Skakel LLC na S Corp: Neem jou besigheid na die volgende vlak

Is jy gereed om jou besigheid se groei- en finansiële strategie te versterk, maar bekommerd oor die potensiële kompleksiteite van die omskakeling van jou LLC in 'n S Corp? In hierdie artikel ondersoek ons ​​hoe hierdie oorgang jou besigheid kan verhoog – wat belastingvoordele, groter buigsaamheid en nuwe weë vir groei bied. 

Lees verder om die noodsaaklike stadiums, voordele en moontlike uitdagings van hierdie strategiese besluit te leer.

Kan jy jou LLC omskep in 'n S Corporation?

In een woord, "Ja!" Omskakeling van jou LLC na 'n S Corporation bied 'n magdom voordele vir jou besigheid. Een van die primêre voordele is die potensiaal vir aansienlike belastingbesparings, aangesien S-korporasies deurlaatbelasting geniet – wat jou algehele belastingaanspreeklikheid verminder. 

Dit kan kapitaal vrystel wat herbelê kan word om jou besigheid se groei en uitbreiding aan te wakker. Boonop kan die verskuiwing na 'n S Corp-struktuur jou besigheid se beeld en aantreklikheid vir potensiële beleggers 'n hupstoot gee, wat geleenthede vir groter befondsing skep. 

Die buigsaamheid vir inkomsteverspreiding onder aandeelhouers maak ook voorsiening vir strategiese vergoedingsbeplanning, wat finansiële aansporings aan sleutellede bied. 

Verstaan ​​​​die verskil: LLC vs. S Corp

Om 'n beter begrip te kry van die omskakeling van u LLC na 'n S Corp, kom ons kyk na die belangrikste verskille tussen hierdie twee besigheidstrukture.

Beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy (LLC):
'N LLC is 'n veelsydige besigheidstruktuur wat die beskerming van 'n korporasie met beperkte aanspreeklikheid kombineer met die buigsaamheid van 'n vennootskap. Lede/eienaars geniet beperkte persoonlike aanspreeklikheid, wat hul persoonlike bates beskerm teen besigheidskuld en -laste. 

'n LLC funksioneer as 'n deurlaatentiteit vir belastingdoeleindes, wat beteken dat winste en verliese deurvloei na individuele lede se belastingopgawes. 

Hierdie struktuur maak voorsiening vir buigsame bestuur- en eienaarskapreëlings, wat dit geskik maak vir 'n wye verskeidenheid besighede. Boonop het LLC's minimale formele vereistes, wat dit relatief maklik maak om te vestig en in stand te hou.

S Corporation (S Corp):
In teenstelling hiermee word 'n S Corp as 'n spesiale belastingstatus by die IRS verkies. Hoofsaaklik gekies deur klein tot middelgrootte maatskappye, 'n S Corp se aandeelhouers baat by beperkte persoonlike aanspreeklikheid net soos 'n LLC. Die primêre voordeel van 'n S Corp is sy belastingbehandeling as 'n deurlaatentiteit, wat dubbele belasting vermy. 

S Corps het egter strenger geskiktheidskriteria, insluitend beperkings op die aantal en tipe aandeelhouers. Hulle is ook onderhewig aan meer formaliteite, insluitend gereelde aandeelhouervergaderings en noukeurige rekordhouding om voldoening aan IRS-regulasies te handhaaf.

Redes om LLC-belastingstatus om te skakel na 'n S Corp

In hierdie afdeling gaan ons oor die voordele wat illustreer waarom die omskakeling van 'n LLC na 'n S Corp 'n strategiese stap is om jou finansiële strategie en bedryfstruktuur te optimaliseer.

Bespaar op belasting op eie werk

Een noemenswaardige voordeel van die omskakeling van jou LLC na 'n S-Corp is die vermoë om belastingaanspreeklikheid in eie diens te verminder. LLC-lede moet selfbelasting op die hele wins van die besigheid betaal. In 'n S-Korporasie is slegs salarisse wat aan aandeelhouers betaal word, egter onderhewig aan belasting op eie diens, terwyl winste wat as dividende uitgekeer word, van belasting vrygestel word indien dit toepaslik geag word. 

Buigsaamheid in die verspreiding van winste en dividende

Nog 'n voordeel lê in die buigsaamheid om winste en dividende uit te keer. As 'n S Corp het jy die geleentheid om inkomste onder aandeelhouers toe te wys op 'n manier wat vir belastingdoeleindes die voordeligste is. Dit maak voorsiening vir strategiese vergoedingsbeplanning en kan belastingbesparings tot gevolg hê in vergelyking met die vaste winsdelingverhoudings wat dikwels in LLC's voorkom.

Geformaliseerde struktuur en korporatiewe bestuur

Omskakeling na 'n S Corp kan ook 'n meer geformaliseerde struktuur en korporatiewe bestuur teweegbring, wat voordelig kan wees vir besighede wat beleggers wil lok of 'n duidelike raamwerk vir besluitneming daarstel. 

Wanneer is die regte tyd om 'n LLC na 'n S Corp te omskep?

Soos jou besigheid ontwikkel, kan daar 'n paar aanpassings wees wat gemaak moet word om die werk vaartbelyn te hou. Een deurslaggewende besluit in hierdie evolusie is om die regte tyd te bepaal om 'n LLC na 'n S Corp te omskep, en verskeie faktore kan die behoefte aan so 'n omskakeling aandui. 

Dit sluit die volgende in: 

 • Aansienlike besigheidsgroei
 • Verhoogde wins 
 • Verskuiwings in eienaarskap of bestuur
 • Strategiese belastingoorwegings
 • Die begeerte om geloofwaardigheid en aansien te verbeter

Deur hierdie tekens te herken en jou besigheid se unieke omstandighede te evalueer kan jou help om die ideale oomblik vas te stel om na 'n S Corp oor te skakel vir groter finansiële en bedryfsvoordele.

In aanmerking te kom Vereistes  

Voordat jy jou besigheidstruktuur omskakel, is dit noodsaaklik om te weet of jy daarvoor kwalifiseer.
Hieronder vind u die kenmerkende kriteria om in aanmerking te kom om u LLC na 'n S Corporation om te skakel:

 • Aandeelhouers moet Amerikaanse burgers of wettige inwoners wees
 • Die LLC moet nie meer as 100 aandeelhouers hê nie
 • Die LLC kan slegs een klas voorraad hê
 • Die maatskappy se inkomste moet hoofsaaklik uit besigheidsaktiwiteite verkry word
 • Sekere soorte besighede kan dalk nie in aanmerking kom nie
 • Alle aandeelhouers moet eenparig oor die omskakeling saamstem

Dit is van kritieke belang om hierdie geskiktheidsvereistes te verstaan ​​wanneer u die omskakeling van u LLC na 'n S Corporation oorweeg. Versuim om aan hierdie voorvereistes te voldoen, kan jou vermoë belemmer om die omskakeling te ondergaan en die voordele te pluk wat met die S Corp-status kom.

Hoe om 'n LLC om te skakel na 'n S Corp in 4 stappe

Sodra u die geskiktheidsvereistes begryp het, kan ons in vier bondige stappe delf na die prosedure om 'n LLC na 'n S Corporation oor te skakel.

1. Raadpleeg 'n belastingprofessionele of prokureur 

Voordat u die omskakeling van u LLC in 'n S Corporation begin, is dit noodsaaklik om die kundigheid van 'n gekwalifiseerde belastingprofessie of prokureur in te roep. Hul gespesialiseerde kennis is instrumenteel in die begrip van die ingewikkelde wetlike en belastinggevolge wat met hierdie oorgang geassosieer word. 

Hulle sal jou lei deur die spesifieke stappe wat nodig is in jou jurisdiksie, terwyl streng nakoming van plaaslike wette en regulasies verseker word. 

2. Verkry Aandeelhouergoedkeuring

Sodra jy bevestig het dat jou LLC aan die geskiktheidskriteria vir S Corporation-status voldoen, is die volgende belangrike stap om eenparige goedkeuring van alle LLC-lede of aandeelhouers te verkry. Dit behels die uitvoer van 'n formele stemming of die verkryging van skriftelike toestemming van elke lid of aandeelhouer. 

Hierdie konsensus is noodsaaklik om 'n gladde en wettige oorgang te verseker, wat alle belanghebbendes in lyn bring met die besluit om om te skakel en die weg te baan vir die daaropvolgende stappe in die proses.

3. Dien Vorm 2553 in by die IRS

Om u LLC amptelik vir belastingdoeleindes in 'n S Corporation om te skakel, is die kritieke stap indiening Vorm 2553 aan die Interne Inkomstediens (IRS). Tydigheid is van kardinale belang, aangesien hierdie vorm binne 'n spesifieke venster ingedien moet word, gewoonlik binne 75 dae vanaf die aanvang van die belastingjaar of enige tyd gedurende die voorafgaande belastingjaar. 

4. Werk Regsdokumente op 

Na die goedkeuring en IRS-liassering, is die volgende taak om jou LLC se regsdokumente te hersien om by sy nuwe S Corporation-status te pas. Dit behels die opdatering van die LLC-bedryfsooreenkoms of maatskappy-bywette om die omskakeling te weerspieël. 

Wysigings kan veranderings aan eienaarskapstruktuur, stemreg en ander bepalings wat van toepassing is op die getransformeerde korporatiewe struktuur insluit. 

Om te verseker dat hierdie dokumente die S Corporation se raamwerk akkuraat verteenwoordig, is noodsaaklik vir die handhawing van deursigtigheid, wetlike nakoming en gladde bedrywighede binne die nuwe sake-entiteit.

Afhangende van die jurisdiksie, kan die proses om u LLC na 'n S-korporasie om te skakel addisionele stappe behels. Dit sluit in die verkryging van die nodige permitte en lisensies, die verwittiging van sleutelbelanghebbendes, die oordrag van bates en laste, en die nakoming van deurlopende verpligtinge wat verband hou met S Corporation-status.

Dit is belangrik dat jy met regs- en finansiële professionele persone konsulteer wat kennis dra van plaaslike regulasies om te verseker dat jy alle nodige take glad voltooi. Deur nougeset aan hierdie vereistes te voldoen, kan jy jou besigheid veilig transformeer en voordeel trek uit die vele voordele wat 'n S Corporation bied.

Dinge om te oorweeg voordat 'n LLC na 'n S Corp

Voordat u u LLC in 'n S Corporation omskakel, is dit noodsaaklik om 'n paar sleutelfaktore in ag te neem.
Delf eerstens in die belastingimplikasies van die omskakeling. Verstaan ​​hoe dit jou belastingstruktuur sal beïnvloed, van potensiële besparings tot die spesifieke reëls en beperkings wat jy sal teëkom. 

Tweedens, bevestig jou LLC se geskiktheid vir S Corporation-status, en verseker dat dit aan kriteria soos aandeelhouersburgerskap en beperkings op die aantal en tipe aandeelhouers voldoen. 

Laastens, pas die omskakeling in met jou langtermyn-besigheidsdoelwitte, en evalueer die impak daarvan op groeiplanne, eienaarskapveranderings en uittreestrategieë. Hierdie oorwegings is fundamenteel in die neem van 'n ingeligte besluit wat pas by jou besigheid se finansiële strategie en doelwitte.

Sleutelinsigte vir 'n Naatlose LLC na S Corp-omskakeling

Die oorgang van 'n LLC na 'n S Corp kan baie winsgewende en strategiese voordele inhou. Dit kan egter ook 'n verwarrende proses wees wat in 'n haasgat van wettige jargon lei. 

By doola, ons maak hierdie oorgang maklik. Ons kundigheid in besigheidsvorming verseker dat jy persoonlike leiding deur die omskakelingsproses ontvang, wat jou help om die nuanses en vereistes te verstaan.

Begin vandag jou reis na verbeterde belastingvoordele en 'n verbeterde besigheidstruktuur!

Vrae & Antwoorde

Is daar 'n sperdatum om my LLC na 'n S-korporasie om te skakel?

Daar is nie 'n spesifieke sperdatum nie, maar u moet tipies Vorm 2553 binne 75 dae na die begin van u belastingjaar of gedurende die vorige belastingjaar by die IRS indien.

Sal die omskakeling van LLC na S-korporasie my huidige kontrakte of ooreenkomste beïnvloed?

Die omskakeling kan 'n hersiening en moontlike wysiging van bestaande kontrakte en ooreenkomste veroorsaak om die verandering in jou besigheid se regstruktuur te weerspieël.

Kan ek my enkellid LLC omskakel na 'n S-korporasie?

Ja, jy kan 'n enkellid LLC omskep in 'n S-korporasie. Die proses behels die verandering van die belastingklassifikasie van u LLC deur Vorm 2553 by die IRS in te dien. 

Kan ek my S-korporasie in die toekoms terug na 'n LLC omskakel?

Ja, 'n S-korporasie kan teruggeskakel word na 'n LLC. Hierdie proses, wat dikwels deur staatspesifieke wette beheer word, behels gewoonlik die opstel en indiening van toepaslike dokumente by jou staat se Staatsekretaris en die IRS in kennis stel van die verandering in belastingklassifikasie. Jy sal ook tydens die omskakelingsproses aan enige gestipuleerde belastingverpligtinge en -nakomings moet voldoen.

Kan ek my LLC omskakel na 'n C-korporasie in plaas van 'n S-korporasie?

Ja, jy kan jou LLC omskakel na 'n C-korporasie. Hierdie proses behels die indiening van toepaslike dokumentasie by u staat en moontlik die verandering van u LLC se bedryfsooreenkoms om aan C-korporasiestrukture en -vereistes te voldoen. 

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.