelik gehou sal word vir enige skuld of aanspreeklikhede wat deur die maatskappy aangegaan word nie. Terwyl die LLC aanspreeklik kan wees vir sy eie verliese, kan krediteure nie agter die eienaars se bankrekeninge of ander persoonlike eiendom aangaan om daardie skuld te bevredig nie. 

Benewens die verskaffing van beperkte aanspreeklikheidsbeskerming aan sy lede, bied 'n LLC ook buigsaamheid in terme van belasting. Anders as 'n tradisionele korporasie, is 'n LLC nie onderhewig aan dubbele belasting nie. In plaas daarvan gaan winste en verliese direk deur na sy lede en word belas as deel van hul individuele belastingopgawes. Dit help om dinge teen belastingtyd eenvoudiger en doeltreffender te maak. 

Nog 'n voordeel van die vorming van 'n LLC is dat dit lede met bykomende geloofwaardigheid bied wanneer hulle met kliënte en verskaffers handel. 'n Gevestigde LLC sal dikwels meer geloofwaardigheid hê as 'n eenmansaak omdat dit stabiliteit, ervaring en sukses demonstreer - faktore wat belangrik is wanneer kliënte besluit wie die kontrak kry. 

Gevalle wanneer 'n LLC nie u bates kan beskerm nie

Terwyl LLC's aansienlike batebeskermingsvoordele bied, is daar 'n min situasies waar hulle mag nie die eienaar se persoonlike bates heeltemal te kan beskerm. Byvoorbeeld:

Vermenging van Besigheid en Persoonlik

Die vermenging van besigheid en persoonlike finansies kan 'n las skep wat jou persoonlike bates in gevaar stel. Soms gebeur dit wanneer 'n sake-eienaar lenings aangaan met hul eie naam eerder as die maatskappy se naam. As jy byvoorbeeld 'n lening in jou eie naam aangaan om toerusting vir die maatskappy aan te koop, dan is daardie lening persoonlik aan jou gekoppel en dit plaas jou huis of ander bates in gevaar sou jy dit in gebreke bly. 

As 'n reël moet jy altyd 'n aparte bankrekening vir besigheidsbates en persoonlike bates hê. Moet nooit fondse kom nie. 

Ondertekening van persoonlike waarborge en kontrakte

Nog 'n manier waarop jy aanspreeklik gehou kan word, is deur 'n persoonlike waarborg of kontrak te onderteken wat namens die LLC onderhandel is. In hierdie situasie beteken ondertekening met jou naam in teenstelling met ondertekening met die naam van die maatskappy dat jy persoonlik verantwoordelik is vir enige verliese wat aangegaan word deur die nakoming van die kontrak of waarborg. Dit beteken dat selfs al het jy wettige beskerming onder die LLC-struktuur as jy iets persoonlik teken, jy steeds aanspreeklik gehou kan word vir enige regskwessies wat met jou handtekening ontstaan. 

Piercing van die korporatiewe sluier

Die konsep om die korporatiewe sluier te deurboor is nog 'n situasie waarin 'n LLC alleen nie jou bates soveel kan beskerm as wat jy dalk gehoop het nie. Dit vind plaas wanneer howe dit goeddink om beperkte aanspreeklikheid te verontagsaam en aandeelhouers persoonlik verantwoordelik te hou vir verliese of skade wat veroorsaak word deur hul maatskappy se aktiwiteite as gevolg van faktore soos nalatigheid of bedrog. As 'n hof besluit om die korporatiewe sluier deur te steek, sal eienaars nie meer volle beskerming teen aanspreeklikhede en ander eise teen hul besigheidsentiteit geniet nie. 

Doen onwettige praktyke

Om onwettige praktyke of aktiwiteite binne 'n LLC te doen, is nog 'n manier waarop individue hulself kwesbaar kan vind vir verdere aanspreeklikhede en die risiko loop om nie te beskerm teen 'n beperkte aanspreeklikheidstruktuur alleen nie. As 'n maatskappy misleidende en onbillike praktyke soos vals advertensies of misleidende kontrakte gebruik, kan dit regstappe teen beide die maatskappy self en sy lede teweegbring bloot as gevolg van sy onwettige optrede - iets waarteen 'n LLC hulle uiteindelik nie kan beskerm nie. 

Besering aan iemand veroorsaak as gevolg van 'n diens wat u besigheid lewer

As daar gevind word dat die diens wat deur jou besigheid verskaf word die direkte oorsaak van besering of enige ander skade aan iemand is, sal 'n LLC jou nie beskerm teen om te betaal nie. Selfs al val die aanspreeklikheid op die maatskappy in plaas van jou persoonlik, kan jy jouself in ernstige finansiële probleme in die gesig staar as die hof jou beveel om vergoeding te betaal vir die skade wat daardie persoon of betrokke partye gely het. 

Om te verhoed dat dit gebeur en binne wetlike grense bly, maak seker dat alle dienste wat deur jou besigheid aangebied word, bykomend tot bedryfstandaarde voldoen aan huidige wette en regulasies. Jy moet ook toepaslike kontrakte en kwytskeldings in plek hê sodat alle partye weet wat hulle kan verwag wanneer hulle jou dienste gebruik.  

Betaal vir omgewingsopruiming

As owerhede bepaal dat jou maatskappy omgewingskade, soos water- of lugbesoedeling, veroorsaak het, kan jy steeds vir die herstel daarvan vereis word, selfs al besit jy 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid. Om hierdie soort situasie heeltemal te vermy, moet jou besigheid alle toepaslike omgewingswette en -regulasies volg terwyl hulle sy aktiwiteite uitvoer. Andersins kan enige skade wat veroorsaak word, direk aan u as die eienaar en bestuurder van die maatskappy teruggeskryf word. 

Minimalisering van risiko

Die minimalisering van risiko verbonde aan die besit van 'n LLC kan gedoen word met sekere maatreëls wat deur eienaarskap geneem word, soos om korporatiewe formaliteite soos dokumentasievereistes nougeset te volg en elke lid se rolle binne die organisasie se struktuur te respekteer.

Hoe om jou persoonlike bates meer beskerm te maak

Daar is 'n paar strategieë wat u kan gebruik om die batebeskermingsvoordele van 'n LLC verder te verbeter.

Kry LLC-versekering

Om LLC-versekering te kry kan 'n goeie manier wees om seker te maak dat jou persoonlike bates beskerm word. 'n LLC-versekeringspolis is ontwerp om aanspreeklikhede te dek wat ontstaan ​​as gevolg van wettige weglatings, foute of nalatigheid van die maatskappy se eienaars, beamptes of werknemers. Byvoorbeeld, as iemand jou besigheid sou dagvaar as gevolg van iets wat jy gedoen het of versuim het om te doen terwyl jy dit bestuur het, kan 'n LLC-versekeringspolis skade en regskoste wat uit sulke regsgedinge voortspruit, dek.

Hou jou LLC as 'n onafhanklike entiteit

Om u LLC as 'n onafhanklike entiteit te hou, is nog 'n belangrike stap in die beskerming van u persoonlike bates. Dit beteken dat die besigheidsfinansies apart gehou moet word van dié van die individuele lede en alle kontrakte moet in die naam van die LLC onderteken word eerder as enige individuele eienaar. Deur dit te doen skep 'n duidelike versperring tussen jou persoonlike lewe en sakelewe en verseker dat krediteure nie agter jou persoonlike bates kan kom in geval van 'n regsgeding nie. 

Het 'n bedryfsooreenkoms in plek

Om 'n bedryfsooreenkoms in plek te hê, is ook noodsaaklik vir die beskerming van individuele lede se belange binne 'n LLC. Dit gee 'n uiteensetting van hoe besluite binne die maatskappy geneem sal word, watter regte elke lid het, hoe winste tussen lede verdeel sal word en hoe geskille hanteer sal word. Hierdie ooreenkoms kan help om alle betrokke lede te beskerm deur seker te maak dat almal hul onderskeie rolle vorentoe verstaan. 

Vestig LLC-krediet

Die vestiging van LLC-krediet is ook belangrik om jouself as 'n LLC-eienaar te beskerm, aangesien dit verseker dat jy lenings vir dinge soos eiendomsaankope kan kry sonder om jou eie krediet in gevaar te stel. Om hierdie krediet te vestig, sal jy 'n aparte kredietlyn moet opstel by banke of ander finansiële instellings spesifiek vir die LLC-besigheid. Sodra dit vasgestel is, kan hierdie kredietlyn jou help om lenings makliker te bekom deur aan leners te wys dat jy genoeg kapitaal het om dit betyds terug te betaal.

Hou genoeg geld in die LLC se rekeninge

Om genoeg geld in die LLC se rekeninge te hou om enige potensiële aanspreeklikhede te dek, is een van die belangrikste stappe. As 'n hof teen die LLC sou beslis, sal die beskikking van genoeg fondse binne die maatskappy verseker dat krediteure nie in staat is om enige van jou persoonlike bates te bereik nie. Byvoorbeeld, as jy 'n klein besigheid besit en $100,000 XNUMX in potensiële laste verwag, word dit aanbeveel dat jy ten minste hierdie bedrag in jou maatskappy se rekeninge beskikbaar hou sodat krediteure nie aan enige van jou persoonlike eiendom kan raak nie. 

Gebruik aparte banke vir besigheid en persoonlik

Saam met die handhawing van voldoende fondse, kan die gebruik van aparte banke vir beide besigheids- en persoonlike finansies batebeskerming verhoog. Die gebruik van twee verskillende banke verseker dat alle transaksies apart van mekaar gehou word en help ook om kruisbesmetting van fondse tussen besigheids- en persoonlike rekeninge te voorkom. 

As jy beide 'n besigheids- en 'n persoonlike rekening het, gebruik twee verskillende banke vir elkeen: een bank vir besigheidstransaksies en 'n ander vir persoonlike transaksies. Dit sal help om maksimum batebeskerming te verseker aangesien die bates wat in elke bank gehou word heeltemal onafhanklik van mekaar is. 

Soek vir strategieë om bates teen persoonlike krediteure te beskerm

Nog 'n manier om bates te beskerm wanneer 'n LLC gevorm word, is deur strategieë te ondersoek om dit te beskerm teen krediteure wat persoonlik agter hulle aan kan kom. Krediteure kan moontlik nie agter bates kom wat binne 'n LLC gehou word nie. Hulle kan egter steeds beslag lê op ander items wat buite die maatskappy besit word, soos aftree- of beleggingsrekeninge. Om te weet watter strategieë bestaan ​​sodat hierdie bates onder 'n LLC beskerm kan bly, is die sleutel om totale batebeskerming te verseker. Byvoorbeeld, die stigting van bykomende entiteite soos trusts kan jou bates verder beskerm teen krediteure-eise; hierdie entiteite kan addisionele lae isolasie verskaf wat daardie beleggings veilig hou teen beslaglegging, selfs al word hulle buite die LLC self besit. 

Oorweeg dit om 'n trust te stig

Ten slotte moet u dit oorweeg om 'n trust te stig as deel van u batebeskermingstrategie wanneer u 'n LLC stig. ’n Trust is ’n regsentiteit wat spesifiek geskep is om ’n titel te hou namens eienaars wat hul finansiële belange apart van hul identiteite wil hou. Dit bied nog 'n laag beskerming, behalwe om net 'n LLC alleen te hê. Byvoorbeeld, as jy vaste eiendom deur 'n LLC besit, maar verdere beskerming teen krediteure wil hê, kan die oordrag van eienaarskap na 'n trust jou bykomende versekering gee met die wete dat selfs al wou krediteure toegang tot jou eiendomsbesit wou hê, hulle geblokkeer sou word as gevolg van eienaarskap wat deur die vertrou in plaas van jouself persoonlik of deur 'n LLC wat direk deur jou besit word.

Maksimeer jou batebeskerming met doola

Die opstel van 'n LLC is 'n effektiewe manier om u persoonlike bates teen besigheidslaste te beskerm. Dit is egter belangrik om daarop te let dat daar situasies is waar 'n LLC nie volle beskerming bied nie. Deur beste praktyke te volg, soos om voldoende fondse in die LLC se rekeninge te handhaaf, aparte banke vir besigheids- en persoonlike finansies te gebruik, en bykomende batebeskermingstrategieë soos trusts te ondersoek, kan jy die beskerming wat 'n LLC bied verder versterk.

Om akkurate en bygewerkte boekhoudingrekords te hou, is noodsaaklik om die skeiding tussen persoonlike en besigheidsfinansies te handhaaf, en doola kan jou met hierdie taak help. Hulle sal verseker dat u LLC se finansies behoorlik opgespoor en bestuur word, wat u tyd en energie vrystel om op die groei van u besigheid te fokus.

Vrae & Antwoorde

Wat is die beste besigheidsentiteit om persoonlike bates te beskerm?

Die vorming van 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC) is die beste besigheidsentiteit om persoonlike bates teen krediteure van die besigheid te beskerm. 'N LLC is ontwerp om besigheidskuld en -laste van die bates en inkomste van sy eienaars te skei.

Kan die krediteure van jou besigheid teen jou persoonlike bates gaan?

Alhoewel daar 'n paar uitsonderings is, is LLC-eienaars oor die algemeen nie persoonlik aanspreeklik vir besigheidskuld of -verpligtinge nie. 

Wat beskerm die persoonlike bates van die eienaars teen krediteure van die onderneming?

Die LLC beskerm die persoonlike bates van die eienaars teen krediteure deur hul aanspreeklikheid te beperk en hulle te skei van hul besigheidsaktiwiteite en skuld. 

Beskerm 'n LLC u persoonlike bates teen bankrotskap?

In die meeste gevalle kan 'n LLC jou persoonlike bates teen bankrotskap beskerm, aangesien enige eise beperk sal wees tot dié wat deur die LLC self besit word.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.