Wat is Artikels van Memorandum?

'n Akte van Memorandum, ook bekend as 'n Akte van Oprigting (MOA), is 'n regsdokument wat die doelwitte, missie en omvang van 'n organisasie uiteensit. Dikwels lê dit die grondslag vir die regstatus van 'n maatskappy.

In hierdie artikel verduidelik ons ​​wat die vereistes vir artikels van die memorandum is en hoe om te werk te gaan om 'n memorandum op te stel.

Artikels van Memorandum verduidelik

Artikels van memorandum, of MOA sit die fundamentele beginsels van 'n maatskappy uiteen. Dit spel die maatskappy se magte, en beperkings, sowel as die regte en verpligtinge van sy aandeelhouers of lede uit. Hierdie dokument is 'n deurslaggewende komponent van 'n maatskappy se inlywingsproses aangesien dit die wetlike raamwerk vir die maatskappy se bedryf skep.

Die doel van artikels van memorandum is om 'n duidelike verduideliking te gee van die maatskappy se doelwitte en die manier waarop dit beoog om dit te bereik. Dit sit die maatskappy se doel uiteen, wat die direkteure en lede van die maatskappy lei tot die bereiking van die doelwitte. Die dokument spesifiseer die reeks aktiwiteite wat die maatskappy kan onderneem om sy doelwitte te bereik. Die akte van memorandum kan ook beperkings en beperkings oplê waaraan die maatskappy moet voldoen.

Die akte van memorandum sluit ook die regte en verpligtinge van aandeelhouers of lede in. Dit bepaal die mate waarin lede deel in die wins van die maatskappy en hul verpligtinge om tot sy bates by te dra. Hierdie dokument help om 'n billike verdeling van die maatskappy se bates en laste onder sy lede te skep, om sodoende deursigtigheid en regverdigheid te verseker. Die statute dien as 'n wettige kontrak tussen die maatskappy en sy lede en word gebruik om enige dispute wat verband hou met die maatskappy se bedrywighede te besleg. 

Is dit nodig dat u besigheid 'n memorandumartikel moet hê?

Ja, memorandums word vereis vir besighede. Hulle is nodig om 'n besigheid of maatskappy te stig, aangesien hulle die fundamentele beginsels uiteensit waaronder die maatskappy funksioneer en die stigterslede noem. 

Artikels van Memorandum vs Statute: Verskille verduidelik

Die akte van memorandum omskryf die maatskappy se bestaansrede en sy hoofdoel. Hierdie dokument is van kardinale belang vir die maatskappy se inlywing aangesien dit die omvang spesifiseer waarbinne die maatskappy kan funksioneer. Die dokument definieer ook die maatskappy se verhouding met sy aandeelhouers en krediteure.

Aan die ander kant, die Statute (AOA) is 'n regsdokument wat die interne reëls en regulasies van 'n maatskappy uiteensit. Hierdie dokument dien as 'n riglyn oor hoe die maatskappy bestuur moet word en hoe interne dispute opgelos moet word. Die dokument bevat besonderhede oor die maatskappy se bestuur, stemreg van aandeelhouers, verantwoordelikhede van direkteure en ander interne prosedures. Die statute spesifiseer ook die tipe aandele, die bevoegdhede van die raad van direkteure en die verkiesing van beamptes.

Beide die statute en die statute is noodsaaklike dokumente wanneer die stigting van 'n maatskappy. Die akte van oprigting bepaal die maatskappy se doelwitte en omvang van bedrywighede, terwyl die statute die reëls en regulasies vir interne bedrywighede spesifiseer. Om die verskille tussen hierdie twee dokumente te verstaan, is noodsaaklik om te verseker dat jou maatskappy wetlik gesond is en glad funksioneer.

Hoe om Artikels van Memorandum voor te berei

Kom ons kyk na die proses vir die voorbereiding van memorandumartikels.

Versamel alle vereiste inligting

Om die proses van die voorbereiding van memorandumartikels te begin, is dit nodig om al die nodige inligting in te samel wat in die dokument ingesluit sal word. Dit sluit die organisasie se naam, doelwitte, werkswyse en die maatskappy se aandeelstruktuur in, aangesien daar 'n beperking sal wees op hoeveel belanghebbendes kan besit.

Stel die dokument op

Sodra al die nodige inligting ingesamel is, is die volgende stap om die memorandumartikels op te stel. Dit is noodsaaklik om te verseker dat die taal duidelik en bondig is en die doelwitte en doelwitte van die organisasie op 'n manier uiteensit wat maklik is om te verstaan. Die dokument moet ook die verantwoordelikhede van die organisasie se direkteure, aandeelhouers en belanghebbendes insluit. Die dokumentasie moet deeglik ondersoek word om nie enige nodige besonderhede mis te loop nie.

Jy kan op hierdie stadium kies om saam met 'n prokureur of professionele persoon met kundigheid in korporatiewe reg te werk. Dit word ook vereis dat die dokument deur die maatskappy se lede in 'n algemene vergadering goedgekeur word.

Finaliseer die Artikels van Memorandum

Nadat die memorandumartikels opgestel is, is dit noodsaaklik om die dokument noukeurig te ondersoek en te hersien om te verseker dat dit volledig en akkuraat is. Dit word aanbeveel om regsadvies in te win om te bevestig dat die dokument voldoen aan die wetlike vereistes vir die organisasie soos van toepassing.

Sodra dit goedgekeur is, moet die dokument by die betrokke staatsdepartement ingedien word vir registrasie.

Berei 'n duidelike grondslag vir jou maatskappy voor 

Die voorbereiding van 'n memorandum kan 'n komplekse proses wees, maar met 'n duidelike begrip van die basiese beginsels daarvan en samewerking met 'n regspersoon, is dit moontlik om 'n wetlik gesonde en effektiewe dokument te skep wat 'n maatskappy of organisasie na sukses sal lei.

Verken meer hulpbronne en gereedskap vir kleinsake-eienaars met doola – die eenstopwinkel vir besighede. Ons span kan jou help om jou besigheid te begin, bestuur en tot sukses te laat groei.

Vrae & Antwoorde

Wat is 'n Memorandum van Artikels? 

’n Memorandum van artikels is ’n regsdokument wat die reëls en regulasies van ’n maatskappy of organisasie uiteensit, insluitend die maatskappy se doel, sy struktuur en die regte en verantwoordelikhede van sy lede.

Wie moet 'n Memorandum van Artikels onderteken? 

Alle lede van die maatskappy of organisasie moet die memorandum van artikels onderteken om dit wetlik bindend te maak.

Watter soort inligting is ingesluit in 'n Memorandum van Artikels? 

'n Memorandum van artikels sluit tipies inligting in soos die maatskappy se naam, adres, doel, struktuur en die regte en verantwoordelikhede van sy lede.

Hoe gereeld moet 'n Memorandum van Artikels bygewerk word? 

Die memorandum van artikels moet gereeld bygewerk word om enige veranderinge in die maatskappy of organisasie te weerspieël, soos veranderinge in sy struktuur, doel of lede.

Watter wetlike implikasies het 'n Memorandum van Artikels? 

’n Akte van statute verskaf ’n wetlike raamwerk vir die maatskappy of organisasie, en dit kan as getuienis in ’n geregshof gebruik word indien daar ’n dispuut tussen lede of tussen die maatskappy en sy lede is.

doola se webwerf is slegs vir algemene inligtingsdoeleindes en verskaf nie amptelike wetgewing of belastingadvies nie. Vir belasting- of regsadvies verbind ons jou graag met 'n professionele persoon in ons netwerk! Sien asseblief ons ingevolge en Privaatheidsbeleid. Dankie en moet asseblief nie huiwer om met enige vrae te kontak nie.

Begin jou droombesigheid en hou dit 100% aan voldoening

Verander jou droomidee in jou droombesigheid.

Het vrae oor
vorming, bankwese en belasting?

Beplan vandag 'n GRATIS konsultasie met 'n Amerikaanse CPA 📞