Deel die besigheidseienaarskap: Kan 'n DBA 2 eienaars hê?

In die algemeen, a DBA (Doing Business As) verwys na 'n naam waaronder 'n besigheid bedryf word en verskil van sy wettige naam of die name van sy eienaars. 'N DBA word tipies geassosieer met 'n eenmansaak of 'n vennootskap, eerder as 'n sake-entiteit soos 'n korporasie of 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (LLC).

In sommige gevalle kan 'n DBA meer as een eienaar hê, maar dit hang af van die besigheidstruktuur. Lees verder om te leer hoe dit werk.

Wat is 'n DBA?

Elke besigheid het 'n "wettige" of "amptelike" naam. In die geval van 'n eenmansaak of vennootskap is die wettige naam gewoonlik die naam van die persoon wat die besigheid besit of die name van die mense wat by die vennootskap betrokke is. Vir korporasies, maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLC's), of ander soorte sake-entiteite, is die wettige naam die een wat genoem word in die dokumente wat die entiteit vestig, soos statute of organisasieartikels.

Nou, 'n DBA (wat staan ​​vir "sake doen as") is wanneer 'n persoon of maatskappy besluit om onder 'n ander naam as hul wettige naam te werk. Jy kan ook hoor dat dit 'n "aangeneemde naam", "fiktiewe besigheidsnaam" of "handelsnaam" genoem word. Dit is soos om 'n bynaam vir die besigheid te hê. Die gebruik van 'n DBA laat die besigheid toe om 'n aparte identiteit in die mark te hê, al is dit wetlik steeds aan die individuele eienaar of die besigheidsentiteit gekoppel.

Om dit op te som, 'n DBA-naam is wanneer 'n besigheid kies om onder 'n ander naam as sy wettige naam te werk. Dit is 'n manier om 'n unieke identiteit te hê terwyl dit steeds gekoppel is aan die eienaar of sake-entiteit in terme van regsaangeleenthede.

Verstaan ​​​​hoe 'n DBA werk

Wanneer dit by DBA-eienaarskap kom, hang hoe dit werk af van die tipe besigheidstruktuur wat betrokke is. Kom ons kyk na hulle hieronder:

DBA's en eenmansake

In die geval van 'n eenmansaak, wat die algemeenste struktuur is vir individue wat 'n DBA gebruik, is die besigheid en die DBA in wese 'n uitbreiding van die individuele eienaar. Kom ons sê byvoorbeeld Mary Sue is 'n grafiese ontwerper wat as 'n alleeneienaar werk, en sy besluit om die DBA "Mary Sue Designs" te gebruik. In hierdie scenario verteenwoordig die DBA Mary Sue self, en sy behou alleen eienaarskap en verantwoordelikheid vir die besigheid.

DBA's en LLC's, Vennootskappe en Korporasies

Aan die ander kant, as die besigheid gestruktureer is as 'n LLC, 'n vennootskap of 'n korporasie, word die maatskappy en die DBA as aparte regsentiteite behandel wat verskil van die individue wat hulle besit. Terwyl die DBA met die maatskappy geassosieer kan word, word die eienaarskap van die besigheid gehou deur die individue wat die LLC, vennootskap of korporasie besit. In hierdie geval kan daar bykomende individue op die bankrekening as gemagtigde ondertekenaars gelys wees, maar hulle sal nie as eienaars van die rekening of die DBA self beskou word nie.

Hoe om 'n DBA vir jou besigheid in te dien?

Die indiening van 'n DBA kan 'n eenvoudige proses wees, mits jy die nodige stappe volg en aan jou jurisdiksie se vereistes voldoen. Ons sal jou deur die proses lei om 'n DBA vir jou besigheid in te dien.

Stap 1: Doen navorsing oor DBA-vereistes

Begin deur die spesifieke DBA-vereistes in jou staat of jurisdiksie te ondersoek. Besoek die amptelike webwerf van jou Staatsekretaris of plaaslike distriksklerk se kantoor om inligting oor die nodige vorms, fooie en enige addisionele dokumentasie in te samel.

Stap 2: Kies 'n DBA-naam

Kies 'n geskikte DBA-naam wat ooreenstem met jou besigheid en voldoen aan die naamreëls in jou area. Maak seker dat die naam uniek is en nie reeds deur 'n ander besigheid gebruik word nie. Dit is raadsaam om 'n deeglike soektog na bestaande DBA-name en handelsmerke uit te voer om konflikte in die toekoms te vermy.

Stap 3: Verifieer die beskikbaarheid van handelsmerke

Om jou besigheid verder te beskerm, oorweeg dit om 'n handelsmerksoektog te doen om te verseker dat jou gekose DBA-naam nie bestaande handelsmerke skend nie. Hierdie stap help om potensiële regskwessies te voorkom en laat jou toe om eksklusiewe regte op jou DBA-naam te verseker.

Stap 4: Voltooi vereiste vorms

Verkry die nodige DBA-registrasievorms van die toepaslike owerheid, soos die staatsekretaris of kantoor van die land se klerk. Vul die vorms akkuraat in en verskaf die vereiste inligting, insluitend jou wettige besigheidsnaam, die gekose DBA-naam en jou kontakbesonderhede. Wees bereid om enige gepaardgaande indieningsfooie te betaal, wat verskil volgens jurisdiksie.

Stap 5: Notariseer en dien vorms in

Sommige jurisdiksies mag die notarisering van DBA-registrasievorms vereis. Vind 'n gesertifiseerde notaris in jou area, teken die vorms in hul teenwoordigheid en laat hulle die dokumente notariseer. Dien die voltooide vorms, saam met enige toepaslike fooie, by die toepaslike liasseringskantoor in soos deur u jurisdiksie opdrag gegee.

Stap 6: Publiseer 'n DBA-aankondiging (indien nodig)

In sekere jurisdiksies kan dit verpligtend wees om 'n kennisgewing of aankondiging van jou nuwe DBA-naam in plaaslike koerante of publikasies te publiseer. Gaan die spesifieke vereistes in jou area na en verseker voldoening deur die aankondiging binne die aangewese tydraamwerk te publiseer.

Stap 7: Verkry vereiste lisensies en permitte

Terwyl die indiening van 'n DBA jou toelaat om onder 'n ander naam te werk, vrystel dit jou nie van die verkryging van enige nodige lisensies of permitte vir jou besigheidsaktiwiteite nie. Hersien die lisensievereistes van toepassing op jou bedryf en verseker behoorlike nakoming om wetlike komplikasies te vermy.

Belangrike faktore om te oorweeg wanneer u 'n DBA indien

Wanneer jy 'n DBA (Doing Business As) vir jou besigheid indien, is daar verskeie belangrike faktore om in gedagte te hou om 'n gladde en voldoenende proses te verseker. Kom ons ondersoek hierdie faktore in meer besonderhede:

Jy kan nie Inc. of Corp.

Dit is belangrik om daarop te let dat jy nie terme soos "Inc." of "Corp." aan die einde van jou DBA-naam. Hierdie agtervoegsels word gereserveer vir formele sake-entiteite, soos korporasies of maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (LLC's). 'n DBA is bedoel vir eenmansake of vennootskappe, so die gebruik van sulke agtervoegsels sal verwarring oor jou besigheidstruktuur skep.

Lewer bewys van goeie reputasie

Wanneer 'n DBA ingedien word, kan van u verwag word om 'n sertifikaat van goeie aansien of 'n soortgelyke dokument te verskaf. Hierdie bewys bevestig dat jou besigheid aan alle toepaslike regulasies, belastings en fooie voldoen. Dit verseker die owerhede dat jy verantwoordelik optree en dat jy 'n goeie reputasie binne jou jurisdiksie het.

Jy kan versoek word om jou DBA aan te kondig

In sommige jurisdiksies sal jy dalk jou DBA-naam deur plaaslike koerante, publikasies of ander gespesifiseerde kanale moet aankondig of publiseer. Hierdie vereiste het ten doel om publieke kennisgewing van jou besigheidsnaamverandering te verskaf en help om potensiële konflikte met bestaande besighede wat soortgelyke name gebruik, te voorkom. Maak seker dat u die spesifieke vereistes in u area nagaan om aan enige nodige aankondigings te voldoen.

Besigheidsveranderinge beïnvloed jou DBA

As daar enige beduidende veranderinge aan jou besigheid is, soos 'n verandering in besigheidsentiteittipe, eienaarskapstruktuur of ligging, kan dit jou DBA beïnvloed. Daar sal waarskynlik van jou verwag word om jou DBA dienooreenkomstig te hersien en op te dateer. Stel die toepaslike owerhede dadelik in kennis om te verseker dat jou DBA akkuraat en op datum bly.

Betalings- en liasseringsmetodes verskil in elke staat

Hou in gedagte dat die betaalmetodes, liasseringsprosedures en gepaardgaande fooie vir DBA-registrasie van staat tot staat kan verskil. Dit is noodsaaklik om na te vors en jouself te vergewis van die vereistes spesifiek vir jou jurisdiksie. Besoek die webwerf van u Staatssekretaris of distriksklerk se kantoor vir gedetailleerde instruksies, aflaaibare vorms en inligting oor aanvaarbare betaalmetodes.

Jy moet jou DBA hernu

'n DBA-registrasie het gewoonlik 'n vervaldatum, en jy sal dit periodiek moet hernu. Die hernuwingsfrekwensie wissel volgens jurisdiksie, wat wissel van jaarliks ​​tot elke paar jaar. As u die hernuwingsperdatum mis, kan dit lei tot die verlies van u DBA-naam. Bly georganiseer en verseker dat jy jou DBA betyds hernu om jou gekose besigheidsnaam te behou.

Doola kan help met DBA-eienaarskap

Die waarskynlikheid vir 'n DBA om te hê twee eienaars hang af van die besigheidstruktuur. In 'n eenmansaak of vennootskap verteenwoordig die DBA die individuele eienaar(s), wat beide eienaars toelaat om met die DBA geassosieer te word. Vir 'n korporasie, LLC of enige ander statutêre entiteit is die DBA egter gekoppel aan die regsentiteit self, apart van individuele eienaars. Dit beteken dat die DBA met die besigheid as geheel geassosieer word, eerder as spesifieke individue wat dit besit.

Om die kompleksiteite van besigheidseienaarskap te navigeer, insluitend DBA-registrasie en finansiële bestuur, kan uitdagend wees. Dit is waar doola waardevolle hulp kan verleen. Doola spesialiseer in omvattende boekhoudienste en kan besighede help om hul finansies doeltreffend te bestuur. 

Vrae & Antwoorde

Word mede-eienaarskap aanbeveel vir een DBA?

Mede-eienaarskap van 'n DBA kan 'n lewensvatbare opsie wees, veral vir vennootskappe of besighede met gedeelde verantwoordelikhede en hulpbronne.

Wat is die voordele daarvan om twee eienaars onder een DBA te hê?

Om twee eienaars onder een DBA te hê, kan aanvullende vaardighede, groter finansiële hulpbronne, gedeelde besluitneming en 'n breër netwerk meebring, wat die algehele sukses en groeipotensiaal van die besigheid kan verbeter.

Wat is die risiko's van twee eienaars wat een DBA bestuur?

Risiko's om twee eienaars te hê wat een DBA bestuur, sluit in potensiële konflikte in besluitneming, verskille in besigheidsvisie of -rigting, meningsverskille oor finansiële aangeleenthede en uitdagings om effektiewe kommunikasie en koördinasie te handhaaf.

Kan daar twee eienaars in 'n eenmansaak wees?

Nee, 'n eenmansaak word deur 'n enkele individu besit, wat beteken dat daar nie twee eienaars in 'n eenmansaak kan wees nie.

Kan een persoon twee eenmansake hê?

Ja, 'n individu kan verskeie eenmansake gelyktydig bedryf, solank hulle die verantwoordelikhede en eise van elke besigheid afsonderlik kan bestuur.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.